PUBLICATIES

                Onze nieuwe  lijst        bidprentjes en meer van Ronse     

Wie de niewe lijst wil ontvangen, graag een mailtje naar    Gokrti@gmail.com

                                                                              of        p.vanwynen@outlook.com

                                                                Het Gouden boek

                            Stadsbestuur  Ronse :   klik hier

----------------------------------------------------------


                                    Albert Cambier,

                 De dwarscrypte. Cryptae inferiores

                                 (doctoraatsstudie)

        

    Vemits de zwaarte van het dossier gelieve deze aan

              te vragen aan het bestuur van de GKR

                                                           --------------------------------------------------------         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eric Hantson heeft een 8 mm film uit onze collectie digitaal laten maken van de bevrijding sept 1944.

Ga dit bezien op volgende link. 

https://youtu.be/_FZTNgKQC9Y  klik hier


CATALOGUS BIBLIOTHEEK VAN DE GESCHIED EN OUDHEIDKUNDIGE KRING  VAN RONSE EN HET TENEMENT VAN INDE                per Thema
Door Bernard Decraene & Pierre Van Wynen
Het bestand is gevoelig voor updates,
Voor de aanwijzing van de rekken en nummers, kijk naar het plan van de bib.

zoekfunctie : tik Ctrl + F . schrijf in de balk dat onderaan verschijnt u zoekterm, bij enter hebt u dan het resultaat.


REK A1 -Delghust - Cambier - Gadeyne - Devos

1203 VAN ISTERDAEL Herman, Stad en baronie Ronse (Ancien Régime), Inventarissen Rijksarchief Ronse, nr. 20, A.R.A., Brussel, 1988, 301 p.

822 GADEYNE Guido, Stad Ronse (Hedendaagse periode), dl. 1: 1796-118, Inventarissen Rijksarchief Ronse, nr. 19, A.R.A., Brussel, 1988, 290 p

1096 DECRITS Marc & VAN ISTERDAEL Herman, Catalogus van de topografisch-historische atlas, Rijksarchief Ronse, Inventarissen, nr. 25, Brussel, 1998, 584 p.

3149 Devos E., Het Middeleeuwse Ronse, 2015 - RONSE

3150 Devos E., De Sancto Hermete Martyre, Iconografie tot 1500, 2016 - RONSE

3522 DEVOS E,, Ronse in de Vlamse Ardennen, 2002 2970 Cambier A., St.-Pieters en St.-Hermes, 1960

3553 DEVOS E,, Inventaris Hedendaags Stadsarchief Ronse , deel II, vervolg GADEYNE, 1865-1902,,,,, 2019

3521 DEVOS E,, Het eerts emonasterium van Ronse, 1984
37. DELGHUST Oscar, Le Chanoine Puissant, 1860-1934, Mons, s.d., 11 p., bibl. 37.+ 2381
51. DELGHUST Oscar, Mélanges d'Histoire locale, Notices et documents, afl. 1-6, afl. 7-8 (reproductie), Renaix, 1948-....,
87. DELGHUST Oscar, Renaix à travers les âges, dln. 1-2, Renaix, 1936-1948, 238 + 170 p.,
87bis.VANCOPPENOLLE Christian, Klapper op: Delghust O., Renaix à travers les âges, dln. 1-2, s.d., 78 p., reproductie,
993. DELGHUST Oscar, Renaix à travers les âges, Renaix, 1899, 206 p., bibl. 993. 2e Editie
2855. Delghust O., La seigneurie de Renaix, 1896
538 Delghust O. en Portois M, Ville de Renaix, Règlements communaux, 1912
700 DELGHUST O., Avouerie d'Ende et Baronnie de Renaix - Seigneurie, 1896
2810 Delghust O., L'hôpital Saint-Eloi à Renaix, 1920
1660 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 1°fascicule, 1948: Fontaine de la Grand'Place, L'abbé Vanhove à l'île dOleron - Les incendies de Renaix - Privilège du Chapitre- Cloches de St.Martin, Procession de St.Hermes
1674 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 2°fascicule, Fiertel - St.Hermes - Inauguration du nouveau college - Contribution de guerre 1586 - Guerres Louis XIV en XV - Conflict 1716
1661 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 3°fascicule, 1948: Religions frid (1566-1579) - Charte de liberté (1240) - Guy de Dampierre - Robert de Namur - Dénombrement 1503 - Folklore
1662 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 4°fascicule, L'hospice des orphelines, De Biese - Culte de Notre Dame au Rameau -
1561 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 5°fascicule, 11 articles, z.d.
1663 DELGHUST O., Mélanges d'histoire locale, 6°fascicule, Ville et seigneurie - Baronnie au XVII° - Offieboeck - Fiertel - Pensionnat St-Louis de Gonzague
2812 Delghust O., Mélanges 7, z.d.
2813 Delghust O., Le béguinage et le couve,t des sœurs noires Renaix, 1943
84. DELGHUST Oscar, Liste des Magistrats Communaux de la Ville de Renaix (1300-1951), Renaix, 1951, 54 p., bibl. 84.
1579 Delghust O., Etude sur la toponymie Renaisienne, 1929
L'emploi des langues a Renaix, Delghust.O
Histoire de Renaix 1830-1899 Delghust, O
574. DECONINCK Jacques, Delghust O, Notes complementaires sur l'industrie du lin au siècle dernier, s.d., reproductie,
3405 DELGHUST O,, L'Emploi des langues à Renaix, z,d,
3406 DELGHUST O,, Renaix à travers les âges, deel 2,1830 - 1909
2970 Cambier A., St.-Pieters en St.-Hermes, 1960
3558 DEVOS E, en DESCHAUMES C,, Kasteel De Malander, 2003
AKSENT jaargang 1 nr,6 - feb,1975 - jaargang 5 nr,8
3522 DEVOS P,, Iconografisch onderzoek in de Sint-Martinuskerk te Ronse, 2014
683 POMEROL Charles, FOUET Robert, Les roches sédimentaires, Collection "Que sais-je", n° 595, Presses Universitaires de France, Paris, 1953, 126 p ??
2855 Delghust O., La seigneurie de Renaix, 1896

REK A2 -Ronse uw Stad.
Ronse u stad van af 1972 tot 1993
31. DE MALANDER Ephrem, Le collège échevinal de Renaix devant la justice et devant l'opinion publique, Poursuite du chef de faux et d'usage de faux commis à l'occasion de la révision des Listes électorales, Compte-rendu sténographique des débats, Gand, 1885, 109 p.,
129. GALLET-MIRY Ach., Les États de Flandre sous les périodes Espagnole et Autrichienne, Gand, 1892, 156 p., 
440 . VANDER EECKEN Muriel, Proefwerk over Eugène Soudan, s.d., reproductie, bibl. 440.
729. N.N., "Arme Klaren" 75 jaar te Ronse, Weekblad AZ, (1978), nr. 25; Het Volk, (1978), nr. 141, bibl. 729.
822. GADEYNE Guido, Stad Ronse (Hedendaagse periode), dl. 1: 1796-118, Inventarissen Rijksarchief Ronse, nr. 19, A.R.A., Brussel, 1988, 290 p.,
1170. DE BUYSSCHER Jacques, Het gildenleven te Ronse - Les gildes à Renaix, Ronse, 1992,
1328 .N.N., Règlement concernant la police et l'hygiène de la Voirie et des Constructions, Ville de Renaix, Renaix, 1920, 27 p
1425. DUSSART Robert, Korte Historiek over de heroprichting van Jeugd Rode Kruis Ronse, 1950-2000, Extra editie ECHO, aug. 2000,
1543 Stad Ronse, Lijst der gewijzigde huisnummers, 1965
2265 Delghust O. en Hooreman H., Relevé des documents relatifs à la ville de Renaix, Rijksarchief Gent, 1949
2493 De Vlaamse Ardennen, sociaal-economisch doorgelicht, Davidsfonds, 1984
2671 Almanak 1911, 'Volk van Ronsse
2669 Almanak 1913, 'Volk van Ronsse
2678 Demedts V., Ontstaan en doorbraak arbeidersbeweging Ronse 1880-1914, RUG 1972
2771 Bockstal H., De wapenramen klooster Minderbroeders te Oudenaarde, z.d.
3125 Delghust O., Règlements communaux, 1911
2377 Crucke Orphale, in Spectator, november 1982
2376 Germain De Rouck, In Spectator, november 1981
3575 Koddige Almanak 1912 uitg,SPIERS P,
3691 Koddige Almanak 1914 uitg, SPIERS P.
3739 Almanak 1911 uitg,SPIERS P,
3809 Ijzeregen weg gids - Guide des Chemins de Fer, uig, SPIERS Leopold, z,d,
3538 Ville de Renaix, Rapport travaux publics, 1910?
3900 Renaix et De Malender, listes electorales, 1885
3385 N.C.M.V. W,KENNIS, Ronse, ruimte voor handel en wandel, 1993
3386 Ronse, verkeersveilige stad?, Jaycees, 1987
3387 Verslag over bestuur en toestand stadszaken, RONSE, dienstjaar 1982
3388 Regionaal landschap Vlaamse Ardennen, 1998 -2001- 2000
3389 Ronse Vlaams, algemeen - affiches
1149 SCARITO Gina, Notice biographique de Eugène Soudan, 2e candidature en Journalisme, Année acad. 1985-1986, 25 p.,
3592 Dossier Albert De Cordier
REK A3 -Ronse Textiel.
3079 De Grijse V., Textiel, Ronse p.16-30, 2017
1526 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1950
1527 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1939
1528 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1946
1528 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1946
1530 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1947
1531 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1948
1532 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1949
1533 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1929
1534 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1933
1535 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1934
3126 Rapport ville de Renaix, 1878 ?
2358 Chambre de commerce de Renaix et environs, Kamer van Koophandel, 1946
1503 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1938
1524 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1928
1524 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1931
1510 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1932
1520 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1913
1523 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1927
1522 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1922-1925
1519 Rapports sur l'activité , situation de l'industrie textile, Chambre de commerce de Renaix, 1912
69    N.N., Statuts Association du Commerce et de la Petite Industrie de Renaix et Environs, Renaix, s.d.,
70    N.N., Reglement Secretariaat van 't leerlingschap der stielen en ambacten, Bond van Handel en Kleinnijverheid van Ronsse en omliggende, Renaix, s.d., bibl.
1536 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1936
1537 Rapports sur l'activité , Chambre de commerce de Renaix, 1913
74    N.N., Conventions collectives Fédération de l'Industrie Textile Renaix, Courtrai, s.d., 111 p., bibl. 74.
1671 Les droits sur les fils de cotton, 1904
2963 Vanbutsele K., De Ronsische textielindustrie, 1975
171. N.N., E.H. Cambier de archeoloog in clergy, De Ronsenaar Weekblad der Vlaamse Ardenen, jg. 23 (1966), nr. 3 april, p. 9bis-10,
2575 Vanbutsele K., De Ronsese textielindustrie in de XIX° en begin XXste eeuw, 1976
127 .  N.N., L'Union Patronale des Textiles de Renaix et environs, 1938, 73 p. bibl. 127.
1540 Rapports sur l'activité , situation de l'industrie textile, Chambre de commerce de Renaix, 1899 - 1911
46     N.N., Réponse à la Note de la Minorité de la Section Centrale chargée d'examiner le projet de loi de MM. Tack et consorts abolissant les droits sur les Fils de Coton, Renaix, 1904, 32 p., bibl. 46.
2337 Diddens H., De opstandige monnik, 1968, Martin Luther
1427.  N.N., Lanital "S" protein fiber, (Les Textiles Nouveaux S.A., Anvaing), impr. E. Dubar, Renaix, s.d., 23 p., bibl. 1427.
44  .   Broeder Emmanuel-M[UYLE], Proeve van geschiedenis van de textielnijverheid en het textielonderwijs te Ronse, [Ronse], 1938, 46 p.,
45    . PORTOIS Michel, L'Industrie textile à Renaix, Renaix, 1925, 87 p.,
1800  HEYSE M., Musée communal de l'histoire du textile, z.d.
17.      N.N., Ronse-Renaix - Oudenaarde, Belgisch textielcentrum - Centre Textile Belge - Belgian Textile Center, Édité par les Chambres de Commerce, d'Industrie et des Métiers de Renaix et d'Oudenaarde, Gent, [1958], 66 p., bibl. 17.
19.     Delcoigne Parfait, Rapport sur le développement de l'industrie textile Renaisienne, 1920, 8 p., reproductie,
241.   N.N., L'Industrie Textile - Textielnijverheid, Oudenaarde-Renaix-Ronse, Moniteur Textile, jg. 9, (1947), nr. 9, reproductie, bibl. 241
2950 Gadeyne en Heyse, Textiel te Ronse, 1800-1940, z.d.
2866 De Ridder A., Vlaamse kunst, 1952
1581   Deconinck J., Le château des Nassau à Renaix, 1984
1574   VANBUTSELE M-T., L'industrie textile à Renaix de 1900-1940
3390 Carteus Felix, Het leven als textielarbeider, fotocopie handschrift,
3391  MUYLLE Emmanuel, Textiel, initiatiecursus, 1968
3392 Verslag textielfederatie - Brabant - Ronse - Verviers, 1975
3393 Verslag textielfederatie - Ronse, 1974
3394 Verslag textielfederatie Renaix, 1973
3395 Verslag textielfederatie 1972, Renaix
3396 Verslag textielfederatie, Renaix, 1971
3694 Splendeurs textiles de Renaix aux 18° et 19°siècle, foto's van facturen-bedrijven

REK A4 -Ronse Economie algemeen 

1108. HOSTYN Noël, Actractiestudie van het handelscentrum Ronse, Ronse, september 1979, Regionaal Komitee Ronse van de Stichting-Lodewijk De Raet, [1979], 123 p

1461. ANSELIN M. (e.a.), Richtplan voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de gewesten. et Gentse - Meetjesland - Vlaam­ se Ardennen - Land van Waas, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening. Studiecentrum voor Regionale Ontwikkeling, groep Prof. Dr. A.J. Vlerick - Rijksuniversiteit - Gent, [1966],
1784 LACANTE J. Kamer van koophandel van Ronse en omgeving, 100 jaar, 1898-1998, 1998
2096 Vlerick A., Het arrondissement Oudenaarde, regionaal-economische studie, 1973
1426 .BRACKE Nele, Bronnen voor de industriële geschiedenis, Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Academia Press, Gent, 2000, 424
1778 De Sociaal-Ekonomische struktuur en toekomst van Ronse en Vlaamse Ardennen, 1963
175. N.N., Handel- en nijverheidsboek voor het arrondissement Ronse-Oudenaarde - Guide industriel et commercial de Renaix-Audenarde, uitgegeven met steun en medewerking van de Kamer van Koophandel, Nijverheid en Ambachten van Ronse en omgeving en het stadsbestuur Ronse, Brugge, 1956 (1e ed. A. & G. Claus), 184 p.,
1408. N.N., Repertorium van handel en nijverheid - Répertoire du commerce et d'industrie - Classified index of commerce and Ind. - Industrie- und Handelsverzeichnis, Kamer voor Handel en Nijverheid van Zuid-Oost-Vlaanderen 1977, Oudenaarde, 1977, 36 p
1428. N.N., Bank van Ronse N.V., filiaal van de Volksbank van Leuven. Verslagen - Banque de Renaix S.A., filiale de la Volksbank van Leuven. Rapports, 1927. Balans en Verlies- en winstrekening op 31 december 1926 - Bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1926, impr. J. Leherte & Fils, Renaix, 34 p.,
971. N.N., De Sociaal-Ekonomische Struktuur en Toekomst van Ronse en Vlaamse Ardennen, Tekst naar een open gesprek, georganiseerd door de A. Vermeylenkring Ronse, op 11 dec. 1963 in de Stedelijke Muziekakademie te Ronse, Ronse, 1964, 51
27. N.N., 200 maal ten dienste van Stad en Streek, Jaarverslag August Vermeylenkring Ronse, 1970 (spec. ed.),
220. TARLIER H., Almanach du Commerce et de l'Industrie publié avec le concours du gouvernement sur les documents fournis par les administrations communales, 1864, Bruxelles, 1864, 656 p., bibl. 220.
2927 Jaspers L. Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen einde Ancien Regime 1985, Ronse p.173
858. GUISSET J.B., Notice sur l'industrie de Renaix, Renaix, 1897, 8 p., bibl. 858.
3397 Waarheen met Ronse, Tewerkstelling in eigen streek, Stichting Lodewijk de Raet, 1972
3398 Lidboekje Cooperatieve Bouwmaatschappij van de stad Ronse, 1975
3407 Exodus en teleurgang der streek van Oudenaarde-Ronse, Volksunie, 1963
955 Plus, Overlijden Albert Van Den Hole, gewezen voorzitter Handelskamer, z,d,
3256 Sterkte- Zwakte analyse van de regio Zuid - Oost-Vlaanderen, 1996
397 Ronse , uw handelsgemeente, 1978

4004  DEBEULE R,, Ontdek ons industrieel erfgoed, RONSE p,41 - Zwevegem p,126


REK A5 -Ronse, Geschiedenis ( andere auteurs dan Rek A1 )

