Inhuldiging  Lode VanBoeckel op het oud kerkhof

                                        21 januari

Ga ook onze facebook pagina bezien       klik hier  


                  De verdeling van onze Annalen 2022

                           Ga ook onze facebook pagina bezien :   klik hier

     De voordracht van Bernard Siau over 

         de "ALSICO " de wereld rond..                De loopgraven van den Hootond

foto's 30 & 31 juli

'De Duitse oefenloopgraven in het Hotondbos uit WO1 werden hoogstwaarschijnlijk rond 1915 door werklozen uit Ronse gegraven, de zogenaamde ZAB (Zivil Arbeiter Batalionen), die verplicht door de Duitse bezetter werden tewerkgesteld. Het betreft hier restanten van een dubbele rij loopgraven in het gekende zigzag patroon, dit over een afstand van 658 m. In deze loopgraven werden vooral stoottroepen voorbereid voor de strijd aan het front. Er waren meerdere oefenloopgraven, zoals bijvoorbeeld in het Koppenbergbos, maar in tegenstelling tot deze in het Koppenbergbos zijn deze restanten nog zeer duidelijk zichtbaar alhoewel men deze heel makkelijk kan verwarren met een natuurlijke gracht. Niet gekend door de meeste mensen maar absoluut de moeite waard om te zien.' Nadine
           De oprichtingsvergadering van de VZW

         Geschiedkundige Kring Ronse


Beste leden
Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse nodigt u uit op de driedelige historische-culturele avond op
vrijdag 20 mei om 19u30 in hun lokaal in de Politiekegevangenenstraat te Ronse. Dit in aanloop naar het De Rore concert van 6 juni.
Het programma bestaat uit: -Lezing door Marc Vuylsteke over Margaretha van Parma en de Ronsese componist De Rore. -Performance door Marie Thé met als thema de stadsbrand te Ronse in 1559. -Voorstelling door Hubert Dedoncker van zijn artistieke striptekeningen met De Rore als centrale figuur. 

      Dat was gisteren 20 mei....


ActualiserinG  " Ronse - Bouwen door de eeuwen heen ".

Op vraag van de burgemeester heeft een gemotiveerde groep zowat 740 Ronsische gevels , die in 1995 als biezonder werden beschouwd, voor een nieuwe editie gefotografeerd. Op de foto Etienne Laurent - Patrick Aelvoet - Michel Vannerum - Etienne Henrist - Jean-Pierre Pannekoek, de coördinator - Eric Hantson - Fernand De Vos - Johan Debleecker - BernardDecraene

dat was gisteren 6 april in onze bib.

Dat was op  18 maart .

op de LEZING op vrijdag 18 maart in de Politiekegevangenenstraat, Ronse om 19u00 door Jan Defever: Albert Cambier, zijn werk naar een doctoraat.
Jan Defever is studiegenoot van A. Cambier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat was woensdag 20 oktober 2021, in ons nieuw lokaal.

                                  Dat was ook Geschiedenis

Dat was VRIJDAG    7 februari 2020

in de Brouwerij. door H Byls

Een 40 tal leden kwam luisteren naar de zuid Vlaamsche Franschmans of de seizoenarbeiders en het Werk der vlamingen in Parijs

          Verdeling Annalen 22/12/2019

* Nov. 2019: Nieuwe schenking in de G.O.K.R.T.I. : twee schilderijen van "Albert Noël ", geschonken door Jacques Fourneau

                    Nov. 2019 Allerheiligen

   Where are all the flowers gone ? Sag mir wo die Blumen sind ?