3286 Koerkes & Steegjes , Diane Ameels
2975 Art J., Herders en Pariochianen, Bisdom Gent 1830 - 1914, Ronse p. 135, 1979 en 2975 E.Degand, Célébrités Ellezelloises, 1913
78. BATTAILLE Gustave & Léonard], Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gand, 1856, 155 p., bibl. 78.
998. BEKOUW J.H., Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), Benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersching, dln. 1-2, Naarden, s.d., 195 p deel 1
998. BEKOUW J.H., Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), Benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersching, dln. 1-2, Naarden, s.d., 132 p., deel 2
2476 Het wapen van de stad Ronse tot op het einde van het Ancien Régime, Annalen
1672 BOCKSTAL H., De brand van Ronse, 1717, 1961
1559 BOCKSTAL H. Liber armorialis Rothnacensis, z.d.
34. BOCKSTAL Henri J., Het wapen van de Stad Ronse, Een historisch-heraldische studie, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 13 (1964), p. 55-113,
1011. BOUCHEZ Maurice, 't Ronssies in guiren en kluiren, Proeve van woordenboek van het Ronses dialect, Saint-Sauveur, 1998, 312 p
11. DUVUVIER C.-A., Gerard de Roussillon, Ses possessions dans nos contrées, Leuze, 1854, 11 p., reproductie,
174. CAMBIER Albert, GADEYNE Guido, ROEKELOOS André, Lessenreeks over geschiedenis voor leerkrachten lager onderwijs Ronse, 1968, reproductie
571. DE L'ARBRE DE MALANDER Louis, Renaisiens d'église et de robe sous l'Ancien Régime, Le Courrier de Renaix, (1949-1950), nrs. november-mei, reproductie
572. M.X., Quelques notes historiques sur la ville de Renaix, L'Écho de Renaix, jg. 55 (1895), nrs. januari-november, reproductie,
573. CAMBIER Albert, Ronse, Waar wij dagelijks aan voorbijgaan, Voor Allen & Verbroedering, (1976), nrs. januari-mei, reproductie
1501 COUVREUR M., Handschrift ,Buitengewone voorvallen welke te Ronsse ontstaen en plaats gehad hebben, Ronse Modern Stadsarchief, nr.907. Origineel en lijst van haar leerlingen, Demalander, Souvenirs 1795 - 1860, Demalander 1821-1835,1831-1845, Liedts 1852-1854, Couvreur : zie originaal
1864 LAUREYSSENS J., Industriële naamloze vennootschappen in België (1819-1857), 1975
222. DECRITS Marc, Ronsenaars aan de Universiteit te Leuven, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 24 (1975), p. 177-184,
2820 Kervin de Lettenhove, La Flandre féodale, 1883
319. KERCKHOVE Walter, "Om en bij Dr. Ovide Decroly" - "À propos du Dr. Ovide Decroly et de son oeuvre", Boek uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van het Officieel Onderwijs te Ronse, 19 mei 1984, Ronse, 1984, 256 p
1685 DEJONGHE L., Geschiedenis VVK - Marnixkring 1966-1986
3052 Dekeyser A., Soudan, 2002
1559 BOCKSTAL H. Liber armorialis Rothnacensis, z.d.
1550 DEJONGHE L., Ronse, Vlaams schiereiland. Kroniek van een taalstrijd, 1986
307. DE LANGE Sylvain, De taalgrens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen, Het taalgebruik te Etikhove en Schorisse, Overdruk Hand. Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde, dl. 16 (1969), afl. 2, p. 169-227
1500 DE MALANDER EMMANUEL, Handschrift 1821- 1835, Ronse Modern Stadsarchief, nr.923a
1499 DE MALANDER ANTOINE, Handschrift 1798-1865, Ronse Modern Stadsarchief, nr.923b en nr.2342
497. DELEURERE Marie-Thérèse, Oorkonden betreffende het onroerend bezit te Brussel en omgeving in de XIIIde-XVde eeuw, Overdruk Hand. Kon. Com. Geschiedenis, dl. 134 (1968), p. 1-74,
2974 De Grijse V., Textiel, Ronse p.16, 2017 2974 Deneckere G., Van Scholen zonder God, Prijs Delghust 2017, 2014
823. DE TOLLENAERE F., Etymologica & Lexicographica, Internationaal Forum voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren, Leiden, 1997, 180 p.,
36. DE SMET Lucien, Steden van Zuid-Oostvlaanderen, IV: Ronse, Overdruk Tijdsch. Belg. Ver. voor Aardrijkskundige Studies, jg. 21 (1952), nr. 1, p. 113-144,
3023 Lambrechts' verblijf te Ronse, G.De Rouck, 1967
64. DE TOLLENAERE F., Iets over den naam van Ronse, Overdruk Hand. Kon. Com. Toponymie & Dialectologie, dl. 14 (1940), p. 43-52,
1013 .N.N., Ronse, EMKA Kruishoutem, 1997, 156 p.,
2231 Vrijheidskeure van Ronse , XIII°eeuw, 1990
2113 Monumentendag 1992, Het huis van de burgemeester, Stadhuis Ronse, 1992
Deprez P. en Faitpoult, Mémoire statistique du département de l'Escaut, 1960
1370. GADEYNE.G. Ronse een grensgeval., Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel, 1987, 573 p.,
2647 Lyr R., César Snoeck, 1952
1903 GADEYNE G., Oorkonde betreffende Ronse in het archief van het Kathedraalkapittel van Doornik, 2002
3261 Hantson E., L'Inspection d'une Ecole de Musique en 1890, Ronse, muziekacademoe, 2018
2396 De Wolf K., Georges Herregods, Kroniek van een dorpspastoor, Triverius, 2014
1230. HEYSE Marleen, Zorgen voor zieken te Ronse, Brochure Open Monumentendag, 1995, bibl. 1230.
3028 Lamarcq D. en Rogge M., De taalgrens, 1996
2098 Lefever A., Van Paemel R., Vuylsteke M., 50 jaar Louise-Marie, 2003
1498 HUTSEBAUT L, Renaat Mores, organist-componist,deel2 licentiaatsverhandeling, 1987
2689 Livre d'Or de la Résistance Belge (WO II) - gift Vanbalberghe
2913 Feiten uit de geschiedenis der stad Ronse , uitg. Goebeert, 1925
1939 DECRITS M., Aangiften van nalatenschap schepenbank Petegem, Ter Prostdije, Beaulieu, 2008
2818 Maurois A., Histoire d'Angleterre, 1937
3182 Peyskens A., 117 jaar Garagisten in Ronse, 2018-05-03
918. VAN ISTERDAEL Herman & AUGUSTYN Beatrijs, Opperjagerij, oppervalkenierschap, sièges van de jacht (10de eeuw?-1795), Overdruk De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, A.R., Studia, nr. 72, Brussel, 1997, p. 561-563
3003 Provost M., Zouaves du Renaisis, z.d.
24 .RÉGIBO Edmond, Historique de la Gilde de St. Sébastien de Renaix d'après des documents groupés par Edmond Régibo, Président de la Gilde, Renaix, 1911, 62 p.,
1212 .GADEYNE Guido, De uitstraling van een arrondissementeel rijksarchief: casus Ronse, Bibliotheek- & Archiefgids, jg. 70 (1994), nr. 1, p. 24-28,
1680 Rijkswacht te Ronse, 1985
47. N.N., Catalogue de la collection d'instruments de musique anciens ou curieux formée par C.C. Snoeck, Gand, 1894, 216 p
1676 VANBUTSELE R., Geschiedenis van de stichting van het Sint-Vincentiusgenootschap te Ronse, 1946
436. VAN ISTERDAEL Herman, Bibliografie van de gemeenten van Het Land van Aalst (1989), Overdruk Het Land van Aalst, jg. 42 (1990), nr. 2-3, p. 49-107,
2988 Dayez P., Astrid, 1995 en nog Het oude renteboek Van Butsele en Vuylsteke, 2011
2488 Les troubles de Renaix, Grawitz, 1886
1948 VAN ISTERDAEL H. Inventaris van het archief van van het Rijksarchief te Ronse, 1996
717 VANWINGENE Lucette, Biographie van een politicus: E. De Malander van Ronse, R.U.G., 1e Kan. Gesch., 1984-1985, Oefening Nieuwste Tijden, 8 p. + bijlagen,
3399 VAN ISTERDAEL H,, Bibliografie Land van Aalst, RONSE p,803, 1985
3400 DELTENRE, Des débats pour une frontière ( taalgrens Flobecq - Ronse, Terre de débats, 2017
3401 Rode Kruis, dossier ALBERT VAN WYNEN, 1932 e,v,
3402 Neuzen in Ronse, Curieus ( SP.A) - JULIEN VANHOUCKE
3403 Dossie MICHEL DELFOSSE, allerlei, Weerstand WO II, monumenten, taalkwestie
3404 BRIELS J, Zuid-Nederlanders in de Republik 1572-1630, 1985 , Ronse, p,32
3045 DECLERCQ G,, Onze stadswandelingen in Ronse in 1866, 2015
3408 VAN BUTSELE P, en VUYLSTEKE M,, Terrier1527, 2013
3409 WAUTHIER M.L., Correspondance d' Oide Decroly, 1923-1932,
3410 VANAVERMAETE D,, Spekkie 1847-2019, 2019
3788 VANDENDAELE B, en KERKHOVE H,, Bibliografie ALBERT CAMBIER, 2018
3509 Adelin Devos
2268 Deconinck J., Garde civique, Dossier 1830
857 PIÉRARD Louis & BROCHARD A., Renaix centre de folklore, d'art et de tourisme, Le Peuple, jg. 63 (1947), nr. 153
596 VAN BUTSELE Paul, De eerste heren van Wattripont als ondervoogden van Ronse, enz. ten tijde van het Tenement van Inda, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 26 (1977), p. 189-228,
66 N.N., Treysa 1249-1949, Denkschrift zur 700 Jahrseier der Stadt Treysa, Herausgegeben im Austrage des Jestschristausschusses Treysa, 1949, 126 p
42 VALLERY-RADOT Robert, Le R.P. Philippe fondateur de la ligue apostolique, Numéro spécial Revue trim. Ordre Social Chrétien, s.d., 82 p.
3036 Wattez O. biografie gevolgd door De Zwalmleeuwen, 1984
2270 Titelmans P. (1501-1572), deken van Ronse en Inquisiteur in Vlaanderen, Tentoonstelling 1975
1585 Z.E.H. August Nobels, (1884-1938), 1938
3605 Portraits des Nassau-Siegen
365 Toestand arrondissement Oudenaarde-Ronse 1961 - Gazet van Antwerpen

4010  HANTSON E, Priesters geboren in Ronse, 2020

REK A6 -Ronse, Evenementen - Feesten - Folklore 2244 St.-Sebastien, 15.11.2011, 500 jaar gilde, 2011
2480 In de schaduw van Nassau, Muzen in de stad, Gedichtendag 2015-08-14
1150 .N.N., Kiwanis Renaix - Ronse, Programme Concert 22.02.1991 au profit de nos oeuvres sociales - ten bate van onze sociale werken, 1991
3235 Lions, Renaix - Ronse Gala 1998
820. N.N., Kwarteeuwfeest A. Vermeylenfonds Ronse (1962-1987), 8-9 mei 1987, Ronse, 1987
2685 Kristen Volksbond Ronse - Taalgrensbietjes - Guldensporenherdenking, Liederen, 1933
1179 .N.N., Land- & Tuinbouwshow, 12-20 sept.'92, Brochure, Ronse, 1992, 48 p.
1678 Ronse en omgeving tijdens de prehistorie, tentoonstelling 1989
1145. N.N., La charte de Renaix 1240-1990, Catalogue exposition Hôtel de Ville Renaix du 8 au 18 juin 1990, Renaix,
2280 De Bosgeuzen en de Vlaamse Olijfberg, Tentoonstelling 1975
1691 Ronse, de Tijd van de Waanzin, 1972
1888 Cordewinner A, Etude de la presse liégeoise de 1830-1850, 1972
1665 Rothnacum - Ronse Renay, tentoonstelling 1964
68 . N.N., Stad Ronse, 20ste Bommelfeesten, 1970 (Programma en publiciteitsbrochure), Ronse, [1970],
621 .DECONINCK Jacques, Découverte d'un site préhistorique sur Vertes Feuilles, territoire de Saint-Sauveur,
1960 FRITSCH J., Inventaire des archives paroissiales de la ville de l'arrondissement de Tournai, dl.II tables onomastiques, 1972
859. N.N., Renaix, Centre Textile, Centre Touristique, Foire Commerciale, Catalogue officiel, 10-22 juillet 1948, Tournai, [1948],
1569 Album-Souvenir des jeunesses libérales Renaix, 1899-1949, 1949 Gedenkboek der liberale jeugd
357 .N.N., Belgische Liberale Parij, 14 juni 1846-1946, Academische Vergadering gehouden in het Brusselsch stadhuis bij gelegenheid van den hondersten verjaardag van de eerste vergadering der Belgische liberalen, Programma, s.d.
23. VANDEVELDE René, Confraternitas Sancti Hermetis, Renaix, 1959, 91 p.
826. HANTSON Raoul, Livre d'Or de la Jeune Garde Libérale de Renaix, 1899-1935, Renaix, 1935, 220 p.
218. QUINTYN J., Wereldnamen van bij ons: uitvinders, ontdekkers, pioniers, Catalogus tentoonstelling Gent, 6 febr.- 6 maart 1977, 40 p.,
826. HANTSON Raoul, Livre d'Or de la Jeune Garde Libérale de Renaix, 1899-1935, Renaix, 1935, 220 p., bibl. 826.
1664 Inauguration du monument WO I - Onthulling van het Gedenkteken, 1923
1994 Société royale de Fanfare, Fêtes jubilaires, 1924
1548 Chorale St.Ambroise Renaix, VII° concert, 1930
187 .N.N., 1830-1905, Cantate chantée par le Chorale "A Capella", de la rue du Soleil, à l'occasion du 75me anniversaire de l'Indépendance Nationale et du voûtement de la Meulibeek, gedrukt bij Urb. Battaille-Goebeert, Ronse, reproductie
3215 De 24 uren van Ronse, 2017
3236 10 jaar Vermeylenkring Ronse, 1973
1172. N.N., Bommels, 1992 (ed. Renaix - Philatélique - Ronse), 208 p.,
3412 ROEKELOOS A, en VANDEWATTYNE J, Ronse en zijn zottenfeesten - Renaix et ses fêtes des fous, 1972
3413 25 Jaar Biljartclub " Zonder Nijd", 1994
3414 Royal Renaix Hockey, 50 jaar, 1978
1095 Ronse filatelie - philatélie - 50 jaar - kinderen in onderwijs Ronse, CAMBIER, DELEEBEECK W,,ROEKELOOS, VAN DE MERCKT, CONTRAINE, SIX, 3415 Le Logis, gala voor kindertehuis, 1969
3416 5 Jaar VERMEYLENKRING, Derouck G,, 1967
3417 Brandweerkalender 1961
3418 50 Jaar Museum Ronse
3419 Le Logis, gala voor kindertehuis, 1960
3420 Alcoholregister, Ronse, café van Van Loo ML,
3421 Revue PROESTIE, parodie op Bellemancompagnie, 1912, fotocopie manuscript
3422 Chorale St,-Ambroise, V°Concert 1928
3423 Chorale St,-Ambroise, VII°Concert, 1931
2209 Delghust O., Exposé de la situation financière , travaux publics ville de Renaix, 1909
3054 Morre V., Oorlog in en om Opbrakel, 2017
71 N.N., Herinnering Jubileum 1859-1959 Brandweer stad Ronse, 19-22 juni 1959, Ronse, [1959]

REK A7 -Ronse, Sport - Toerisme
1407 .N.N., Wereldkampioenschappen wielrennen - Championnats du monde de cyclisme - World cycling championships - 1988 - Ronse - Belgium - Renaix - Officieel programma - Programme Officiel, Kruishoutem, 1988, 80 p.,
3283 Assa Ronse Athletiek, Historiek, 2003
1758 CARPENTIER R. « Den Beng, van straatvoetballer tot ... », z.d.
2979 Royal football Club Renaisien 1908-1958, FC Ronse ( Club), 1958 en 2979 Ronse Feest (Dedeyn)
2332 100 (Honderd) jaar sport in Ronse, 2001
3374 Sportinfo 92
3381 Club Ronse Foto's
3424 Ronse Uw Stad, Wereldkampioenschappen Wielrennen 1988
3425 ASSA Ronse Athletic

2683 Ronse - Renaix, Zijn Museum, zijn crypte, toerisme, z.d.
399. VAN DE VIJVERE Romain, Op verkenningstocht doorheen de Vlaamse Ardennen, De watermolens van de Molenbeek te Ronse, s.d., 2 p., reproductie
400. VAN DE VIJVERE Romain, De Muziekberg, Een brok ongeschonden natuurschoon van de Vlaamse Ardennen, s.d., 1 p., reproductie
401. BOCKSTAL Henri J., Zegels en Stempels, Hun oorsprong, verspreiding en gebruik, manuscript, 1985, 20 p
402 . N.N., Bibliografie Henri J. Bockstal, 1948-1978, s.d., 2 p., reproductie,
1411 KERCKHOVE Walter (verantw. uitg.), Kindertekeningen, Uitgave Rijksbasisonderwijs Ronse, n.a.v. het Jaar van het Dorp, Kluisbergen, 1978
1687 Guide du touriste du pays de Renaix, z.d.
2996 Op en rond de Muziekberg, 1981 en P.Vandepitte, Twintigste Eeuw, 1985
2492 Ronse, toeristisch centrum, z.d.
2349 Ronse, Neuzen in Ronse, Curieus (SPA) Wijkclubs, 2010
2359 Gids Vlaamse Ardennen, erfgoed en cultuur, z.d.
1577 WATTEZ O., De Vlaamsche Ardennen, wandelingen en uitstapjes, dl.II Ronse en omstreken, 1926
3037 Cambier A., Monimentaal inventaris van de Vlaamse Ardennen, 1963
327. WATTEZ Omer, De Vlaamsche Ardennen, Wandelingen en Uitstapjes in het Land van Oudenaarde, Ronse en Geeraardsbergen, dln. 1-2: Ronse en omstreken, Gent, 1926 (herziene druk), 86 p. + 95 p. (dl. 2: reproductie),
1793 WATTEZ O., De Vlaamsche Ardennen, 1985
99. WATTEZ Omer, De Vlaamsche Ardennen, Wandelingen en Uitstapjes in het Land van Oudenaarde en Ronse, Gent, 1914, 290 p.,
879. N.N., Ronsenummer, De autotoerist, orgaan van de Vlaamse Automobilistenbond v.z.w., jg. 13 (1960), nr. 1
3087 Industrieel archeologische route, De Vlaamse Ardennen, 1987
1556 Renaix et ses sites, Guide des touristes, z.d.
2898 Moeraert R., De Vlaamse Ardennen, 2015
3375 Toerisme in O-VL 1989
3325 Vanmaercke M-C., Levende aarde in de Vlaamse Ardennen, reliëf en geologie, 1987
3376 Demuziekberg
3009 Natuursteen in Oost-Vlaanderen, historische bouwstenen, z.d.
3318 Gids van de Vlaamse Ardenne, Ronse p.65, 1972
3372 Villa Carpentier
1992 Guide du muse communal de folklore et d'histoire régionale à Renaix,
3225 De 100 mooiste luchtfoto's Vlaamse Ardennen en Gentse rand, 2011
2798 Boterdaele A., Nos Ardennes flamandes, Massif renaisien, 1912, p.130
3042 Industrieel-archeologische route in Vlaamse Ardennen, de Taalgrens en de faciliteiten, Folkloremuseum met korte biografie beroemde Ronsenaars ( Nassau - Stadswapen, Delghust, Soudan, Delfosse, Devos Florent, Depauw, De Rore, Snoeck, Vande velde Marinus, Victor Van Hove, Jan De Bo, De Potter, Lambrechts, Wattez, De Tollenaere, Maeterlinck, Decroly, Royers, Bruneel, Castiau, Puissant, Glorieux, Dubois, Fostier, Joly, Beschrijving museum.
3520 DEVOS E, DELBECKE G,, Glorieux Route Ronse, 2002
3521 RASEMONT A, en GADEYNE G,, Stedelijk Textielmuseum Ronse,
3523 DEVOS E,, Ronse stad van zotten en textielbaronnen, p,66, 2003
3524 Onze streek, Omer Wattezstichting, 1983
3525 Bodem van de Vlaamse Ardennen, ontzaveling,
3526 Muziekberg, fotocopies
3514 CAMBIER A,, Valorisatie kunstpatrimonium Vlaamse Ardennen, 1964
3515 CAMBIER A, Monumentaal inventarisvan de Vlaamse Ardennen, 1963
3516 Ronse, gids van toeristenbelevingscentrum
3517 Ronse, belevenissen , gids toerisme
3426 Ronse toerisme, allerlei ook 6 wandelingen
3509 Wattez

REK A8 -Annalen GOKRTI - Origineel

REK A9 Annalen GOKRTI - Origineel II - Staten van Goed van André Lafort

1822 LAFORT A., Ronse Staten van Goed, Renaix Etats des Biens, deel 3, Indices en bijlagen

1823 LAFORT A., Ronse Staten van Goed, Renaix Etats des Biens, deel 2, 1729-1796, 2011
1824 LAFORT A., Ronse Staten van Goed, Renaix Etats des Biens, deel 1, 1462-1729, 2011

REK A10 -Kranten knipsels 1-250
artikels uit kranten van Ronse

REK A11 -Kranten knipsels 250 -500
artikels uit kranten van Ronse

REK A12 -Ronse kunst - Thesissen kunstgeschiedenis 

2731 Kleve, Der Bildband zur 750 jahr- Feier 1242-1992 2183 Demeulemeester A., Kruisweg van de Stilte, 2009 2184 Demeulemeester A., Kruisweg van de Stilte, Eigenzinnig, 2009

2185 Francis B., Kunstpocket, Armand Demeulemeester, 1992

2186 Armand Demeulemester, Expo Caermersklooster Gent, 2000 2187 Lateur P., Armand Demeulemeester, een schildersleven, 2001

2188 De Kruisweg van Armand Demeulemeester, Davidsfonds, 1996

2964 Caso P., Herberigs, 1986 2420 Levende kunst in Zuid-Oost-Vlaanderen, kunstenaars uit de Vlaamse Ardennen, 1973

972. DE ROUCK Germain, Lambrecht Lambrechts' verblijf te Ronse, Een muzikale idylle, Ronse, 1967, 24 p., 3371 Valerius De Saedeleer 1867-1967, 2386 Gids van Vlaanderen, Lannoo, 1983

3144 Herberigs R., Een unieke Vlaamse kunstenaar, 2003 215. N.N., Jan Leenknegt, Ronse, s.d
2718 Demeulemeester A., Genesis
1728 Art deco Ronse, Open Momunmentendag 1990
1185.N.N., Het huis van de Burger - Meester, Brochure over het Stadhuis van Ronse, Ronse, 1992, 28 p.,
1551 Collection de Malander, tableaux, objets d'art, 1930
1985 Documents por servir - Bewijsstukken van het geldelijk verkeer van Ephrem Demalander, z.d.
994 . N.N., De Vlaamse Ardennen Schilders en Landschappen, Tentoonstelling ingericht door de A. Vermeylenkring Ronse ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan, Liedtskasteel Oudenaarde, 3-17.09.1967, Ronse, [1967],
1727 Culturele centrale Ronse, Kunst uit eigen streek, tentoonstelling 1990
2202. Vandewattyne J., Le Fiertel ou le grand tour de Saint-Hermes, vingt gravures, 1970
2896 Watkyne, Jacques Vandewattyne, 1999
2869 Provost Michel, Phoenix Projects, 2012
3356 M.Provost, Tacambaro, Vrijwilligers in Mexico,
3427 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, kanton Ronse, 1998
3428 MOREL A.F., Glorious Temples or Babylonic Whores, doctoraat 2019
3429 DE WAELE A,, Albert Massez, 2006
3430 DEN DONCKER H,, De wieg van Cypriaan, 2015
3431 DEVOS P,, Interbellumarchitectuur in Ronse, 2005
3432 VANDENBUSSCHE C,, Meubilair bedehuizen kanton Ronse,
3433 DEMEULEMEESTER, Kruisweg van de stilte, 2009
3434 HOEBEKE DESMYTERE G,, Stenen mysteries in de Vlaamse Ardennen, 1989

4011  MARCKX R. Louis Van Boeckel, 1994

4009  PEYSKENS A,, Smeden een kunst - RONSE, 2020


REK A13 -Sint Hermes - Fiertel - Unesco
2172 Hascoët J., Les Troménies bretonnes, les processions giratoires françaises et belges, dl.1, 2010
2173 Hascoët J., Les Troménies bretonnes, les processions giratoires françaises et belges, dl.2, 2010
2174 Hascoët J., Les Troménies bretonnes, les processions giratoires françaises et belges, dl.3, 2010
3184 Ronse, Unesco, Walking witch saints, congres 2018
1558 VANDEVELDE R., L'origine de le Confrérie St-Hermès, 1959
86. N.N., Procession Jubilaire de Renaix, 26 août et 9 septembre 1860, Gand, s.d., 19 p.,
9. MUYLE (Broeder Emmanuel), De blijde inkomst van den Fiertel, s.d., 3 p., reproductie,
1267.FLAMENT Julien, Les marionnettes de Belgique, Brochure-programme de L'I.N.R. Bruxelles, 1937, 39 p
2876 Olbrechts F., Vlaanderen zendt zijn zonen uit, Davidsfonds, 1942
3096 Aachen-Kornelimünster, 1979
2892 Geschiedenis der Oudheid, Reinaert systematische Encyclopedie, 1971
954. CARLETTI Sandro, 28 Agosto: fede e folklore nella celebrazione di un martire, Il «Fiertel» di S. Ermete a Renaix, L'Osservatore Romano, 26 Agosto 1971, n. 195, p. 3, reproductie
602. GRAMMENS F., "Klokski Rons'land", Toerisme, jg. 9 (1930), p. 286-287, reproductie, bibl. 602.
603. VAN ES Jan, Wanneer de Fiertel te Ronse uitgaat, De Toerist, (1949), nr. 10, p. 268-270, reproductie
2909 Vanavermaete D., Voor welke heilige brand ik een kaars, St.-Hermes, p.62, 2001
693. ROEKELOOS André, De verering van Sint Hermes te Ronse, Overdruk Touring, (1948), p. 115-118,
853. N.N., De Fiertel 1988, persknipsels,
854. CROUQUET Roger, À la chasse de la châsse, Le Fiertel ou le tour de Saint-Hermès, Trente-deux kilomètres à travers la campagne renaisienne, en suivant les reliques de St-Hermès, [1950], p. 3-5,
179. N.N., Quelques notes historiques sur le Fiertel, Le Ralliement de Renaix, (1957), nr. 2 juni, p. 3,
714. LAUTE Firmin J.M., De Fiertel van Ronse, De Toerist, (1952) nr. 11, p. 283-285, reproductie
866. [MUYLE] (Broeder Emmanuel), De Fiertel of St.-Hermesommegang - Le Fiertel ou cortège folklorique de St. Hermès, 1940, Ronse, [1940], 1
2227 Op handen gedragen , Erfgoed - processies, LEKA, 2013
332. N.N., Renaix et son folklore, 1936, reproductie,
76. N.N., De Fiertel, Een woord over St Hermes-ommegang te Ronse, Guide du Touriste au Pays de Renaix, Ronse, s.d., 23 p.
1565 PLANQUAERT J., Oudenaerde en het land tussen Schelde en Leie, 1939
407. N.N., Kort verhael der Daeden en Geschiedenissen Raekende de groote en Berugte Heylige, de Heylige Hermes, Cornelius, Cyprianus, Martelaeren, en Caelestinus, Belyder, Bezondere Beschermers van het zeer Eerweirdig Kapittel, en van de Stede en Baronie van Ronsse, Met eenige Lof-zangen en Gebeden ter Eere van de voorzeyde Heylige, Gendt, 1772, 50 p., reproductie
214. N.N., Stichtende geschiedenis van het leven en van de Relekwieën van den Heiligen Hermes Patroon der stad Ronsse, gevolgd door bijzondere gebeden ter eere van de H. Martelaar en een overzicht der andere HH. Relekwieën welke in de kollegiale kerk dier stad geëerd worden, door eenen priester van Ronsse, Ronse, 1905, 144 p.
1157.N.N., Hagiographie de l'illustre martyr Saint Hermès patron de la ville de Renaix, Suivie de ses litanies, de quelques prières propres en son honneur et d'un aperçu sur les autres SS. Reliques vénérées dans l'église primaire de cette ville, Renaix, 1860, 119 p.
1679 Ronse, textiel en toeristisch centrum, Fiertel 1951
1591 Un prêtre de Renaix, L'illustre martyr Saint Hermes, 1934
57. N.N., De Fiertel jaarlijkse ommegang op Drievuldigheids Zondag te Ronse, Ronse, s.d
427. VAINCQ Nicolas, Brief recueil des-vies de S. Hermes, de S. Cornille, S. Cyprian, et de S. Celestin patrons de Renaix, Tournay, 1673, 104 p., reproductie,
872. GRAMMENS Florimond, De Fiertel Ommegang te Ronse, Ons Land, (1928), nr. 16 juni
853. N.N., De Fiertel 1988, persknipsels,
1445.DEVOS Patrick, Sint-Hermes bekent kleur, Omtrent een onderzoek van de interieurafwerking van de Sint-Hermeskerk te Ronse, Provinciebest. O.-Vl., 2001, 16 p.
54. [DELGHUST Oscar], De Fiertel ou la Procession Historique de Renaix, Renaix, [1929], 25 p
2245 Broeder Emmanuel en A.Roekeloos, de Fiertel te Ronse, 1980
3379 x
2669 Almanak 1913, 'Volk van Ronsse ??
1682 Sint Hermesparochie Ronse, Goede week 1971
3276 Decavele J., Heiligendevotie in het bisdom Gent, 2009
3788 FRUMENTIUS Fr,M, Leven en legendes van Gods lieve heiligen, 1923
3436 DEVOS E,, MEURICE A.S., MOREL A.F., DEZAEYTIJD N,, DECRAENE B,, Walking with Saints, UNESCO
3235 DEVOS E,, De Sancto Hermete martyre, 2016
3437 JONGEN L,, Heilig in de Lage Landen, 2005
3438 CLAES J,, CLAES A,, VINCKE K;, Geneesheiligen in de Lage Landen,2005
3439 VANDAMME J,, Sint-Hermes van Rome tot Ronse, Kleine Cultuurgidsen
3440 DEVOS E, COLLIN L,, Beboet mine zinnen, 1150 jaar Sint-Hermes in Ronse, 2010
3441 DEVOS P,, Sint-Hermes bekent kleur, 2001
3442 Br,EMMANUEL Muylle), A,ROEKELOOS, De Fiertel 1980
3443 FIERTELCOMIE en CAMBIER A,, De Fiertel van Ronse,
3444 Procesion Jubilaire de Renaix, 1860
3445 Les Gildes à Renaix, St,-Sebastien, St,-Georges, St-Hermes, St,Martin, Jacques De Buysscher
3446 DE BUYSSCHER, Gilde St,-Hermes, allerlei
3447 Het Gildeleven in Zuid-Oost-Vlaanderen- Statuten Sint-Hermesgilde
3448 De Slekketrekkers van de Fiertel van Ronse, 3 blz,, z,d,
3485 VAN DRIESSCHE M,, Sint-Hermesbaseliek en Fiertel, oorsprong en toekomst, Gevaert Fabrice en Vancoppenolle Xavier, 2019
1745 COURTELINE G., L'article 330, 1946

REK A14 -Ronse parochies
3834 1916, Historia Knack, 2016, WO I
281 .LAMMERTSE J., ".....Hij was een vader der armen", Roman over het leven van Stephanus Modestus Glorieux, stichter van de congregaties der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en zusters van Barmhartigheid, Heiloo, 1947 (Kinheim-Uitgeverij), 395 p.,
14. LAMMERTSE J., "Aan de zelfkant van het leven", Biographie over Stephanus Modestus Glorieux stichter van de congregatie der Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes, congregatie Zusters van Barmhartigheid, Alkmaar, 1947, 263 p
60. C.G.R., E.H. Etienne Glorieux, De voorloper voor de arme massa, grondlegger van de moderne sociale ... en het technisch onderwijs in België, Ronse, [1967], 32 p
2780 De Mun, La question ouvtière, 1885
2241 Broeder Fidelisvan Hulten, Stefphanus Modestud Glorieux, z.d.
1003. N.N., Vriendenboek Luc Stockman, Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag tijdens de feestzitting un het gemeentehuis van Aalter op 14 maart 1998, Aalter, 1998, 336 p., bibl. 1003.
2586 De Wolf K., De laatste Kruisvaarders, Pauselijke zouaven uit Zuid-Oost-Vlaanderen, 1991
83. DELGHUST Oscar, Le Béguinage et le Couvent des Soeurs Noires, Renaix, 1943, 49 p.
1488 MINNAERT S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, dl.II, licentiaatsverhandeling, 1978
168 .DECRITS Marc, Repertorium van de pastoors van de Sint-Maartensparochie te Ronse van 1287 tot 1892, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 25 (1976), p. 235-242
1751 De Bosgeuzen en de Vlaamse Olijfberg, tentoonstelling, 1975
72 VAN DE VYVERE Paul, De symboliek of zinnebeeldspraak in de kerken, Ons kerkje van Paricke, Renaix, La tour de l'ancienne église St-Martin, Gent, 1945, 24 p.,
871 COUVREUR A., Notice sur l'Église St-Martin à Renaix, Le Courrier de Renaix, (1946), nrs. 8 september en volgende,
1329 VAN DE VYVERE Paul, Sur la restauration de la Tour de l'ancienne Église Saint-Martin, Rapport présenté à la commission des travaux publics à la demande de M. Oscar Thomaes, échevins des travaux publics, Renaix, s.d., 8 p
4 BOCKSTAL Henri J., Korte nota betreffende de graven blootgelegd tijdens de opgravingen van de Sint-Pieterskerk en het Romaanse Kloosterpand op het Kaatsspelplein te Ronse, s.d., reproductie
3195 Tourisme, Glorieux-Route, Ronse
1197 .N.N., Handkatalogus, De kogel door de Kerk, Catalogus herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht, [1979], 36 p.,
1198 .GROENVELD S., LEEUWENBERG H.L.Ph., MOUT Nicolette & ZAPPEY W.M., De kogel door de kerk, De Opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609, Walburg Pers Zutphen, 1979, 204 p
2271 Van De Vyvere ?? , La tour de l'ancienne église de Saint Martin, 1945
1188 .N.N., Omdat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd 1962-1987, 25-jarig partnerjubileum der Evangelische Gemeente Solingen-Dorp en de Protestantse Kerk te Ronse, Ronse-Solingen, 1987, 64 p.
1995 Paroisse St.-Martin Renaix, Nouvelles orgues, 1937
726. VANBUTSELE Richard, Geschiedenis van de stichting van het Sint-Vincentiusgenootschap te Ronse, 1946, 6 p
726. N.N., Catalogus tentoonstelling 300 jaar Kapel Lorette, Stadhuis Ronse, 21-27 mei 1976, 3 p
727. GOYENS P.J., Les avatars d'un projet de fondation franciscaine à Renaix 1630-1751, Overdruk Ann. Cercle Arch. Hist. d'Audenaerde, dl. 9 (1936), p. 145-174
2258 Deconinck J., Sint Martinus Ronse, losse fardes in cartondoos
3450 De St,-Hermeskerk, Stad Ronse
3451 De Crypte Stad Ronse
3452 CAMBIER A,, Collegiale et crypte de Saint-Hermes à Renaix,
3453 Hospitaal St,Elooi, manusprict oorlogsdagboek WO I, lijst zusters
3411 GADEYNE G,, Inventaris Zwarte Zusters, 1981
3454 DEVOS E,, De Arme Klaren te Ronse, 1903-1644, 2002
3455 Le Béguinage et le Couvent des soeurs noirs, manispricts
3456 Devos E, en Delbecke G,, Glorieux-Route Ronse, 2002
49 N.N., Levensschets van den Zeer Eerwaarden Heer Stefanus-Modestus Glorieux Stichter der Broeders van O.L.V. van Lourdes en der Zusters van Barmhartigheid, Oostakker, 1929, 196 p.,
3610 Instituut Glorieux : bronnen 1950-1987
EH. Blancquart: inhuldiging Klijpekerk , 1957

REK A15 -St Hermes Basiliek - Crypte - Cambier
1993 Nouveau guide de la crypte et de la collégiale Saint-Hermès à Renaix en Flandre
709. VANDER MEERSCH D.J., Geschiedkundige aenteekeningen omtrent eenige oudheden, ontdekt op het grondgebied der stad Ronsse, in de zomer van 1836, manuscript, s.d., bibl. 709 (Drukkerij Gebroeders Bevernaege, Audenaerde, 1837).
1643 Ronse, De ondergrondse kathedraal van Ronse, Intercom, 1967
1645 HEYSE M., 900 jaar Sint-Hermescrypte te Ronse, 1989
7. N.N., Gilde de St-Thomas et de St-Luc, 14e réunion du 1-4 septembre 1879, Compte-rendu et procès-verbaux de l'excursion de la Gilde: visite à l'église de St-Hermès à Renaix, s.d., 12 p., reproductie
800. SCHOKKAERT Luc (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, dln. 1-2, KADOC, Inventarissen en repertoria, nr. 153, Leuven, 1997, 708 p.
1223 BOCKSTAELE P., DE BIE J., DE SCHEPPER M., OTT,E E., PENNEMAN T., Mercator & zijn boeken
1235. DUMONT Georges-H., Léopold III, Roi des Belges, Bruxelles, 1944, 428 p., bibl. 1235.
731. N.N., Een onbekend prachtstuk, De St-Hermescrypt te Ronse, Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer en Toerisme te Ronse, s.d.,
364. RUTTIENS J. & SERRURE E., L'Église collégiale de Saint-Hermès à Renaix, Étude Historique et Archéologique, Bruxelles, 1878, 30 p., reproductie
350. CAMBIER Albert, Een merovingisch ivoorplaatje ontdekt in de Sint-Hermeskerk te Ronse, Ronse, [1967], 8 p., reproductie,
351. CAMBIER Albert, Historische en archeologische nota betreffende de restauratie van de Sint-Hermestoren te Ronse, Ronse, [1967], 8 p., reproductie
354. CAMBIER Albert, Nota betreffende de herstelling der gewelven van de nog uit te graven gedeelten der Sint-Hermescrypte te Ronse, Ronse, [1967], 4 p., reproductie
352. CAMBIER Albert, De opgravingen in de Sint-Hermescrypte beëindigd (1966-1967), Ronse, [1967], 19 p., reproductie,
1576 ROOSENS H. en MERTENS J., De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, 1950
158. VAN DE VIJVERE Romain, De klokken van de St.-Hermestoren van Ronse, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 22 (1973), p. 227-237
730. CAMBIER Albert, Note concernant la restauration des voutes des parties de la crypte de S. Hermes à Renaix, encore à dégager, s.d., 4 p., reproductie,
3258 Brondeel Fl., Afscheidsmis, 1998
869. N.N., La crypte de l'Église Saint-Hermès à Renaix, Le Courrier de Renaix, (1947), nrs. 20 juli-3 augustus
118. VAN DER RIT J.-F., Description de la Crypte Romane ou Ancienne Église Souterraine de la Collégiale de St-Hermes à Renaix, Journal Belge d'Architecture et de la science des Constructions, jg. 6 (1854), p. 69-76, reproductie, 1949, 9 p
40. CAMBIER Albert, De kerkgewaden der Sint-Hermeskollegiaal te Ronse in het begin der XVIde eeuw, Overdruk Artes Textiles, jg. 6 (1965), p. 109-120
6. CAMBIER Albert, Verslag overgemaakt aan het gemeentebestuur van Ronse in verband met het verslag van de Koninklijke Kommissie voor Monumenten betreffende de opgravingen in de crypte alhier, [Ronse], [1963], 11 p., reproductie
8. N.N., Historische en archeologische nota betreffende de restauratie van de St.-Hermestoren te Ronse, s.d., 8 p., reproductie
1. CAMBIER Albert, Note concernant la restauration des voutes des parties de la crypte de S. Hermès à Renaix, encore à dégager, [Renaix], [1966], 4 p., reproducti
2. VAN DE VYVERE Paul, Les cloches de l'église de Saint-Hermès à Renaix, [Renaix], s.d., 8 p., reproductie
704. CAMBIER Albert, Toelichting bij zijn aanvraag tot de Koninklijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen gericht teneinde opgravingen te mogen ondernemen onder de St-Hermeskerk te Ronse, Ronse, s.d., 5 p., reproductie,
2636 A.Cambier, Een fragment van een Vroegmiddeleeuws Reliekschrijntje uit de St.-Hermeskerk te Ronse
2677 Verslag Schepencollege Ronse, 25 januari 1957
53. [HUYSMANS], Het kapittel van Sint-Hermes binnen Ronse, Ronse, 1892, 224 p
973. [CAMBIER Albert], Ontstaan en ontwikkeling van de middeleeuwse crypte, Begeleidende brochure bij de tentoonstelling ter gelegenheid van 900 jaar crypte van St.-Hermes te Ronse 8 juli-20 aug. 1989, [Ronse], 1989
172. CAMBIER Albert, Ronse viert een luisterrijk jubileum, Onze Kryte is 875 jaar oud, De Ronsenaar Weekblad der Vlaamse Ardenen, jg. 21 (1964), nr. 34, p. 2
3457 ROOSENS H, en MERTENS J,, De oudheidkundige opgravingen bij St,-Hermes te Ronse, 1950
3458 CAMBIER A, Rothnacum Sacrum 1089-1989, 1989
3459 Sint-Hermeskerk wordt Basiliek, 2018
3460 CAMBIER A,, Het SST-Pieters- en Hermesstift te Ronse, voorstudie op de bronnen, 1960
3461 CAMBIER A,, Het SST,-Piete"rs- en Hermesstift te Ronse, voorstudie op de bronnen, 2de volume, Ronse, 1960
3462 DEBUYSSCER J,, Documenten, Fiertel, Sint-Herles - Gilde - monumenten, jaren 1980 e,v,
3184 VAN DRIESSCHE M,, Sint-Hermesbaseliek en Fiertel, oorsprong en toekomst, Gevaert Fabrice en Vancoppenolle Xavier, 2019
2268 Deconinck J., Garde civique, Dossier 1830
857 PIÉRARD Louis & BROCHARD A., Renaix centre de folklore, d'art et de tourisme, Le Peuple, jg. 63 (1947), nr. 153
1505 KEIL, 150 ans d'histoire de la gendarmerie, 1980
140 CARNOY A., De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving, Overdruk Verslagen en Mededelingen Kon. Vlaamsche Acad., (1925), Gent, 31 p.
816 N.N., Hedendaagse architectuur in een historische omgeving, Catalogus van de rondreizende tentoonstelling 1981-1982, Vereniging van historische steden van België, [1981], 63 p.
1337 CALLEWAERT C., Petit atlas théorique et pratique de la Belgique contenant en 24 planches la Géographie complète du Royaume avec les leçons en regard des cartes, Bruxelles, s.d.

REK A16 -Ronse Wereldoorlog 1
125. DE GAND Emmanuël, Sur la Guerre en Belgique de 1914 à 1918, Renaix, [1918], 302 + VI p
2324 Van Wynen P., Van Wynen ( Vanwynen) Edmond + 1914 WO I, 2014
863. N.N., Almanach de Renaix et de la région, 1916 (censuré le 22.10.1915), Renaix (ed. Jules Leherte-Courtin), [1915], 96 p.
1996 Commission for relief in Belgium, comiteiten en comités van het gewest Ronse, z.d. WO I
1331. RÉGIBO Edmond, La ville de Renaix et ses finances pendant la guerre, Renaix, 1921, 95 p
2500 Decraene B., WO I, Belgische doden - Pedagogisch dossier Expo 14-18 - Rondom - Nacht van de Geschiedenis - Schuldvraag - Mythes - Vooruitgang geneeskunde ? - Wetenschap en technologie - Oorlogskranten - Mythe van de 80% Vlaamse doden - Burning Leuven
2756 Glass Ch., Deserteurs (USA-WO II), 2014
3463 WO I, opgave der geldboeten 1917-1918, bron, 4 oranje schriften
2065 Toestand van het onderwijs in Ronsse op 31 maart 1916
3456 Glorieux ( Modeste Etienne TID) Route - toeristisch Ronse
3072 Roobroeck, ZAB , Bouwdewijnstichting, 2011

4007  MILNER L,, Leeds Pads, bevrijding Ronse november 1918, p,293, 2015


REK A17 -Ronse Wereldoorlog 2
2129 Dora, lentenummer, 1999
967. BOUCHEZ M., 42 Renaisiens esclaves modernes et martyrs de la conquête de l'Espace à Dora-Mittelbau, 1988, 32 p
1416. BOUCHEZ M., 42 Renaisiens esclaves modernes et martyrs de la conquête de l'espace à Dora - Mittelbau, 1988, 32 p.
2638 Willequet Peter, Poltisering van Ronse, 1830-1919, Gent, 1983
363. DE LENTDECKER Louis, Vindevogel onschuldig veroordeeld, Walen krijgen ook "Nieuwe Orde", Vijftig mensen bij oeverloos slotdebat voor TV, Het Nieuwsblad, (1983), nr. 30 mei
2978 Debrock W., 20 Ronsenaars in de hel van Neuengamme, 1976 en 2978 Stokman R., Triest, 2009
1396. BALACE F., COLIGNON A., MARTIN D., VAN DOORSLAER R., Herdenking van de Bevrijding (1944-1994), 1994, 64 p
441. VANCOPPENOLLE Georges, Mouvement Nationale Belge, secteur Renaix, zone I et extensions en Flandres, s.d., reproductie,
1109. VAN COPPENOLLE Georges, Le M.N.B. Renaix dans les Collines, mai-septembre 1944, Renaix, 1978
3196 Bayens, Weerstander, résistance, dossier, 1945
360. N.N., Renaix - Toulouse, Le Courrier de Renaix, s.d.,
2692 Spaak P.H., Pourquoi l'Otan, 1959
3091 Deconinck N., Correspondance pour 1940-1945, Le Renaisis pendant, 1985
3055 De repressie : Het geval Leo Vindevogel
2648 De Temmerman K. S.J., Op mannen op! Meer te communie! 1908
1147 De Temmerman K. S.J., Op mannen op! Meer te communie!
185. VERROKEN Jan, [Stenographisch verslag van het proces Vindevogel Leo], s.d., 97 p.,
1708 FOUQUART S., Dossier « Sancta Mariainstituut in de oorlogstorm 1940-1945 »z.d.
1575 Het proces Vindevogel, Davidsfonds , 1994
1545 DEPAUW V., De dood met de kogel, 1979
2124 Vandevelde L., Zwartboek Ronse, 2013-08-01
2998 De Lentdecker L., Tussen twee vuren , repressie, Vindevogel, p.112, 1985 en Historische units, Middeleeuwen, 1970
21 .N.N., Gedenkboek van het Koninklijk Atheneum te Ronse (100ste verjaardag), Gent, [1951], 48 p.
216 DECONINCK Noël, Le Renaisis pendant la seconde guerre mondiale (Notes et Documents), dl. I (1940-1943), dl. II (1942-1945), Zingem, 1975-1980, 232 p. en 336 p.,
1090. CANTRAINE Roger, "Une raison de mourir" et autres nouvelles, Antoing, 1998, 305 p.
728. DE TOLLENAERE Albéric, Oorlogsdagboek van een 13-jarige, [Ronse], [1997], 113 p.
3467 BOUCHEZ M,, Le Combat de Wodecq - bijvoegsel Jules Haustraete, le fusillé survivant, 2000
3468 De Lentdecker en Prs over Vindevogel
3470 V 1 op Calmont, uittreksels, 1944
3471 V-dag 08-05-1945, DECRAENE B,, DELEURERE MT,, GEENENS C,, LORREZ L,,
3472 Fotoreportages 1939, Buchenwald, 1944
3473 WEYNS F,, De schaduwjaren, Gestapo Delbeke in Ronse, 2019
3474 FOTO's Armée secrète Ellezelles, Ronse- Renaix, 1944
3475 BOUCHEZ M,, Au bout da ma mémoire, 2009
1153 DUBART Jean-Luc, Roger Cantraine, Deuxième fascicule du numéro 24 des Dossiers littérature français de Belgique, Arlon, s.d, 24 p
3609 Vanderbruggen Théophile WO I en WO II - eretekens
3619 L'Insoumis, WO II résistance
Begrafenis Ronsenaars van Wodecq - foto's
Bevrijding WO II 3 september 1944 Foto's


REK A18 -Ronse : Thesissen & studies - Algemeen
358. WILLEQUET Peter, Het politiseringsproces te Ronse 1830-1921, R.U.G., ontuitgegeven licentiaatsthesis Geschiedenis, afd. Nieuwste Tijden, academiejaar 1981-1982, 439 p.
2192 Versyck J., Vindevogel, 1932-1940, Leuven, 1985
3013 Verbeke N., Armand van Coppenolle, Ronse en fotografie, thesis 2005
1578 VAN CAUWENBERGHE L., Inleiding tot de toponymie van Ronse, licentiaatsverhandeling, Leuven 197
1677 VANBUTSELE K., De Ronsese textielindustrie in de XIX°eeuw, licentiaatsverhandeling, Leuven, 1973
1492 VANBUTSELE M., L'industrie textile à Renaix, 1900-1940, licentiaatsverhandeling, 1971
1483 VAN BUTSELE Cl., Ervaringen en gevallenbespreking in verband met een stage in de sociale dienst van het leger, verhandeling, 1968
1147. GHYS Guy, Beschouwingen omtrent de repressie- en ...wetgeving en het proces Leo Vindevogel (1945), s.d.
1148. GHYS G., Het proces Leo Vindevogel, 2 dln., Proefschrift ter verkrijging van de graad van Licentiaat in de Bestuurswetenschappen, Administratieve en Economische Hogeschool (ADECHO) Brussel, Afd. Bestuurswetenschappen, 1989, 236 p. + 148 p.
1497 HUTSEBAUT L, Renaat Mores, organist-componist,deel1 licentiaatsverhandeling, 1987
3303 De Venter E., Ronse in de jaren 1790-1820
1485 DESMET B., Proeve van een algemene en analytische bibliografie van de stad Ronse, verhandeling 1973
2291 Deleurere M.-Th., Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van de stad Ronse (VII° - 1300), Deel 1, RUG 1961
2292 Deleurere M.-Th., Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van de stad Ronse (VII° - 1300), Deel 2, RUG 1961
2293 Deleurere M.-Th., Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van de stad Ronse (VII° - 1300), Deel 3, RUG 1961
2322 Ronse en de taalfaciliteiten, Bruno De Wever,
3223 Sagen uit de Vlaamse Ardennen, Marie Paule Kestelijn.
2191 M.Declercq, Leo Vindevogel en de Christen Volksbond te Ronse tot 1914, 1982
3518 Gielen Joffrey Het Romeinse legerdieet RUG 2018
3519 Van den Herrewegen, De Fostmannen, Mijnwerkers uit Zuid-Oost-Vlaanderen tijdens het Interbellum, RUG,1992
3449 Vandamme H,, Talgrensprolematiek en Regionale Pers te Ronse, RUG, 1972
3464 Vandevelde G,, Toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen, HTI, Brugge, 1998
3465 Van Oudenhove L,, Analyse en situering van het verzei in Ronse tijdens WO II, RUG, 2005
3466 Desmytere G,, Mens en religie in het oeuvre van Valère Depauw, KUL 1982
3469 Desimpel E,, De jonge Jan Verroken (1917-1954), KUL, 2009
1873  Beghin Inge De textielroute van Ronse en Kortijk

4026 PENNINCK F,, Analyse en situering van het verzet in Oudenaarde, 1940-1944, RUG 1996

REK A19 -België - Vlaanderen - Oudheid - Middeleeuwen
2354 Caesar J., De Gallische oorlog, 1968
1539 Ganshof F. Etude sur les ministériales en Flandre et en Lotharingie, 1926
131 VANDERKINDERE Léon, Le siècle des Artevelde, Études sur la civilisation morale & politique de la Flandre et du Brabant, Bruxelles, 1879, 444 p
132 KERVYN DE LETTENHOVE, La Flandre Communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades, Bruges, 1883, 342 p.
1139 GISELET Paule & DELCOURT Marie, Monetarius, Voyage aux Pays-Bas (1495), Bruxelles, 1942, 65 p
41 SNOECK César, Note préliminaire sur les instruments de musique en usage dans les Flandres au moyen âge, Overdruk Ann. Féd. Arch. et Hist. de Belg., dl. 11 (1896), afl. 2, p. 1-28
2320 Luscarde H., Les paysans, les rébubliques villageoises 10°-19° siècle, 1981
2821 Kervin de Lettenhove, La Flandre féodale, 1883
1344 DECONINCK Jacques, DE LANNOY Albert, Les Reighersvliet à Renaix aux XIVe et XVe siècles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 23 (1974), p. 123-133,
1117 COCKSHAW Pierre, Handschriften met miniaturen van de 15de eeuw, Catalogus tentoonstelling Kon. Bibl. Albert I van 16 mei tot 4 juli 1987, Brussel, 1987, 50 p.
1515 NOWE H., Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIV°siècle, 1929.
2873 Desonay F., Les ducs de Bourgogne, 1938
781 GANSHOF François-L., La Flandre sous les Premiers Comtes, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 2e serie, nr. 2, Bruxelles, 1949 (3e ed.), 135 p.,
2518 Koch A., De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13°eeuw, 1951
2340 Luykx T., De graven van Vlaanderen en de kruistochten, 1947
2146 de Sturler J. Les relations politiques et échanges commerciaux entre le Brabant et l'Angleterre au Moyen Age, 1936
1029 GAILLIARD J., De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten, Brugge, 1854, 198 p. (onvolledig)
2491 Haemers J., R_Strijd om het regentschap over Filips de Schone (1482-1488), 2014
2317 Mariën M., Oud-België ( tot Caesar), 1952
3001 Plancquaert J., Peteghem aan de Schelde, 1937
1104 VOET L., De sociale toestanden in het middeleeuwsche Vlaanderen (Ve-XIIIe eeuw), Germinal Reeks, jg. 13 (1946), nr. 5
1102 VOET L., Sociale en politieke conflicten in het veertiendeeuwse Vlaanderen, Van de Guldensporenslag tot Filips van Artevelde, Germinal Reeks, jg. 14 (1947), nr. 4
1101 VOET L., Zeden en gewoonten in de middeleeuwen, Germinal Reeks, jg. 15 (1948), nr. 3
1429 MEIJNS Brigitte, Akten of Jeruzalem ? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, dln. 1-2, Universitaire Pers Leuven, 2000, 1096 p
821 DE PAUW Napoleon, Bouc van der Audiencie, Acten en sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIVe eeuw, dln. 1-2, Gent, 1901-1903, 1128 p
780 BREUER Jacques, La Belgique romaine, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 2e serie, nr. 1, Bruxelles, 1946 (nieuwe ed.), 126 p
1022 GANTIER Victor, La conquête de la Belgique par Jules César, Bruxelles, 1882, 365 p
2942 Daxhelet M., La vie quotidienne à l'époque de Charlemagne, 1989
20 BOCKSTAL Henri J., De 8 kwartieren van de verdwenen grafsteen van Jacobus D'Hane, kannunik van Sint-Hermes te Ronse, s.d., 7 p., reproductie
2805 Vanderkimpe, L., Introduction à l'histoire de Belgique, handboek, Moyen-âge, 1890 nazien
1141 LALLEMAND Alexis, La Lutte des États de Liège contre la Maison de Bourgogne 1390-1492, Bruxelles, s.d, 159 p
3511 Van de Kerckhove, De Graven van Vlaanderen,
3413 EYSERMANS, Ons landje vroeger en nu, schoolboekje,
3412 VERRIEST L,, Le servage dans le Hainaut, 1910
3479 VERRIEST L,, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut, 1917
3476 SMEYERS en Prof, Van Assche, Manuscprits illuminations around 1400, 1995
2412 Quicke F., Les Pays-Bas, 1356-1384, 1947

REK A20 -België - VLAANDEREN : MIDDELEEUWEN
1897 Luister van Spanje I en de Belgische steden (1500-1700), Europalia 1985
1898 Luister van Spanje II en de Belgische steden (1500-1700), Europalia 1985
3352 Geschiedenis van de Kamers van Koophandel in België, Tussen beleid.., 1995
1187 REINQUIN A.M., VAN BOCKSTAELE G., WYNANTS M., De reis van Jozef II door de Oostenrijkse Nederlanden in 1781, Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel 24 sept.-12 dec. 1987, Brussel, 1987, 171 p.
1171 CLOET Michel, COLLIN Ludo, BOUDENS Robrecht, Het bisdom Gent (1559-1991), Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1992 (2de druk), 585 p
7 N.N., Gilde de St-Thomas et de St-Luc, 14e réunion du 1-4 septembre 1879, Compte-rendu et procès-verbaux de l'excursion de la Gilde: visite à l'église de St-Hermès à Renaix, s.d., 12 p., reproductie
779 TASSIER Suzanne, Figures Révolutionnaires (XVIIIe siècle), La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 1e serie, nr. 6, Bruxelles, s.d., 113 p.
1113 N.N., De verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Catalogus tentoonstelling Kon. Bibl. Albert I van 27 juli tot 20 augustus 1983, Brussel, 1983, 228 p.
1220 VANCOPPENOLLE Georges, Le Mouvement National Belge, Secteur Renaix de la Zone I (Hainaut et extension en Flandres), 1994, 109 p
2326 François L., De Boerenkrijg, 1998
970 VAN DE VOORDE H., DELSAERDT P., PRENEEL L., VERAGHTERT K., D'HOKER M., Bastille, Boerenkrijg en Tricolore, De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden, Davidsfonds/Leuven, 1989, 287 p
454 N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Het Belgisch Portret van de XVe tot de XVIIIe eeuw behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1970, Brussel, 1970, 118 p.
282 FREDERICQ Paul, Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden, dl. 2 (anno 1349-1419: onvolledig) en dl. 5 (anno 24 sept. 1525-31 dec. 1528), Gent-'s-Gravenhage, 1896-1903, bibl. 282
1649 Petrus Titelmans, tentoonstelling 1975
1197 PIETERSEN F.A.M., Politiek op penningen, De kogel door de Kerk, Catalogus herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht, 1979, 43 p
133 KERVYN DE VOLKAERSBEKE Ph. & DIEGERICK J., Documents historiques inédits concernant les Troubles des Pays-Bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques, dln. 1-2, Gand, 1848-1849, 467 + 498 p.
132 KERVYN DE LETTENHOVE, La Flandre Communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades, Bruges, 1883, 342 p
2538 Cassiman A., De XX°Penningkohieren Ronse p.14, 1951
2877 Enclin V., Les années douleureuses, 1914-1916, 1919
1758 CARPENTIER R. « Den Beng, van straatvoetballer tot ... », z.d.
2336 Oddery G., De graaf van Egmond, 1968
840 SWERTS-SLOCK Alfons, Beknopte geschiedenis der stad Antwerpen, Antwerpen, 1898, 187 p
1791 TACK G e.a. De monnik-manager, Abt De Loose in zijn abdij t'Ename, 1999
2802 Etudes Napoloniennes, 1953
1223 BOCKSTAELE P., DE BIE J., DE SCHEPPER M., OTT,E E., PENNEMAN T., Mercator & zijn boeken Catalogus tentoonstelling Mercatormuseum Sint-Niklaas 3 dec.1994-30 jan. 1995, Sint-Niklaas, 1994, 143 p
295 SPECHT Phil. Gerhard, Johann VIII. von Nassau-Siegen und die Katholische Restauration in der Grafschaft Siegen, Paderborn, 1964, 250 p.
1359 PERSOONS Ernest, DE KEYZER Walter, VAN DER EYCKEN Michel, FORRIER Marleen, VAN BOCKSTAELE Geert (e.a.), Lepra in de Nederlanden (12de-18de eeuw), A.R.A., Educatieve Dienst, Dossiers, Tweede reeks, nr. 3, Brussel, 1989, 141 p.
2520 Dhondt J., Locale standenvertegenwoordiging , Graafschap Vlaanderen 1744, 1950
1205 DECRITS Marc, De opvarenden van het schip de "Concordia" van de Oostendse Oost-Indische Compagnie, 1727, Overdruk Vlaamse Stam, jg. 29 (1993), nr. 5, p. 251-254
2525 De Herdt R., Veeteelt in Vlaanderen, en rundveepest 1769-1785, 1970
738 B.D.M. [Broeder DAGOBERT M.], Onze Parochiekerken (Ronse), Bijvoegsel aan 't Volk van Ronse en Oudenaarde, (1939), nr. 52,
35 DE CLERCQ Ch., Nassau-Siegen, Overdruk Biographie Nationale, dl. 31 (1962), afl. 2, Bruxelles, p. 582-602
1181 DECRITS Marc, Poëtisch beeld van de fonteinen te Ronse (1837), Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 47 (1998), p. 29-31
2141 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.1 : Het Verhoor, 1983
2142 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.3 Veroordeling, 1987
2143 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.2 Beschuldiging, 1972
3508 Vlaanderens Glorie, De Bosgeuzen te Oudenaarde, Kapitein Blommaert Pedro en Blondina, 1985
3480 GROENDIJK A,, Willemvan Oranje, 1983
3481 RAPPORT M,, Begium under French occupation between collaboration and resistance, july 1794 to october 1795, Oxford 2002
3482 DECAVELE J,, Vlaanderen tussen Spanje en Oranje,
3477 JASPERS l,, Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Regime, 1985
3483 Jan Van Nassau-Siegen , naslagwerk Tentoonstelling, Ronse, Passage 2019

REK A21 -België - 19 eeuw
3384 Vlaanderens Glorie ( Arm Vlaanderen, STIJNS)
165. N.N., Kanunnik Triest stichter van de congregatie der zusters van liefde van Jezus en Maria, Zijn Leven, Zijn Geest, Zijn Werken, door een zuster van liefde, Brussel, 1926, 266 p.,
3101 Stockman R., Triest vandaag, 2009
221 DE GROOTE Jacqueline & BOULAERT André, "L'Immortel Pierre-Joseph Triest" - Dernier curé de l'ancienne paroisse St.-Pierre à Renaix, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 21 (1972), p. 137-144
1040 SERVAIS Jean & MECHELYNCK E., Les codes et les lois spéciales les plus usuelles en vigueur en Belgique avec des notes de concordance et de jurisprudence utiles à l'interprétation des textes, Bruxelles, 1909 (3e ed.), 1379
1021 MATHIEU C.-J., Les principaux faits de l'histoire de Belgique exposés en 50 leçons suivant le programme officiel des écoles primaires, Liège, 1885 (6e ed.), 151 p.
3201 De geest van koning Leopold II, Adam Hochshild,
3270 Leopold I , Brabant 150, 1980
1657 BRONNE C., Léopold I° et son temps, 1942
3233 Priesner R., König Leopold I, 1980
1107 Fijfer & trom in het vlaamse land, Wim Bosmans
1163 DECRITS Marc, Het politieke pamflet "Les Volontaires 1884" verspreid te Lokeren, Overdruk Ann. Kon. Oudheidkundige Kring Land van Waas, dl. 94 (1991), p. 265-268,
2536 Deneckere M., Het vooruitschrijden van het Frans in Vlaanderen, 1951
2557 Lambert e.a., Nationale Goederen in Oost-Vlaanderen en Protestantisme in het Oudenaardse, 1960
1128 N.N., 36 Zangen voor het Volk, bundels 1-3, Gent (Midden-Comiteit der Gentsche Socialistische Werkersvereenigingen), 1908-1909,
3252 Van Bruwaene C., Sociale politiek , armoede, proletarisering, pedagogisch dossier, 1985
1597 ART J. e.a., Een mens leeft niet van brood alleen, 2006
2375 Vanbiervliet N ?, Het Stevinisme in Vlaanderen , z.d.
2145 Prims F., De wording van het nationaal bewustzijn in onze gewesten, 1939
3251 Broodcorens P., Le sang rouge des Flamands, 1922
1162. ADRIAENS Veronique, Liberalisme op het Zuid-Oostvlaamse platteland in de 19e eeuw, Kluisbergen, Stichting Herman De Croo, 1991, 214 p.
1100. DE KEYSER Paul, Een voorloper van het socialisme in Vlaanderen, Napoleon De Keyser, dln. 1-2, Germinal Reeks, jg. 15 (1948), nrs. 4-5
3206 Charlotte, la passion, lafatalité, Mia Kerckvoorde
474 VAN LEYNSEELE Henry & GARSOU Jules, Frère-Orban, Le crépuscule 1878-1896, Bruxelles, 1954, 219 p
2865 N.V.Louis De Waele, openbare en private werken, fotoboek, z.d
996 N.N., Les vétérans coloniaux 1876-1908, Revue Coloniale Illustrée, jg. 18, nr. 4, april 1946,
3025 Overwegingen by het naderen der Jubelfeesten, 1830-?
1368 MINTEN Luc, DEPAEPE Marc, DE VROEDE Maurice, LORY Jacques, SIMON Frank, MERTENS Rita & VREUGDE Christian, Les statistiques de l'enseignement en Belgique, vol. III: l'Enseignement primaire 1879-1929, A.R.A., Studia, nr. 42, Brussel, 1993, 428 p
784 DE LICHTERVELDE Louis, Le Congrès National, L'Oeuvre et les hommes, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 4e serie, nr. 3, Bruxelles, 1945, 132 p
1362 DE LAVELEYE Émile, Le parti clérical en Belgique, A.R.A., Reprints, nr. 89, Brussel, 1997, 60 p.,
3278 Van Ginderachter M., Le chant du coq, nationalisme wallon depuis 1880, 2005
785 GARSOU Jules, Frère-Orban, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 4e serie, nr. 4, Bruxelles, 1945, 119 p
782 VERCAUTEREN Fernand, Luttes Sociales à Liège 13e et 14e siècles, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 2e serie, nr. 3, Bruxelles, 1946 (2e ed.), 119 p.
783 BRONNE Carlo, Joseph Lebeau, La Renaissance du Livre, Collection "Notre Passé", 3e serie, nr. 6, Bruxelles, 1944, 113 p.,
517 LAURENT Emmanuel, Les Mystères de la Mine, Marcinelle-Charleroi, s.d., 156 p.
446 HYMANS Paul, Fragments d'histoire, impressions et souvenirs, Bruxelles, 1940 (2e ed.), 195 p.,
93 LECOMTE Georges, Une histoire authentique du Terroir Wallon, Un Réfractaire Ardennais sous Napoléon I, Bomal s/O., 1977 (3e ed.), 256 p
2803 Encyclopédie par l'image, La Mythologie, 1941
3285 Solvay, Une famille, des entrepreneurs, un domaine, un foôret, 2007
1020 WHITE Charles, Révolution Belge de 1830, dln. 1-3, Bruxelles, 1836, 418 + 370 + 371 p
1218 SNOECK C.A., Projet de loi, pour la formation d'une Garde Nationale Belge, Renaix, 1835, 79 p., reproductie
102 RAEPSAET Paul, Légende du Mont de l'Enclume (en flamand Kluyzenberg), Overdruk Ann. Cercle Arch. et Hist. d'Audenaerde, (1909)*, p. 14
1856 Conventions Humanitaires de Genève 1949.
2571 Lambert J., Aandeel Landbouwers in de koop Nationale Goederen (1796-1821), 1970
934 WILLEQUET Jacques, 1830 naissance de l'État Belge, Bruxelles-Paris, 1945, 279 p.
2311 Desees J., Les jeux sportifs de pelote - paume en Belgique (XIV - XIX°), 1967
3486 MASSART A,, Historique des régiments belges de Grenadiers, 1ste deel, 1837-1914, z,d,
3484 D'Hondt J,, Het Verenigd Koninkrijk der Nederlenden in West-Vlaamse archiefdocumenten, 2015
1505 KEIL, 150 ans d'histoire de la gendarmerie, 1980
816 N.N., Hedendaagse architectuur in een historische omgeving, Catalogus van de rondreizende tentoonstelling 1981-1982, Vereniging van historische steden van België, [1981], 63 p
1337 CALLEWAERT C., Petit atlas théorique et pratique de la Belgique contenant en 24 planches la Géographie complète du Royaume avec les leçons en regard des cartes, Bruxelles, s.d.
140 CARNOY A., De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving, Overdruk Verslagen en Mededelingen Kon. Vlaamsche Acad., (1925), Gent, 31 p.
3713 JACQUEMYNS G,, Crise économique des Flandres 1848-1850, 1929

REK A22 -België - 20 eeuw
3214 Mijn land in de kering, Karel Van Isacker,
435 MEEWIS Menno, VAN DE KERCKHOVE Fabrice (red.), Belgique, Cent cinquantième anniversaire de l'indépendance, 1980, Chambre des Représentants et Sénat, Brussel, 1982, 242 p
348 N.N., Parti Libéral, Congrès Doctrinal des 28 et 29 avril 1951, Bruxelles, [1951], 36 p
3364 Lierneux P., De Grote Oorlog VOORBIJ (1918-1928) expo 2018
2074 HUYSE L. en HOFLACK K., De democratie heruitgevonden, 1944-1950, 1995
2694 Spaak P.H., Combats inachevées , dl.2, 1969
2695 Spaak P.H., Combats inachevées, dl.1, 1969
3247 Paul Hymanscentrum, De Liberalen van 1846 tot 1996
3232 Havelange P., Racisme à Bruxelles, ( ook rédion flamande - Vlaanderen) 1981
3169 Kiezerslijst 1976
1069 SPAAK P.H., Voor de bevrijding van de angst, Rede uitgesproken op 28 september 1948 voor de derde zitting van de Organisatie der Verenigde Naties in het Paleis de Chaillot te Parijs, Gent, s.d., 16 p.
3228 Baudouin en filigrane, Herman Liebaers,
156 N.N., Annuaire adminstratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du royaume, Pouvoir législatif - Pouvoir exécutif - Pouvoir judiciaire, Bruxelles, année 1951, 2004 p.
1016 WILEQUET C., La Loi Communale du 30 Mars 1836 et les lois modificatives, Commentaire pratique, Frameries, 1926 (4e ed.), 572 p.,
947 N.N., Le Canal Albert, Bruxelles, 1939, 68 p.,
2203 Van Der Linden R., Reuzen in Vlaanderen, 1985
3019 Wat ieder Vlaming dient te weten, anti Front, en anti-Vlaams, z.d.
113 WALLEZ Norbert, Belgique & Rhénanie, Quelques directives d'une politique, Bruxelles-Paris, 1923, 187 p.
771 N.N., Bijzonder Reglement op de Ontuchthuizen en op de Prostitutie, Stad Meenen, Meenen, 1940, 15 p
1017 BIDDAER Pierre, Commentaire de la Loi Communale mise en concordance avec toutes les dispositions qui s'y rapportent, Frameries, 1923 (4e ed.), 1352 p.
2726 Fayt R. ULB, Vital Puissant contre Napoléon III, 2015
1468 MOYERSOEN L., Baron Romain Moyersoen en politieke problemen van zijn tijd 1870-1967, Aalst, 1986, 401 p
1123 SMETS Aug., Notre Pays, Bruxelles, s.d. (2e ed.), 300 p.
1857 De vlaamse beweging 1905-1930, Maurits Basse,
3223 Kesteleyn Marie-Paule, Sagen uit De Vlaamse Ardennen ( Ronse en omgeving), 1964
3221 Goosens M., Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement, 1970-1995, 1995
2220 Vlaminck , vernieiuwd België of het federalisme, z.d. (1931 ?)
741 VAN LOEY Adolphe, La Langue Néerlandaise en Pays flamand, VUB, Institut de Sociologie Solvay, Actualités Sociales, nieuwe serie, nr. 24, Bruxelles, 1945, 75 p
1218 SNOECK C.A., Projet de loi, pour la formation d'une Garde Nationale Belge, Renaix, 1835, 79 p., reproductie
1134 N.N., Vlaanderen en Wallonië tegemoet, Ministerie van Openbaar Onderwijs, Bestuur der Opvoedende Diensten, Stichting Lodewijk De Raet, Brussel, 1957, 45 p
2943 Vinks J., Borms, 1974
2482 Borms, Pallieter, 1926
2645 Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, XVII° en XVIII° eeuw, internationaal colloquium, 1959
1071 SCHMOOK Ger., Over geestelijke vrijheid in Vlaanderen, Rede uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de Litéraire en Kunsttentoonstelling door de Arrondissementsfederatie van de B.S.P., Mechelen ingericht naar aanleiding van het IIde Vlaams-Socialistisch Congres aldaar gehouden op 7 en 8 april 1951, [1951], 16 p
933 NOTHOMB Pierre, Le roi Albert, Editions REX, 1934, 220 p
1986 Actes du colloque - Handelingen Koning Albert , 1976
1389 DE PAEUW Leo, Albert, derde Koning der Belgen, Brussel-Baarle-Hertog, 1934, 189 p.
1114 DESMETH Ghis, Albert I: 1875-1934, Catalogus tentoonstelling Houyoux galerij van 18 febr. tot 31 maart 1984, Brussel (Kon. Bibl. Albert I), 1984, 112 p.
1858 Koningin Astrid, Jean Denis
2968 Moniteur belge, Belgisch staatsblad, L'Interné, 1 octobre 1916
2989 Gérard J., Albert 1°, 1984 en nog N.Deconinck, Le renaisis ( correpondentie)
1137 DU GARD Maurice Martin, Belgique 1930, Journal de Voyage, Paris, 1931, 78 p.
447 N.N., Discours Parlementaires de Paul Janson, Député de Bruxelles, ancien Bâtonnier, dl. 1, Bruxelles, 1905, 586 p
468 VAN KALKEN Frans, Entre deux guerres, Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940, Bruxelles, 1945 (2e ed.), 136 p
467 VAN KALKEN Frans, Entre deux guerres, Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940, Bruxelles, 1944, 134 p
113 WALLEZ Norbert, Belgique & Rhénanie, Quelques directives d'une politique, Bruxelles-Paris, 1923, 187 p
1066 BOERWINKEL F., Sociaal-politieke vragen 3, Klassenstrijd ja - of neen, N.C.S.V., Nijkerk, s.d., 31 p.
1085 STÉPHANY Pierre, Les années '20-'30, La Belgique entre les deux guerres, 1918-1929 première période: l'Après-guerre; 1930-1940 deuxième période: l'Avant-guerre, Bruxelles, 1983, 287 p. + 286 p.
1644 BIERMÉ M., Jules Destrée, 1929
2446 Thys Wim, In den beginne was de mythe, mythos en logos, 1976
2946 Stéphany, Les années 20-30, 1983
320 N.N., Regie van Telegraaf en Telefoon van België 1930-1955, Antwerpen, [1955]
111 DE BURLET Charles, L'Unité Nationale et la Question linguistique dans l'Histoire de Belgique, Bruxelles, 1935, 212 p
2696 Code civil belge - Belgisch burgerlijk wetboek, 1963
318 FOUQUET M., Grondverhandeling over de meststoffen en vetten, dl. 2, Bibliotheek over landbouw ingerigt door het Staetsbestuer, Brussel, 1855, 260 p.
3487 LECONTE L,, La marine dee guerre belge 1830-1940, 1945
3488 De Rynck K,, Vroeger was alles beter, Het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties, 2018
3489 ABTS K,, Nieuwe tijden, nieuwe mensen, Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek, 2011
3492 Guide dse championnats d' Europe Athlétisme, Heysel, 1950
3493 VANDEPUTTE R,, Sociale geschiedenis van België 144-1985, 1987
3494 ALEXIS M,G,, La Belgique, schoolboek aardrijkskunde, 1900
3495 REYNEBEAU M,, Een geschiedenis van België, 2009
1468 MOYERSOEN L., Baron Romain Moyersoen en politieke problemen van zijn tijd 1870-1967, Aalst, 1986, 401 p

REK A23 -België - Eeuwoverschrijdend

1644 BIERMÉ M., Jules Destrée, 1929

111 DE BURLET Charles, L'Unité Nationale et la Question linguistique dans l'Histoire de Belgique, Bruxelles, 1935,

212 p 2946 Stéphany, Les années 20-30, 1983

1085 STÉPHANY Pierre, Les années '20-'30, La Belgique entre les deux guerres, 1918-1929 première période: l'Après-guerre; 1930-1940 deuxième période: l'Avant-guerre, Bruxelles, 1983, 287 p. + 286 p

2645 Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, XVII° en XVIII° eeuw, internationaal colloquium, 1959

2988 Dayez P., Astrid, 1995 en nog Het oude renteboek Van Butsele en Vuylsteke,

2011 979 VAN DE PERRE Machteld, Redt & Help U Zelven & Elkander of hoe de daensistische beweging de sociale problemen bestreed, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 14, Gent, 1997, 303 p

1222 MASSART Jean, Pour la Protection de la Nature en Belgique, Bruxelles, 1912, 308 p., reproductie, 2993 De Lys F., Cette étonnante dynastie belge, 1978 en Gedenkboek van de Stedelijke Muziekacademie van Ronse 1867-1967 1216 D'ISY BRACHOT, Astrid, reine des belges, Vingt-quatre documents inédits et historiques, L'Art Belge, Colletion Documents, nr. 2, Bruxelles, 1935, (onvolledig)

1502 Annales de l'association des ingenieurs sortis des écoles spéciales de Gand, 1946 1517 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1936 deel 5 1518 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1936 deel 1

1516 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1936 deel 3

1514 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1937 deel 3

1513 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1937 deel 5

1512 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1938 deel 1

1511 Société nationale des lauréats du travail de Belgique - Nationale maatschappij der laureaten van de arbeid van België, 1938 deel 2 1508 X ???? 1074 LAROCK Victor, Un aspect de la "Question Royale", À quand la lumière, Bruxelles, s.d., 40 p. 3089 Dumont G., Elisabeth de Belgique, 1982

2906 Rien E., Charles (Prins Karel 1945), 2007 2911 Stéphany P., Les dessous de la régence 1944-1950, Gutt p.446, 2003 1622 DUMONT G., Léopold III, roi des Belges, 20 oktober 1944

1183 HIMPE Anne, De Beweging in Huis, Vlaamse huizen tijdens het interbellum, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 8, Gent, 1992, 271 p.

2985 Cleeremans J., Un royaume pour un amour, Léopold III et Lilian , Koningskwestie, en nog 2985- 1900-2000 Cent ans de souvenirs et d'évenenments, 1999

1482 VAN MOLLE L. & HEYRMAN P. (red.), Vrouwenzakenvrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 18, 2001, 303 p. 1802 VERMANDERE M. Vakantiekolonies aan de kust, 1887-1980, We zijn goed aangekomen, 2010

269 DE MAEYER Jan & VAN ROMPAEY Lies (red.), m.m.v. GESQUIÈRE Ilse, Upstairs Downstairs, Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 13, Gent, 1996, 248 p.

1787 LABEAU D., L'hôpital d'hier à demain, Verhandeling over ziekenhuisarchitectuur, z.d. 3294 Grens/Frontière 1713-2013, uitgave Ons Erfdeel, 2013

1779 BAERTEN J., Van Stater toe ECU, Zesentwintig eeuwen Zuropese munt, 1983

2871 Kervyn de Lettenhove M., La Flandre sous les ducs de Bourgogne, dl.1 1383-1453, 1883 1900 Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, deel 7

1420 LEEMANS G., BOEVA G., DENECKERE G., VERDOODT F.-J. (red.), Vlamingen komt in massa, De Vlaamse beweging als massabeweging, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 17, Gent, 1999, 367 p

3348 Red Star Line, 2013 2073 JOURNÉE M, Go west, Vlaamse emigranten naar Canada, 2006 1103 N.N., Het oude socialistische lied, Germinal Reeks, jg. 14 (1947), nr.

1 790 FENAUX Robert, Paul Hymans, Un Homme, Un Temps 1865-1941, Bruxelles, 1946, 507 p.

2490 Radio Antwerpen, 1939 2983 Derine R., Strijd om Leuven, 1967- 2983, Aachen-Kornelimünster, 1979 1142 VAN DER ESSEN Léon, L'Université de Louvain (1425-1940), Bruxelles, 1945, 292 p.

3221 Goosens M., Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement, 1970-1995, 1995 2926 Reynebeau M., Vlamingen vooruit, 1987

3056 Vanderwee H., Kredietbank en Vlaamse economische opgang, Raoul Hantson KBC Ronse, 1985

1213 WOESTENBORGHS Bert, Vlaamse arbeiders in de vreemde of hoe in de 19de en 20ste eeuw Vlaamse seizoenarbeiders elders hun brood moesten gaan verdienen, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 10, Gent, 1993, 143 p.

2779 La vie mouvementée et les oeuvres du précurseur L'Abbé Etienne-Modeste Glorieux, 1968 2867 Renaix philatélique Ronse, Bommels, 1992 2940 Manning A., Historische plaatsen in de Lage Landen, 1981

2409 Vandenbroecke Chris e.a., Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding., 1993 1059 FAYAT Henri, De Vlaamse Beweging - Naar de vervulling, Gent, 1955, 80 p.,

2774 Bockstal H., Heraldische tentoonstelling, Liedtspark Oudenaarde, 1964

1206 BOTS Marcel, VAN VELTHOVEN Harry, DEPREZ Ada, PAREYN Luc, DAELMAN Jos, DEWILDE Jan, Het Willemsfonds van 1851 tot 1914, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 9, Gent, 1993, 289 p

REK A24 -BELGIE - ALGEMEEN 

1265 N.N., Les fastes universels, ou tableaux historiques, chronologiques et géographiques, ..., dln. 1-2, Bruxelles, 1823 (3e ed.), 335 en 380 p.

3292 Schlim A., 150 ans de marine militaire belge, 1980 316 .N.N., Guldenboek der Plaatselijke Machten dat aan Uwe Majesteit wordt opgedragen bevat de hulde van de Belgische Provinciën en Gemeenten uitgedrukt door de handtekeningen van hunne gemachtigde vertegenwoordigers, Brussel, 1952, 3 2863 Lille, 1972 1072

N.N., Edward Anseele ter ere, Gent, 1948, bibl. 1072. 2312 Pattijn JJ., Militaria Belgica, 1998 1214 BOEVA Luc, "Pour les Flamands la même chose", Hoe de taalgrens ook een sociale grens was, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 11, Gent, 1994, 183 p

1192 THERRY Marc & VLEESCHOUWERS Cyriel, "Mijnheer de eerste minister", Geschiedenis van de Belgische eerste ministers na 1944, Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel 15 okt.-23 dec. 1989, nr. 87, Brussel, 1989, 53 p.

434 N.N., Socialistische Partij, Congres van 8 en 9 mei 1982, Partijwerking 79-80-81 en politieke actie, Brussel, dln. 1-2, Brussel, 1982, 117 + 172 p.

2730 Demeulemeester A., 1973 2848 van Bergen L., Zacht en eervol, Lijden en sterven in een Grote Oorlog (WO I), 1999

2847 De Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten, deel 1 & 2 1459 DECRITS Marc, Inventaris van het kabinetsarchief (1974-1988) van Minister van Staat Herman Fr. De Croo, Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 17, Brussel, 2001, 513 p.

3490 VELAERS J, en VAN GOETHEM H,, Leoplod III, de koning, het land , de oorlog, 1994 3491 VANHOUTTE J.A., Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 1964 3496 van HILLE, De bijzondere instellingen van Vlaanderen,1969

3497 ALBERT I, Redevoeringen nav, eeuwfeest, 1930 3498 ZUSTERS ANNONCIADEN, Ons Geschiedenisboekje, 4°leerjaar, z,d,

3499 Het Belgisch leger, tentoonstelling, 1935 3500 Handleiding voor de gemeenteraden voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding, 1975

3502 GEYBELS H,, Kapellen in Vlaanderen, 2006
3503 DE MAERSSCHAELK E,, De Bourgondische Vorsten 1315-1530, 2008
3504 Devos L,, Geschiedenis van België 1830)2000, Cursus militaire school, 2001 3505 Devos J,, De plattelandsdokter, memoires uit Lommel van een Ronsenaar, 2018

3496 van HULLE, Bijzondere instellingen voor Vlaanderen 3491 VANHOUTTE J,A,, Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 1964
3490 Velaers en VAN GOETHEM H,, Leopold III, de koning, het land, de oorlog, 1994 3499 Belgisch leger, tentoonstelling 1935
3498 ANNONCIADEN Zusters, Ons geschiedenisboekje, 4°leerjaar
3506 Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (3dln,), 1998
3501 Van den Eechout P,, Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19°-21ste eeuw, 2009

REK A25 -België : 20ste eeuw
3110 Dewever , Maerten, Belgen in Oorlog, Wodecq,
3324 Coudenberg Groupe, Quelle Belgique pour demain? 1988
186 VAN ACKER Achille, Herinneringen, Kinderjaren, Antwerpen, 1964, 221 p.
3229 Anselot N., Ces Belges qui ont fait la France, 1982
3228 Liebars H., Baudouin en filigrane, 1974-1981, 1998
1103 N.N., Het oude socialistische lied, Germinal Reeks, jg. 14 (1947), nr. 1
3238 La Monarchie en Belgique, 1991
1794 De GRUNWALD C ., La vie de Nicolas I°, 1946
1760 Secours d'hiver, Noël 1943
1432 VANWEDDINGEN Myriam, Profiel Vlaanderen 2000, Min. Vl. Gemeenschap, 2000, 32 p
3133 Verroken Jan, 20 j Vlaamse weerbaarheid,
2839 Trigg J., Oostfronters, Hitler SS-Legioen Vlaanderen,, 2014
2837 De Schaepdrijver S., De groote oorlog, 2013
2204 Peeters K., Eigen aard, 1946
2675 Vandenberghe K., Gedenkboek Broeders van Liefde in Brakel, 2009
1424 DRIESKENS Paul, Levet Scone! Vlaamsche Volksaard - Vlaamsche Levenskunst, Davidsfonds Leuven, 1943
1131 N.N., Almanach Wallon 1949, Bruxelles, 1948, 192 p.
387 HYMANS Paul, Pages libérales, Bruxelles, 1936, 158 p.
3203 De Belgische grondwet, 1931
1612 De Belgische grondwet, z.d.
3226 Verhofstadt G., Een open boek, 8 jaar Verhofstadt, 2007
1755 Van « Gouvernement » tot « Open Provinciehuis », 1986
461 PIEROT Fernand, Lumières sur l'Afrique belge, Le Congo depuis 1954, 1958, 146 p
924 N.N., Guide du voyageur au Congo-Belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, 1950 (1e réedition), 757 p
1079 PÉRIER G.D., Le Congo des Belges, Liège, s.d., 39 p., bibl. 1079
925 DAYE Pierre, Problèmes Congolais, Bruxelles-Paris, 1943, 295 p., bibl. 925.
929 VANHOVE Julien, Regards sur notre Congo, Bruxelles, 1943, 228 p.
3346 Verlinden P., Weg uit Congo, het drama van de kolonialen, 2002
985 Herdenkingsnummer Herman Corijn - Walter Debrock, Nieuw Tijdschrift V.U.B., jg. 9 (1996), nr. 4
2987 Seunens Card., Le roi Baudouin, 1993 en nog Auschwitz-Birkenau, 1991 en 2010
3204 Le roi Baudouin dans la presse quotidienne, 1990
2372 Wellens E., Albert II, 2013
3230 Colette A., André Cools, 1996
2991 Seguy P., Fabiola, 1995 en Muylle E., Geschiedenis van Ronse, Goebeert z.d.-36171

REK A28 -België 21ste eeuw en algemeen
923 VERCAMER Ch., L'Histoire du peuple Belge et de ses Institutions, Depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1880, racontée a la Jeunesse, Bruxelles, 1880, 714 p.
931 DE MUYNCK Gust, Winston Spencer Churchill, Paris-Bruxelles, 1944, 255 p.
2492 Ronse, toeristisch centrum, z.d.
2448 Commissaris A., Leerboek der algemene geschiedenis, 3°deel : Verlichting-WO II, 1952
2450 Schmets N ?, De Belgische geschiedenis, 1947
2334 Colin G., Liefde en romantiek in het Belgisch Vorstenhuis, 1963
2859 Hitler A., Mein Kampf, (vanaf p.225), Mon combat, 1967
1805 La Patrie belge, centenaire (1830-1930), éditions du Soir illustré 1930, 919 HAYT Franz, Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen, Atlas d'Histoire Universelle et d'Histoire de Belgique, Namur, 1975, 152 p.

3314 De Quatrebrabes E., Brose J., Promenades dans le passé wallon, 1978 3326 Herbillon J., Les noms des communes de Wallonie, 1986

1189 N.N., Doorheen de nationale geschiedenis, dl. 1, Catalogus permanente tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel, Brussel, 1980, 296 p. + 51 ill.

3367  3367 AGR , A travers l'histoire Nationale

922 VERCAMER Ch., L'Histoire du peuple Belge et de ses Institutions, Depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1880, racontée aux élèves adultes de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen, Bruxelles, 1888 (3e ed.), 216 p

1743 DENORME R. ABC van de Geschiedenis II, 1956 3106 Histoire de Begique, Moeskroen - Mouscron, 1963 1614 CHOT J., La Belgique et le Congo belge, 1924

1124 CASTAN G. & DESMECHT V., Un film historique, La vie du peuple belge, Bruxelles, s.d., 203 p. 1735 DENORME e.a., ABC van de geschiedenis III,1956

3513 Bestemming België, SABENA, z,d, 3509 LUYCKX T,, Politieke geschiedenis van België, 1969 3527 Halkin J,, Atlas -algemeen - België, 1938

3510 CONGO, meer dan een kolonie, KNACK, Hisztoria, 2020
3538 NAMECHE A,, Précis d'histoire nationale, 1880
3536 VAN der ELST, Federalisme, dé oplossing, z,d,
3535 Balans van België, WERELDTENTOONSTELLING 1958
3537 VERROKEN J,, Taalgrens, de Voorstreek, z,d,
3534 EYSKENS Gaston, Memoires, 1994

REK A30 -België 21ste eeuw
965 KERVYN DE LETTENHOVE, La Flandre pendant les trois derniers siècles (Ouvrage qui sert de suite à "Histoire de Flandre" en 5 volumes), Bruges, 1875
1333 N.N., Oeuvres complètes de J.J. Raepsaet, revues, corrigées et considérablement augmentées par l'auteur, suivies de ses oeuvres posthumes, dln. 1-6, Mons-Gand-Bruxelles-Liège, 1838-1840, 6 volumes
2955 Patria Belgica, encyclopédie nationale, deel 1, 1873
2956 Patria Belgica, encyclopédie nationale, deel 2, 1873
2957 Patria Belgica, encyclopédie nationale, deel 3, 1873
3540 SCHOONJANS J,, 's Lands Glorie (dln,) Historia - PLAKBOEK

REK A31 -België Wereldoorlog I
3122 Guldenboek der Vuurkaart, 1914-1918, 1934
3018 De Schaepdrijver K. en Charpentier J., Vlaamsche Frontpartij, z.d.

3510 Prov W-VL In het spoor 14-18

3307 De Vos L. De Eerste Wereldoorlog, 1996
3015 De open Frontbrieven, de Vlaamsche IJzertragedie, 1939
3016 De IJzertoren Diksmuide, z.d.
793 GALET, S.M. le Roi Albert Commandant en Chef devant l'invasion allemande, Paris, 1931, 405 p.
1599 SCHUMACHER J., Der grosse Krieg in Bilder n°2, 1915, FotoboekWO I
1409 LEFEVRE P., LORETTE J., PHILIPPE P., SIEBEN L., VAN TUIJCOM C. & MEUWISSEN E., La Belgique et la Première Guerre mondiale Bibliographie - België en de Eerste Wereldoorlog Bibliografie, Bijdragen Centrum Militaire Geschied., nr. 21, Brussel, 1987, 598 p
2261 Van Pevenaege O., Journal d'un soldat du front WO I., uitgave 2013, nr.30
2653 Cercle du Mont de l'Enclus, 1918, Ils s'en vont!, septembre 2014
2654 14-18, Dit is onze geschiedenis, 2014
2262 1914 - 1918, Cercle d'histoire locale, Mont de l'Enclus, nr.29, 2013
3022 Wils L., Flamenpolitik en aktivisme, 1974
2767 Contraine R., Une raison de mourir, 1964
3557 WO I, Toen de wereld in brand stond, 2014
3550 Doos: Gesetz- und Verordnung für Belgien, 1917
3551 Doos, Gesetz - und Verordnung für Belgien 1918 en 1940-'44
3552 Livre d'Or de le Carte du Feu ( Vuurkruisen), 1933
3553 De Schaepdrijver S,, De Groote Oorlog, 2013
3554 De Grote Oorlog, 12 novellen o,a, Streuvels, Claes, Buysse, 2013
3555 TRIVERIUS, Militaire Oorlogsdoden Wereldoorlog I, Brakel, Horebeke, Lierde, 2018
3556 De Bruyne J,, We zullen ze krijgen, Brancardiers aan de Ijzer, 2014
3017 SEVENS, Activisme, Fontbeweging WO I
322. N.N., Crédit Communal, Rapport au Gouvernement sur le rôle de la société pendant l'occupation allemande 1914-1918, Bruxelles, 1919, 32 p.
865. Fédération du Tourisme de la Province de Liège (red.), Bataille des Ardennes, Circuit historique dans l'est de la province de Liège, s.d.,
1034. GORLIA Joseph, Histoire de Rameignies, Village de la châtellenie d'Ath ancien fief des familles de Saint-Pol - de Ligne - de la Catoire, Contenant une Charte-loi inédite et suivie d'une note sur Thumaide et Wadelincourt, Fontaine-l'Evêque, 1933, 350 p.
1094 .N.N., Le Martyre de la Belgique, Souvenirs de 1914, Bruges, s.d., 141 p.
1782 DEJONGH C., La Belgique et l'occupation allemande, 1916
2278 N.Deconinck, Trois Renaisiens dans les régiments ...Napoleon I, 1992
2397 Antwerpen bouwt bruggen, 1914, 2014 - Ponton
2928 Misonne O., Le pape , La Belgique et la guerre, 1919
2936 Schepens L., 14-18 Een Oorlog in Vlaanderen, 1984
3020 Er was eens 'n Leeuw, De zaak Joris De Leeuw (IJzer), z.d.
3021 Renaat De Rudder, 1957
3288 Bauwens J., De IJzer , het ultieme front, 2008
3690 DE LOOZE H,, Toen den Duitsch kwam, uitghave Land van Waes
3689 Amez D, Je préfère être fusillé, 2014
3693 Meire J,, De Stilte van de Salient, 2003

REK A32 -België Wereldoorlog II
2075 Derine R., Repressie zonder haat od einde?, 1978

3245 Leon Degrelle Lettres à mon Cardinal

2368 de Fabribeckers ,De veldtocht van het Belgisch leger in 1940

3213 de Fabribeckers La Campagne de l'armée Belge en 1940

3011 De Jonghe A., Op weg naar Berchtesgaden, Leopold III , 1991
2229 Bouwen door de eeuwen heen, kanton Ronse, dl.2, 1998
900 SAINT-YVES, Une Page d'Histoire, La Campagne des 18 Jours et la Reddition de l'Armée belge, Bruxelles, s.d., 32
935 SALLERON Louis, Naissance de l'État corporatif, Dix ans de Syndicalisme Paysan, Paris, 1942, 318 p
893 GRANDER Claude, Panorama de l'Allemagne actuelle, Paris, 1942, 256 p.
3216 Galle H., La Résistance en Belgique, 1979
1761 Dossier 1940-1945, Montgomery, de generaal met de baret, z.d.
914 DIDISHEIM Renè, Au-delà de la Légende, l'Histoire de la Brigade Piron, Bruxelles-Liège, 1946, 171 p.
2900 Devos L, De Tweede Wereldoorlog, Davidsfonds, 2004
792 HOUTMAN Marcel, Après quatre ans d'occupation ..., Bruxelles, 1945, 294 p
2764 De Schaepdrijver e.a., 1915, Knack, Historia, 2015
2401 Les chasseurs du ciel, 1914-1981, nr.420bis
904 DE DORLODOT René, Souvenirs, 1929-1934 Crime ou Folie, 1940-1944 Larmes de Sang, Bruxelles, 1944, 160 p
3050 De Bens E., De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur, 1943
2935 Creve J., Het Verdinso en zijn milities, 1976
2766 Devos L. e.a., 14-18 Oorlog in België, Davidsfonds 2014
905 CHARDONNE Jacques, Chronique privée de l'an 1940, Paris, 1941, 219 p
385 CAPELLE, Au service du Roi, 1934-1940, Bruxelles, 1949, 319 p
385 CAPELLE, Au service du Roi, 1940-1945, Bruxelles, 1949, 236 p
2861 Paris Match, Mitterand, ses secretsn, z.d.
374 TRIDO Victor, Breendonck, Camp du silence, de la mort et du crime, Charleroi-Paris, 1944, 195 p.
373 SOLONEVITCH Boris, Breendonck, Camp de tortures et de mort, Bruxelles, 1944, 112 p
375 FISCHER Frans, L'Enfer de Breendonck, souvenirs vécus, Bruxelles, s.d., 156 p
29 N.N., De Oorlogsmisdaden Bedreven onder de bezetting van België 1940-1945, Het Folteringskamp Breendonk, Commissie voor Oorlogsmisdaden, Luik, 1949, 102 p
2690 La crypte de Renaix, une merveille ignorée, Syndicat d'Initiave Renaix ?
1168 N.N., Livre d'Or de la Résistance Belge, Ouvrage publié par la Commission de l'Historique de la Résistance intituée par le Ministère de la Défense Nationale, Bruxelles, s.d., 426 p
3558 CORNELIS B,, De zaak van de Zwarten, 2018
3559 De Bevrijding van Gent, 1944 - 1994
3560 DEWOLF M,, Brieven uit Ierland, nieuw Belgisch leger 1945
3561 ELLZELLES, Dl,4: La campagne des 18 jours et les Prisonniers de guerre, 1994
3562 DEVOS W,, België 1940-1945, Oorlog, bezetting, bevrijding, 2019
3514 LOUYET P,, België WO II, Maurice Dewilde, 1973
3515 JACQUEMYNS H,, Een bezet land, 1980
3516 DEWILDE M,, De Nieuwe Orde, 1982
3517 LOUYET P,, Het Verzet, 1984
3518 DEWILDE M,, De Kollaboratie,1985
3519 Devos Luc, Mei 1940, 1990
3563 DEGRELLE L,, La cohue de 1940, VINDEVOGEL p,235, 1949
3565 De Bruyne E,, Encyclopédie de la collaboartion,,, en Be Belgique francophone,2019
3566 VANDENWYNGAERT M, NEFORS P,, De beulen van Breendonk, 2019
3567 Livre d' Or de la résistance belge ( 3 exemplaren ook nrs 1168-2690)
3564 VAN CAMP, Het Verzet van de Zwarte Hand ( Puurs- Tisselt), 2019
3568 DE BROUWER J,, Zwartboek van de Zwarten, z,d,
3569 VAN HAELEWIJN M,, De laatste salvo's, executies repressie - Vindevogel, Deblomme, Delbeke, 2019
2715 Michel L., Lettre aux citoyens de mon pays, 1999, visie
2537 De Wilde J., Bronnen voor de plaatselijke geschiedenis, 1951
3954 WO I 100 Great War, manifestaties, 2014 - Commemorative Site Booklet, 2014REK A33 -België Wereldoorlog II
3116 Verschooris M., Hoe Zwart in het donker gedijt, 2016, Collaboratie Gent en Ronse
1984 Were di, Achet tralies en Prikkeldraad, repressie, 1950
1397 VAN DEN WIJNGAAERT M. (e.a.), Schoollopen in oorlogstijd, Het dagelijkse leven van middelbare scholieren tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), Brussel, 1988, 63 p
3313 Vanwelkenhuyzen en J.Dumont, 1940 Le grand exode, 1985
1698 LECLEF E., Le cardinal van Roey et l'occupation en Belgique, 1945
2836 Carson P., Het fraaie gelaat van Vlaanderen, 2015
1580 Van Isacker K., Irma Laplasse, 1994
2822 Bullock A., Hitler (Tiran), 1952
2212 De oorlogsmisdaden, Jodenvervolging in België 1940-'45, 1948
2215 De oorlogsmisdaden, Oost- en West-Vlaanderen, september 1944, 1947
2389 Ryserhove A., Moeder, wat deed de Gestapo ?, 1945
2986 Sax A., Voor Vlaanderen, Volk en Führer, Vlaamse collaboratie in WO II, 2012 en nog Vander Straten E., Aldenardiana, 1894 2986
2717 EBEN-EMAEL, met notities Albert Noël, 1946
2840 Démocratie ou Barbarie? 50 ans après, La dérive nationaliste, 1994
633 BOCKSTAL Henri J., Liber Armorialis Rotnacensis, Ronse, 1965, p. 12-14,
211 STEINBERG Maxime, Hulde van de Joden van België aan hun helden en redders 1940-1945, Uitroeiing, Redding en Verzet van de Joden van België, Brussel, 1979, 63 p
1783 Document réparateur sur la capitulation de l'armée belge en 1940, 1948
63 HAKKER Jos., La mystérieuse Caserne Dossin à Malines, Le Camp de Déportation des Juifs, Anvers, s.d., 48 p
3208 Pirenne J., Livre blanc Leopold III, 1936-1946, deel 1, z.d.
3260 Gérard J., Tempête sur le palais, 1952
903 TIRTIAUX Albert, La "trahison" du roi des Belges, La vérité par des documents historiques illustrés de photogravures et carte, Bordeaux, s.d., 70 p
1033 PHOLIEN Joseph, Considérations sur le Testament politique du Roi du 25 janvier 1944, Bruxelles, s.d., 52 p
201 METDEPENNINGEN M., MIRANDA J.-P., DELATTE J.-M., La libération de la Belgique, Les 200 photos qui racontent la liberté retrouvée, Le Soir - RTBF, Bruxelles, 1994,
3571 SCHRIJVERS P,, De schaduw van de bevrijding België 1944-'45, 2008
3572 HUYSE L, AERTS K, DE WEVER B;, Onverwerkt Verleden, herwerkte editie, 2020
3573 SEBERECHTS X,, Drang nach Osten, Vlamingen en koloniste naan het Oostfront, 2019
3574 MAC DONALD Ch,, La bataille d'Ardenne, 1984
3575 ISBECQUE, Volontaire de guerre, dl,1, 1940
3576 ISBECQUE, Volontaire de guerre, dl,2, 1944
3577 ISBECQUE, Volontaire de guerre, Tournai enz,,, dl,3, 1945
3578 KERSHAW A,, Het Ardennenoffensief, 2019
3570 TAGHON P, Mei 1940, Achttiendaagse veldtocht in België,
3579 TAGHON P,, Mei 1940, in woord en beeld, 2010
3580 Infanterie, Tijdschrift 4 nummers, 1967
3581 WEBER G,, La brigade Piron
3882 Laatste Weerstanders, 3 stukken, Le Véteran Leopold III, 1995
1180 RÉMY, La victoire de Narvik, Une épopée de la Résistance, dl. 4, nr. 52/4, Bruxelles-Paris, 1980, p. 61-82
3591 du RY JP,, La camp d'Adge CRAB , z,d,
3966 LP,Boon Hij was een Zwarte ( FC's bib Ronse), 1946
3958  du RuyJP,, Allons enfants de la Belgique CRAB, 1995

REK A34 -Oorlogskranten en oorlogsaffiches WO I en WO II, heruitgave
nummers 1-100 Kranten
Affiches 1-110

REK A35 -België: uitgebreide geschiedenis in boekdelen
VAN ROOSBROECK (redactie), Geschiedenis van Vlaanderen, 1937
PIRENNE H,, Geschiedenis van België, 4 delen
5°deel : WILLEQUET J,, Histoire de la Belgique contemporaine
REK B1 -RONSE - VERENIGINGEN
                     Cercle Emile VERHAEREN
- Périodique trimestriel : jaar 1991-1992-1993-1994-2020
197. ALLART José, Cercle Émile Verhaeren Renaix, Institution associée à l'Alliance Française de Belgique, 25e anniversaire, 1972-1997, En hommage à Albert De Cordier, Président - Fondateur, Renaix, 1997, 174 p.
1036 .WILLEMS L., Le costume et le tissage à travers les siècles, Bruges, s.d., 183 p., bibl. 1036. ????
2117 Dejonghe L , Davidsfonds Ronse 1911-1981, 1982
2118 Dejonghe L , Davidsfonds Ronse 1982-1991, 1992
3584 Exposition Emile Verhaeren, 1991
3583 Cercle Verhaeren, 1992

                     Zuid-Vlaamse Kultuurkrant
Doos 1: nr1-nr75 1 feb,1978- nr,75 jaargang 8, juni 1985
Doos 2: nr,76 juli 1985 - nr,143 juli 1992
AKSENT jaargang 1 nr,6 - feb,1975 - jaargang 5 nr,8

                     DAVIDSFONDS Ronse
PERIODIEK: jaargang 22 april 1995 tot dec, 2015, Fragmentarisch Gadeyne - Vancoppenolle

REK B2 -Schooltijdschriften:

 ECHO - Sint-Antoniuscollege 1950-2005 -

Volledige reeks mits zeldzame afwezigheden - dubbels

734 R.M., La Chapelle du Collège Saint-Antoine à Renaix, Overdruk ..., p. 259-266,

733 N.N., Vrij katholiek onderwijs Ronse, Waarborg voor een degelijke vorming van onze jeugd, [1976],

80 N.N., Tekst van de toespraak gehouden bij de 50ste verjaardag van het College te Ronse, 29 juli 1902, [1902], 11 p., reproductie

1387 MORES Jan, Jubileumuitgave oud-leerlingenbond Sint-Antoniuscollege Mariacollege Ronse, Kruishoutem, 1999, 256 p

644 BRUGGEMAN C., De "Praehistorie" van ons College. Was Eerwaarde Vader Glorieux de Voorloper van het klassiek onderwijs te Ronse, Overdruk Echo, Organe Assoc. Anciens Elèves Collège St. Antoine de Padoue, (1954), nr. 8, p. 2-1

REK B3 -Schooltijdschriten :

Kompas TID - Sancta Maria

REK B4 -Schooltijdschriften:

GO: Sfinx - Atheneum - Stedelijke Academie - Decroly
958 SAROT Louis, Roger Cantraine, chantre de la région des Collines, Hainaut Tourisme, juni 1994, nr. 284, reproductie,
1705 Muziekacademie Ronse - Académie de musique, Prijskampen - concours 1965

REK B7 -Ronse: literatuur
2914 Depauw V., Tavi, een vrolijk guitenleven, p.1941
2953 Depauw V., Kronieken van Reinaert, 1944
2333 Depauw V., Omnibus de zevende bron van zeven - Moord op de MUT - Uit alle dalen der herinnering,1981
2330 Depauw V., Het geheim van de dubbele muur, 1969
2112  KERKHOVE W., Om en bij (à propos du) Dr.Ovide Decroly (et son œuvre), 1984
2933 Vandewattyne J., Le fiertel... vingt gravures, z.d.
2934 Vandewattyne J., Contes, fauves et sornettes du pays des Collines, z.d.
3027 Van Coppenolle A., VTV Escargots à la Bourguignonne, toneelstuk, cynische grap, z.d.
3035 Depauw V., De Dood met de kogel, ( Leo Vinde vogel), z.d.
2248 Wattez O., De Vlaamse Ardennen, 1985
3134  Teirlinck H., Rolande mzet de bles, 1973
2668 Ronse, Jubelfeesten 1960
61 LYR René, Een groot Ronsenaar ... Cesar Snoeck musicoloog en verzamelaar van oude instrumenten, Ronse, 1952, 31 p
3192 B.Vandendaele en H.Kerkhove, Bibliografie Albert Cambier, 2018
2352 Depauw V., Het brandoffer dat wij dragen, 1959, Vlaamse Ardennen - Wonderjaar 1566
2246 Vandewattyne J., Collines mystérieuses, région des Collines, 1984
2089 Gaston Vandekerkhove, De Schavuiten van den Haeze
3068 Vancaeneghem St., Bal masqué, 1989
1126 VAN CAENEGHEM Maurice, Charelke, Ronse, 1957, 208 p., roman
2126 O !... Tavi ees getraut, 1972 2108

3053 Depauw V., O!....Tavi es getraut, 1934
3062 Provost M., Sandou, 1995
3029 Vancaeneghem St., Zonde van Nini (Van Looy), 1987
3036 Wattez O. biografie gevolgd door De Zwalmleeuwen, 1984
3120 Vancaeneghem S., Hermes, Ronse 2017
3044 Grosfeldt J., De Waterduivel, toneel, 1935
2952 Depauw V., Jules Bonnemine, 1942
3355 Provost M., Poirot avant Poirot, 2011
180 PROVOST Michel, Sandou, le brigand des Collines, Renaix, 1995, 88 p.,
3350 Provost M., Tacambaro, les aventures de Remi Tambour
3357 M.Provost, Les Mystères du Mylord 3520 Baekeland P,, Man op wielen, 1987
3587 Lyr R,, César Snoeck, Un grand Renaisien, 1952, ook Nederlandsetalig versie in Rek A5
3588 DEPAUW V,, De uiterste hoeksteen, 1984
3583 CAMBIER C,, Un rien de fil à retordre, 2007 3585 Oostvlaamse literaire monografieën over Valère Depauw, 1981 3957 SPILEERS L,, Een witte vlinder, 2019

2478 Astrid, prentenboek z.d.

3366 Depauw V Tavi

3370 Depauw V Tavi Kuupt nen Tweelink

2399 Depauw V., Nevels over 't Moerven, z.d.

3076 Depauw V., Bevrijd van alle nood, 1982

3061 Depauw V., Het slachtoffer dat wij dragen, 1959

3075 Depauw V., Ik ben zo wijd, 1984

3356 M.Provost, Tacambaro, Vrijwilligers in Mexico,

2981 Tavi buirgemiester, 2012 en 29814 Naamkunde in Zuid-Vlaanderen, 1979

2973 Tavi es getraut, 1992 en 2973 La Cathédrale de Reims, z.d.

2333 Depauw V., Omnibus de zevende bron van zeven - Moord op de MUT - Uit alle dalen der herinnering

2954 Depauw V., De 15° compagnie, 1944

3077 Depauw V., Bijwijlen lief, bijwijlen leed, 1984

2952 Depauw V., Jules Bonnemine, 1942

2330 Depauw V., Het geheim van de dubbele muur, 1969

2914 Depauwe V., Tavi, een vrolijk guitenleven,

1132. CALLENS Philippe, Une tramontane ephémère, s.d., 265 p., bibl. 1132.

2112 KERKHOVE W., Om en bij (à propos du) Dr.Ovide Decroly (et son œuvre), 1984

3134 Teirlinck H., Rolande met de bles, 1973

3586 Oost Vlaamse monografieen 1981

3957 SPILEERS L,, Een witte vlinder, 2019

4005 DEPAUW V,, Tavi kuupt nen twielynck, 2000

4020 DEPAUW V,, Tavi, een vrolijk guitenleven, 1941

4021 DEPAUW V,, Tavi in 't Paradijs

4022 DEPAUW V , Gisteren is het mei geweest

4023 DEPAUW V,, (P,Caqqaal), Toch lammeren, Broers, 1950

4024 DEPAUW V,, (P,Casseel), Niet Jammeren , Broers,

4025 DEPAUW V,, Een handvol aarde, 1958

4026 DEPAUW V,, Een handvol aarde, 1958

4027 DEPAUW V,, Ter wille van Andriy; 1988


REK B9 KIEZERSLIJSTEN - VERKIEZINGSPUBLICATIES

1086 JAGO-ANTOINE Véronique & VAN DE KERCKHOVE Fabrice, Émile Verhaeren, le passeur, Entre Bruxelles et Paris, entre Ensor et Manet, Dossier pédagogique, Bruxelles, 1997, 24 p

1092 .ISTORICOS (GOEMAERE Pierre), Histoire de la Libre Belgique clandestine, Brux., 1919, 162 p. 1542 Stad Ronse ,Lijst van de kiezers, kiesregister 08-11-1987

1088 VAN ROEYEN Jean-Pierre (red.), Uit Vlaamse bodem, 10 archeologische verhalen, Sint-Niklaas, 1996, 140 p

1080.VANDEWATTYNE Jacques, Musée vivant de La Hamaide à Ellezelles en la Région des Colines. Le Vannier des Collines, s.d.

2680 Gemeenteverkiezingen 1970 - Marcel Vanderhaegen, 1970

3168 Kiezerslijst 1972

317 N.N., Liste des noms de tous les citoyens dont les titres, diplômes ou certificats ont été, depuis 1894 jusqu'en 1910 inclusivemement, entérinés, enregistrés ou homologués, Bruxelles, [1911], 375 p 3169 kiezerslijst 1976

44 Broeder Emmanuel-M[UYLE], Proeve van geschiedenis van de textielnijverheid en het textielonderwijs te Ronse, [Ronse], 1938, 46 p.

2110 Seniorenplan, Stad Ronse, 1996

1861 Kiezerslijst 1921

1806 De MALANDER, La vérité sur la gestion des Catholiques (1872-1922), 1927

1987 Ronse, nu en morgen, Renaix..., 50 jaar socialistisch stadsbestuur, 1976

3280 Ronse vooruit, SP gemeenteraadsverkiezingen 2002006

2381 Antwerpen, Provincie, Fotoboek, 1972

REK B10 -WO I en WO II - Losse documenten - giften Ronse

3590 Témoignages de guerre 1939-1945 - gift Remington

3592 Albert De Cordier en WO i en WO II
1779 BAERTEN J., Van Stater toe ECU, Zesentwintig eeuwen Zuropese munt, 1983

REK B11 -Collectie SIDOINE FOUQUART

359 N.N., Ronse - Renaix, 05.05.1945-08.05.1993 (Brochure "8-meicomité - Comité du 8 Mai"), [1993]

1446 FOUQUART Sidoine, De naoorlogse jaren van Ronse, De bevrijding 1944-1945-1946, [Ronse], s.d. 1460 FOUQUART Sidoine, Herinneringen aan de Prinskouter en Omgeving, s.d., bibl. 1460.

1706 FOUQUART S., Dossier : « herdenkingscomité oorlogsgedenksteen te Louise-Marie »

1707 FOUQUART S., Dossier : « Het Ronsese wanbeheer gaat verder - Een spijtige teleurgang van merkwaardige gebouwen te Ronse :Patria - Cercle catholique - Portois - Thomaes - Pastorij St.-Martinus - Leon Cambier - Brouwerij De Keyser e.a. », Krantenknipsels

1709 FOUQUART S., Dossier : « Duitse administratieve en gerechtelijke formulieren 1940-1944 »

1710 FOUQUART S., Dossier « Zo moet het worden, de socialistische arbeiderstrijd te Ronse, 1866- 1945

1711 FOUQUART S., Dossier « Het Kloefkwartier en de majoor Marcel Lermusieulaan - Korte histotiek A.S. Geheim leger van Ronse en omliggende - e.a.

1712 FOUQUART S., Dossier: « De bevrijding van de Vlaamse Ardennen - en andere », Krantenknipsels

1714 FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser - Brasserie De Keyser »

1715  FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser - Brasserie De Keyser »

1718 FOUQUART S., Dossier : « Myrone Cuich : mission sans retour »

1720 FOUQAURT S., Dossier : « De collaboratie pers » 1721 FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser - Ronse, uw stad - e.a » Krantenknipsels

1722 FOUQUART S., Dossier : « Het ontstaan van het nationaal verbond veteranen van koning Leopold III - Afdeling Ronse-Renaix 1723 FOUQUART S., Dossier : « 8 mei comité - Ronse in WO I e.a. »

1724 FOUQUART S., Dossier : « De clandestine pers » Krantenknipsels en bronnen

1725 FOUQUART S., Dossier : « De SS-man - Economische collaboratie te Ronse e.a. »

1726 FOUQUART S., Dossier : « Geheim leger - Armée secrète » e.a. - Breendonk 1729 Les rescapés ( van de wereldoorlogen ) 1928-1952

1730 FOUQUART S., Dossier : « Ronse in WO I, 1914-1918

1731 FOUQUART S., Van huisschilder - Toneeldecorateur tot kunstschilder : Roger Cnudde, z.d.

1732 FOUQUART S., Leopold III, Krantenknipsels en foto's

1733 FOUQUART S., L.III, Koning Ja, Krantenknipsels en foto's

1734 FOUQUART S., Le Roi Lépold « Oui », Krantenknipsels en foto's

2067 DE TOLLENAERE AD., De Bellekes en compagnie, 1974, Clementine Denie (40 verhalen Adrienne De Tollenaere ook WO I

2111 FOUQUART S, Tweede Wereldoorlog '40-'45 te Ronse en omstreken, z.d. 3595 Dossier Vindevogel -

3595 Dossier Vindevogel - S,Foucaert - Louis De Lentdecker

1719 FOUQUART S., Dossier : « Winterhulp WO II »

REK B13
3618 Diverse schoolfoto's: Ingrid VanCalster -Ceuterick - L.Devleeschauwer

REK B14 -FOTOBOEKEN
275 DE ROUCK Germain, De Ronsenaars... wie waren ze, Ronse, 1982, 136 p.
2269 Roekeloos A., Imagines Historiae Rothnaci, 1972
825 DE ROUCK Germain, Ronse in oude prentkaarten, waarin ook enkele afbeeldingen van Ellezelles, Etikhove, Kwaremont, Louise-Marie, Orroir, Schorisse en Vloesberg, Zaltbommel (Ned.), 1972
432 VANDERKIMPEN J., Sint-Martinus Ronse 1896-1996 Saint-Martin Renaix, 1996, 64 p
379 DE ROUCK Germain, Ronse... de tijd langs..., Ronse, 1983, 160 p.
3152 Vandamme W., Stille getuigen, Schoorstenen textielindustrie, fotoboek, 2018 - VISUEEL
2902 Sabbe E., De Belgische Vlasnijverheid, dl.1 tot 1715
1431 DELFOSSE Michel, Archiefbeelden Ronse, Brussel, 2000, 128 p.,
3199 Beelden van een eeuw, 1880-1980, Het Nieuwsblad
3353 Met licht geschreven, foto's uit een eeuw dagelijks leven, 1994
2968 Moniteur belge, Belgisch staatsblad, L'Interné, 1 octobre 1916
2948 Post R., Rome II, Middeleeuwen, Renaissance en Barok, z.d.

REK B15

3617: Ronse actualiteit 1970 ev. - gift M.A.Ketels-Lefebvre
3614 : Ronse postkaarten en actualiteit : gift G.Vanbalsberghe

REK B16

3615 : Ronse ; familieactualiteit - gift F.Th
REK B18

-RONSE Sint-Hermes en Fiertel
3184 VAN DRIESSCHE M,, Sint-Hermesbaseliek en Fiertel, oorsprong en toekomst, Gevaert Fabrice en Vancoppenolle Xavier, 2019

REK B19 -GENEALOGIE Collectie P.Van Butsele

HERALDIEK
1367 WYMANS Gabriel, Repertoire d'armoiries sur sceaux des hommes de fief du comté de Hainaut (XIIIe-XVIIIe siècles), tome I: Sceaux conservés en Hainaut, Première Partie, A.R.A., Brussel, 1980, 265 p.
2776 Du Castel, Notes etymologiques, héraldiques, généalogiques...de l'ancien Tournaisis, 1910
2775 Verstraete E., Huismerken en sibbetekens in Vlaanderen, 1943
95 BOCKSTAL Henri J., Catalogus Heraldische tentoonstelling, Liedtspark Oudenaarde, 18 juli-2 augustus 1964, Oudenaarde, 1964, 24 p., reproductie
2313 Warlop E., Heraldiek, 1985 1937?
1654 Wapens en uitrustingen, Armes et armures anciennes, 1968

REK B20 -GENEALOGIE stam P.Van Butsele,
losse farden met info,

REK B21 -INFO LOSSE FARDEN GENEALOGIE OVER RONSE
1- Plan terrier de Renaix - liste onomastique des noms de famille
2- Renteboek van de kokelania, St Maria Symfony St Hermes te Ronse 1549-1551
3- Extrait de la liste complète des signatures 1567 « serment du catholicité «
4- Compte du Chapitre St Hermes
5- Katolieke Ronsenaars 1793
6- Kopies oude akten
7- Renten hospitaal 1509
8- Liste des bourgeois forain d'Alost 1 & 2 orig,
9- Chanoines de Renaix 1596-1627
10-info Depoorter
11-Beleg vanOostende 1600, ivm belasting op de vuurhaarden van Ronse
12-Vreemde troepen met hun legeraanvoerders te Ronse
13-Lijst van de residerende kanunieken St Hermes 1596-1627
14-Cadastre de la ville de Renaix 1684
15-Verkoop van Ronse door abdij van Inda 1280
16-Persartikels 19è eeuw Ronse
17-Poorters van Aalst te Ronse (orig)
18-Molens Nukerke & Melden
19-Inventaris : Kapittel-kollegiaal-kapellen van de vrijheid
20-Info van Paul Van Butsele
21-Brouwerijen te Ronse +45
22-Brugse poorters van Ronse
23-Goederen van de St Martens kerk 09-08-1576 + 44
24-Liste des signataires, demande de liberté protestante de Renaix
25-Liste des prop et Loc par foyer
26-Ronsese uitwijkelingen in Leiden
27-Lijst der familie namen voorkomend in de parochieregisters te Ronse
28-Liste des noms cahier xx denier 1571-77 -78
29-Liste des magistrats de la ville de Renaix 1300 à 1793
30-landkaarten
31-kappittellijsten 1596-1627
32-De Britse terugtocht langs Ronse 19-5-1940
33-Renten verschuldigd aan het kapittel van St Hermes
34-copie cahier xx denier 1575-1577
35-Handtekeningen 1567 Ronse
36-Samuel Grawitz
37-3 verheffen van het leen « ter folie »
38-St Sebastiaan
39-Hildegarde van Vlaanderen
40-De Heren van Ronse
41-St Vincentiusgenootschap
42-afschrift van akten Betreffende de stad en Collegiale
43-een Henegouwse enclave te Ronse
46 -Renaix 15-juin 1596
47-Vreemdelingen gestorven te Ronse, St Pieter & St Marten
48-Zotte maandag feesten en teksten
49-Carnaval
50-Les Coustumes de la seigneurie de Renaix 1719
51 Het postwezen te Ronse
52 De beeldenstorm te Ronse
53 Penningkohieren
54 Moerboek 29-10-1649
55 Gala Lions Club Ronse 1972
56 Proces contra het land van Aalst
57 Chirographes de Renaix 1430-1611
58 De 5è penning van 1577
59 afkoop van het beste kateil of derde keurbrief 1567
60 Histoire des fils de Louis le Pieux
61 Liste des Bourgeois Forains de Alost résidants à Renaix
62 Les souchez de Renaix 1587-1795
63 Généalogies des familles de Renaix -Hooreman 1 & 2
64 Vandenboetzelaer
65 INFO Ronsische families 66 Stoesser

REK B22 -VARIA
tijdschriften
REK B23 -GENEALOGIE Nassau en GENEALOGIE De Potter

REK B24 -Le Parchemin
Index du Parchemin | Association Royale Office Généalogique ... Die tijdschriften zijn bijna kompleet - jaargang 1967-1981

REK B25 -De Middelaar tussen de genealogische navorsers. - L'Intermediaire des généalogistes.

- Tijdschrift Die tijdschriften zijn bijna kompleet - 1959-1998

REK B26 -Familiekunde Vlaanderen - Belgische stamboom

 De Vlaamse Stam zijn ter inzicht van af - 1965 tot 1984

REK B27 -Familiekunde Vlaanderen - Belgische stamboom 

REK B28 -De tijdschriften van de VVF

REK B29 -GENEALOGIE BOEKEN PER PATRONIEM
3063 Fouquet Y., dossier voor familiereünie, 2004
1804 DESMET O. De Signor's, eens de bekendste rederijkers van Zuid-Vlaanderen, stamboom en afstammelingen, z.d.
96 CABLIAU Fr. J., Genealogie van de familie Cabeliau, Oudenaarde, 1965, 73 + XXVI p.
710 BOCKSTAL Henri J., De Wapenzegels der Cabeliau's, Heren van Mullem, en Magistraten van Oudenaarde, Overdruk Hand. Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde, dl. 13 (1964), afl. 2, p. 133-137
628 DE LANNOY Albert, Essai généalogique sur la famille de Fa(s)trissart, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 15 (1968), nr. 137, p. 243-253
1344 DECONINCK Jacques, DE LANNOY Albert, Les Reighersvliet à Renaix aux XIVe et XVe siècles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 23 (1974), p. 123-133,
629 NYSSENS Albert, Alliance Perrenot-Granvelle, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 20 (1973), nr. 164, p. 116-117
630 DE LANNOY Albert, de la Hamaide, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., (1937), nr. 10, p. 481-482; jg. 17 (1970), nr. 149, p. 248-250
626 VAN BUTSELE Paul, Essai de généalogie des premiers seigneurs de Wattripont, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 26 (1979), nr. 202, p. 302-317; nr. 203, p. 380-394
627 DE LANNOY Albert, Les de Corde ou de Cordes, marchands puis nobles, seigneurs du Biez, de la Marlière et de Guissignies, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 26 (1979), nr. 204, p. 433-468,
712 OP DE BEECK Evrard, Vijfhonderd jaar familie de Merode te Westerlo, Westerlo, 1982, 103 p
963 VAN ES Jan, Enkele kritische opmerkingen bij Blommaert's genealogie der Gentse burggraven, Overdruk Hand. Maatsch. Geschiedenis en Oudheidkunde Gent, Nieuwe Reeks, dl. 7 (1953), p. 65-67
635 CATULLE Marcel, Baudrenghien, Ghistelles, Bruges, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 22 (1975), nr. 184, p. 249
2417 Roelstraete J., De voorouders van Stijn Streuvels, 1971
190 RENS J.-L., Stamboom van de familie Rens uit Geraardsbergen, 1971, 82 p
1229 SIEGERT Joan Emert, The Pessemier portfolio, Ancestors and Descendants of Charles Louis Pessemier And His Wife, Marie Justine Vallez, Garland (Texas), 1982, 150 p.
631 DE LANNOY Albert, Les Danvaing ou d'Anvaing, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 25 (1978), nr. 193, p. 9-21
1000 CASTELAIN E., De familie Luytens, heren van Bossuit, 18de eeuw, s.d.,
2572 Wouters D., Genealogische Kroniek van het Geslacht van Egmont, 1968
11 DUVIVIER C.-A., Gerard de Roussillon, Ses possessions dans nos contrées, Leuze, 1854, 11 p., reproductie
12 BOCKSTAL Henri J., De familie Fostier, s.d., Annalen
20 BOCKSTAL Henri J., De 8 kwartieren van de verdwenen grafsteen van Jacobus D'Hane, kannunik van Sint-Hermes te Ronse, s.d., 7 p., reproductie
957 N.N., Sterfgeval, E.H. Hieronymus Gyselings (°Ronse 1852), Weekblad Gazette van Deinze, jg. 8, nr. 359, 07.04.1895, reproductiex
2967 Vancoppenolle A., Oude foto's, z.d. ?
835 GRANDEAU Yann, À la recherche de vos ancêtres, Guide du généalogiste amateur, 1984 (ed. Stock), 350 p
836 BELMONT Jean-Jacques, Album généalogique, Votre arbre généalogique, Comment faire votre arbre généalogique, Votre livret généalogique, Votre blason, Genève, 1977, 252 p
1026 LUST J., MARÉCHAL E., STEENHAUT W. & VERMOTE M., Een zoektocht naar archieven, Van NISG naar AMSAB, Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, Gent, 1997, 177 p
1920 DECRITS M. en VAN ISTERDAEL H., Familie- en persoonsarchieven, 22 families uit Ronse en omgeving,
2700 Debrabandere Frans, Verklarend woordenboek van de familienamen L-Z, 1993 ?
3078 Nijkerk I., 4000 moderne en klassieke voornamen, 1983
2159 Van Isterdael H., Microfilms in het Rijksarchief te Ronse, 1995
828 VAN HILLE W., Het Notariaat, Familia et Patria Handzame, Reeks Vulgarisatie, 1968, 16 p
842 GEVAERT Fr., De Republikeinse kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender, Heule, 1965, reproductie
3620 Genealogie Van Galen
3621 VAN BUTSELE P., Granvelle l'Oiselet 1606-1662
3626 Voornamen, Prisma 2002
3627 Van Butsele P;, de Merode- Westerloo
3628 Van Butsele P, Maeterlink - Van Butseles
3629 Famille Van Oppens St,-Nicolaes-Waes
3631 BOVESSE J., Jean I, comte de Namur, 1949 Parenteel Aelvoet Stam Debisschop

REK B30 -BOEKEN OVER GENEALOGIE
834 BEAUCARNOT Jean-Louis, Drôles d'ancêtres, Histoires extraordinaires de Généalogie, Paris, 1981, 250 p
838 DESMET O., Kwartierstaat-administratie, Commodore 64, Met behulp van: Superbase 64, Een proffesioneel programma voor beheer van bestanden, Brussel, s.d., 9 p
3333 De Belie, Onze Familienamen, 1993
1869 Musée des famille, 1853
1330 PIRON Th., Des registres de population en Belgique, Manuel pratique, Gand, 1922 (3e ed.), 362 p.,
832 N.N., La généalogie et l'héraldique en Belgique, Bruxelles, s.d., 16 p
2200 Peeters K., Volkskundige aantekeningen, 1962
1693 F.DE TOLLENAERE, Ronse(ch), Ronsens(ch), Ronsisch, Ronsies?, Naamkunde, 1969
3094 Naamkunde: Romanisering in Zuid-Oostvlaanderen van plaatsnamen, 1968
874 DRAYE H., Het tweede Kongres van het Oostvlaams Verbond van Kringen voor Geschiedenis, Ronse 1977, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 9 (1977), afl. 3-4, p. 287-289,
833 CLÉMENT Marie, Le guide Marabout de la généalogie, Verviers, 1984, 221 p.
827 MISPELON Michiel, Klim in je stamboom, Waarom, Wat, Hoe, Waar, Praktische wenken voor beginnende familievorsers, Familia et Patria Handzame, 1970, 52 p.,
3361 Stamboom en Familie, Knack 2018-12-03
841 GOOLE Francis, Ik maak ook mijn stamboom op, Radiopraatjes uit "Familiealbum", Vlaamse Packets Hasselt, 1970, 149 p
136. VAN HOOREBEKE Gustave, Études sur l'origine des noms patronymiques flamands et sur quelques questions qui se rattachent aux noms, Bruxelles-Paris-Berlin, 1876, 507 p
837 N.N., Vlaamse kwartierstatenboek, dl. 3, V.V.F. Antwerpen, 1979, bibl. 837. 2

REK B31 -2 DOZEN GENEALOGISCHE SCHETSEN VAN PAUL VANBUTSELE (Ronse)
1 - Descendences de Mallander à Renaix
2 - Genealogie de familles Renaissienes tomme 1 & 2
3 - Genealogie Fostier
4 - Genealogie De Worme
5 - Genealogie Vanderstraeten
6 - Genealogie Fam de Bethune
7 - Nottes sur Ellezelles
8 - Familie Norga
9 - Familiestruiken uit Oudenaarde
10- Bufkins - De Potter - Delvoye
11- Familie nazien
12 -Hamaide d'Anvaing
13- Hertogen van Brabant
14- Roggendorf & Deligne
15- Familie Van Butsele I
16- Familie Van Butsele II
17- Van Waudripont-Wattripont
18- de l'Arbre de Mallander
19- Prins de Gavere
20- De Wattripont
21- Geneaogie De Poortere
22- Fonds de Merode-Westerloo
23- Fonds de Merode-Westerloo II
24- Blondel de Joigny
25- Familie Ladeuze
26- Familie Van Butsele III
27- Kwartier De Poortere
28- Familie Vandergheynst
29- Guyot de Namur, Baron van Ronse
30- De Malander
31- De Graven van Roggendorf
32- Gen info 1550-1600
33- Tak Verleysen
34- Familie Sanspeur
35- Familie Mortier
36- Dewolf
37- Familie Blyau
38- Familie Lesenne
39- Familie Foucart
40- Stam Van Butsele-Kalken
41- Familie Dampierre
42- Familie D'Hondt
43- Familie Perrenot
44- Familie Demerlier
45- Familie De Granvelle
46- Familie Pot
47- Info Van Butsele
48- Genealogie De Potter REK 23
49- Genealogie Nassau REK 24

REK B32 -DOSSIERS PER PATRONIEM
849 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities betreffende de familie Vandewalle te Schorisse
843 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities, reproducties van akten uit de burgerlijke stand, parochieregisters, etc., en briefwisseling betreffende de stamboom van Vandewalle Noël (x Soetewey Simonne), Rons
848 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities betreffende de families Vandewalle Frans (x Mespreuve Philippine), Vandewalle Frans (x Vandekerkhove Barbara), Vandewalle Jan Baptist (x Lechêne Marie Therese) en Vandewalle Pieter Antoon (x Ockerman Marie Therese
844 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities betreffende de familie Vandewalle te Ronse
847 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities, reproducties van akten uit de burgerlijke stand en parochieregisters betreffende de stamboom van Vandewalle Noël (x Van Weymeersch Jeannine), Ronse
850 VANDEWALLE Noël, Genealogie Couplez Achiel Alexander (x Vanschorisse Marie Joanne), Ronse,
845 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities betreffende de familie Vandewalle te Nukerke,
846 VANDEWALLE Noël, Genealogie Vandewalle Noël (x Van Weymeersch Jeannine), Ronse 851 VANDEWALLE Noël, Genealogische notities betreffende Delcoigne, Ronse,

REK B33 

Oude staten van Goed door , Capitaine Vandenbemden - en Georges Hooreman 1987
bronen RAR
bronen OGA 
REK C1 -PERS -NEDERLANDSTALIG
REK C2 -PERS -FRANSTALIG

L'Espoir en La Renaisienne 1841-1858 - Le Ralliement 1921-1958

REK C3 Journal de Renaix 1903-1962 -

REK C4 Echo de Renaix 1854-1949 - Courier de Renaix 1904-1964 -

REK C5 Journal et Courrier de Renaix 1963-1980 - Le Courier du Renaisis 1993

REK C6 - 't Volk van Ronse 1901-1933

REK C7 't Volk van Ronse 1934-1944

REK C8 't Volk van Ronse

REK C9 De Ronsenaar 1944-1959

REK C10 De Ronsenaar: 1960-1966

REK C11 De Ronsenaar: 1967-1976

REK C12 De Ronsenaar

REK C13

AZ: 1968-1969 / 1992 - De Toekomst 1945-1948 Het kruis van Ronse - Kerk en leven -

Het huisgezin zonder nummer - Titel op doos Doos1 :

Publicor 1960-1964 Doos2:

Volksbelang 1952-1957

Volksvrijheid 1958 Doos 3 :

Agir, 1951-1953 Bloc de la Liberté

1652 Néohumanisme 1953-1956

Opinion Catholique 1903-1907

Le syndicalisme Libéral, 1954-1957,

Doos 4 L'Observateur,1956

La Wallonie libre, 1953

Doos 5 L'Observateur 1957-1958

Doos 6: Le Courrier sportif, 1927

Handelsblad van Ronse 1937

Kristene vrouwenbode 1912

Rechtuit 1910-1914

Ronse tweetalig 1963-1964

Ronse nu en morgen 1976

Feuille d'Annonces, 1901

Gazette de Renaix, 18872-1906

Petit Journal, 1956

Ronse Vrij, 1942

La voix des Résistants, 1945

Doos 7 : De Afkondiger ( Zottegem) 1919

De Beiaard 1907-1963

De Denderbode 1960

Annoncenblad van Geraarsbergen, 1960

Gazette van Oudenaarde 1975

Info Vlaamse Ardennen 1973-1975

REK C14

Le Portillon 1965

Le Courrier de Gand, 1981-1982-1983-1984

Le/De Fiertel 1958-1973

De Volksmacht 1982-1983

REK C15

De Streekkrant 1982-1983

REK C16 & C17 :

-Ingebo nden weekbladen 3684 Nieuwe Vlaamse illustratie 1910-1911

REK C18 -ARCHEOLOGIE

10 GORISSEN P., Sint-Hermes, Spiegel Historiael, jg. 4 (1969), nr. 10, p. 552-557, reproductie

12 BOCKSTAL Henri J., De familie Fostier, s.d.,

18 CAMBIER Albert & BOCKSTAL Henri J., Rapport présenté à M. E. Soudan, bourgmestre de Renaix, au sujet des fouilles à exécuter sur l'emplacement de l'église et du monastère de S.-Pierre à Renaix, Place du Jeu de Paume, Renaix, 1946, 3 p. + afbeeldingen en plannen, reproductie

26 ROOSENS H. & MERTENS J., De oudheidkundige opgravingen bij St.-Hermes te Ronse, Overdruk Cultureel Jaarboek Prov. Oost-Vlaanderen 1949, Gent, 1950, 1ste Band, dl. 3, p. 333-399

149 N.N., Aubechies, Histoire de son église, s.d., reproductie 150 AMAND, Blicquy bourgade de la cité des Nerviens, s.d., reproductie 183 RENARD A., Mémoire sur la structure et la composition minéralogique du coticule et sur ses rapports avec le phyllade oligistifère, Bruxelles, 1877, 44 p

184 DE LA VALLÉE POUSSIN Ch. & RENARD A., Mémoire sur les caractères minéralogiques et stratigraphiques des roches dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne Française, Bruxelles, 1876, 264 p 203 N.N., Triomf van de Barok, Europalia 91 Portugal, Paleis voor Schone Kunsten Brussel, 19 sept.-29 dec. 1991, Gent, 519 p

224 VANDEN BROECK E. & MILLER H., Les Foraminifères vivants et fossiles de la Belgique, afl. 2, 1e dl., [1874], Rapport de Cogels M.P., p. 1-11

227 N.N., Archeologie en geschiedenisonderwijs, Publikatie van de commissie Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting in afbouw, 's-Gravenhage, 1978, 101 p.

244 VAN DE VELDE J., Notice sur la signification étymologique et l'origine de la ville d'Audenarde (tirée du manuscrits flamands délaissés par feu Van der Meersch D.J.), Messager des Sciences hist. de Belg., (1869), p. 87-106, losse notities

245 H.L., Aux temps obscurs de la Belgique, Les hommes aux outils de pierre, Le Soir Illustré, (1949), nr. 898,

245 N.N., De Archeologische ontdekkingen op de Kluisberg, Weekblad De Ronsenaar, (1951), nr. 13 mei 245 R.V., Opgravingen op de Kluisberg te Ruien, persknipsel

245 J.P., Une station mousterienne au sommet de l'Enclus, L'Echo de Renaix, (1949), nr. 31 245 J.P., Les passionnates recherches à l'Enclus, Nouveaux documents, L'Echo de Renaix, (1949), nr. 33

245 J.P., À l'Enclus, En marge de la préhistoire, L'Echo de Renaix, (1949), nr. 39 245 J, P., Une nécropole néolithique fortifiée sur un promontoire de l'Enclus, L'Echo de Renaix, (1949), nr. 40

246 DECONINCK Jacques, Contribution au problème préhistorique du Mont de Musique à Renaix, 1961, reproductie 247 DUPRIEZ Ch., Catalogue des monnaies, médailles, méreaux, jetons, insignes, décorations, livres de numismatique, de généalogie, etc. formant les collections délaissées par feu monsieur Joly, ancien avocat à Renaix et provenant de diverses autres mortuaires, Malines, 1895, losse notities

248 BAUTERS Charles Auguste & JOLY Édouard, Procés-verbal des fouilles pratiquées au Boekzitting à Renaix, le 19 août 1836, reproductie 249 SERRURE C.P., Découverte d'antiquités à Renaix, Messager des sciences hist. de Belg., Gand, (1840), p. 272-

274, losse notities 250 N.N., Relevé des découvertes pré et protohistoriques effectuée sur le territoire de Renaix, 1854-1899

251 DELVAUX É., Les alluvions de l'Escaut et les tourbières aux environs d'Audenarde, Note sur un dépôt d'ossements de mammifères découvert dans la tourbe avec deux fémurs humains associés à des instruments de l'âge néolithique, Overdruk Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 12 (1885), Mémoires, p. 140-17

252 DELVAUX É., Notice explicative de la feuille de Flobecq, Anthropologie préhistorique, Bul. Soc. Anthropologie, Bruxelles, dl. 7 (1888-1889), p. 53-86, losse notities 253 HENNEQUIN, MOURLON & FORIR, Discours prononcés aux funérailles de Delvaux Émile, Ann. Soc. géologique de Belg., Liège, dl. 29 (1885-1886), Bulletin, losse notitie

254 TOILLIEZ Désiré, Des pierres taillées, monuments de l'industrie primitive, Bul. Acad. des Sciences, dl. 14 (1847), p. 363-378 en Messager des Sciences Hist. de Belg., Gand, (1847), p. 234-242, losse notitie

255. Édouard, Découverte remarquable d'outillages gallo-romain au Pottelsberg de Flobecq, le 19 février 1867, Autographie Joly Édouard, n° 37, conservés au Musée de Préhistoire de Mons, losse notitie

256 UX É., Notice explicative de la feuille de Flobecq, Voie romaine, Diverticulum, n° 89, Bois de St.-Anna à Flobecq, Overdruk Bul. Soc. Anthropologie, Bruxelles, dl. 7 (1888-1889), p. 114-116, losse notities

257 Opgravingen te Etikhove, Het Laatste Nieuws, (1966), nr. 1 sept

258 RDAELE A., Une station préhistorique, Sépultures anciennes, Ann. Féd. Arch. et Hist., 23e Congrès, Gand, 1913, losse notities,

259 Édouard, Collections scientifiques d'objets d'arts, d'antiquités et de curiosités de la ville de Renaix, Autographie Joly Édouard, n° 34, conservés au Musée de Préhistoire de Mons, losse notities

260 DECONINCK Jacques, Muntvondsten in de streek van Ronse, reproductie

261 Édouard, Découverte d'un dépôt de monnaies impériales romaines à Ellezelles en mars 1830, Autographie Joly Édouard, n° 41, conservés au Musée de Préhistoire de Mons, losse notities

262 Oudheidkundige opgravingen bij Sint-Hermes te Ronse in 1948-1949, Kultureel Jaarboek Prov. Oost-Vlaanderen, Gent, (1950), p. 333-399, losse notities

263 ECELTE Henri, Sur les découvertes d'objets préhistoriques dans la région de Flobecq, Le Postillon, journal hebdomadaire des cantons de Lessines, Flobecq et Enghien, (1946), nr. 5 sept., losse notities, bibl. 263. 265 N.N., La crypte de Renaix, Une merveille ignorée, Renaix (Syndicat d'Initiative), s.d

264 HASSE G., Note sur des haches en silex trouvées à Etikhove, Bul. Soc. Anthropologie, Bruxelles, dl. 46 (1931), p. 353-354 en dl. 47 (1932), p. 24-27, losse notities

266 JOLY Édouard, Antiquité celtiques trouvées sur le territoire de Frasnes-lez-Buissenal, le 05.02.1864, Ann. Cercle Arch. de Mons, dl. 6 (1865), p. 353-364 en dl. 7 (1866), losse notities

267 MOREAU Fédor, Bois Joly, Guide de Tourisme de la ville de Renaix, Renaix, 1910, losse notities, 267 DE L'ARBRE L., Nos collections privées, Guide de Tourisme de la ville de Renaix, Renaix, 1910, losse notities

268 CLAERHOUT J., La station néolithique du Mont de l'Enclus, Ann. Soc. Scientifique de Bruxelles, dl. 44 (1924-1925), p. 212-213, losse notities,

268 INGELBEEN R., Stations néolithique sur le territoire des communes d'Orroir et de Ruyen, Bul. Soc. Arch. de Bruxelles, dl. 27 (1913), p. 119-120, losse notities

274 DE HERDT R., Textieltijdstabel, Textirama, 20-23 februari, Gent, 1982, 16 p.

276 DE LAET Sigfried J. & THOEN Hugo, Études sur la céramique de la nécropole gallo-romaine de Blicquy (Hainaut), Helinium, jg. 9 (1969), afl. 1, p. 28-38, reproductie,

277 MARIËN M.E., À propos de rasoirs romains, Helinium, jg. 13 (1973), afl. 1, p. 71-78, reproductie

297 FAIDER-FEYTMANS G., Enseigne romaine découverte à Flobecq (Hainaut), Overdruk Helinium, jg. 20 (1980), afl. 1, p. 2-43, reproductie

326 DELVAUX É., Notice explicative de la feuille de Flobecq, Tumulus du Muziekberg, Bul. Soc. Anthropologie, Bruxelles, dl. 7 (1888-1889), p. 90-99, losse notities,

327 WATTEZ Omer, De Vlaamsche Ardennen, Wandelingen en Uitstapjes in het Land van Oudenaarde, Ronse en Geeraardsbergen, dln. 1-2: Ronse en omstreken, Gent, 1926 (herziene druk), 86 p. + 95 p. (dl. 2: reproductie), bibl. 327. 328 CLAERHOUT J., Les tombes préhistorique du Mont de Musique à Renaix, Ann. Soc. Scientifique de Bruxelles, Bruxelles, dl. 45 (1926), p. 207-210, losse notities

329 DECONINCK Jacques, Quelques notes sur la collection de Mr. Ed. Joly, conservées au Musée de Préhistoire à Mons, 1959, reproductie

330 ROOSENS Elie, De archeologische ontdekkingen op de Kluisberg, Revue bimestrielle Sphinx, jg. 7 (1951), nr. 3, p. 22-24 330 N.N., De Kluisberg te Ruien vestigt de aandacht der archeologen, Opgravingen uit de bronstijd in een heuvel, persknipsel, (1951), nr. mei

330 V.R., Waren er Neanderdalers in Vlaanderen, De nieuwe vondsten op de Kluisberg te Ruien schijnen er op te wijzen, Vooruit, (1949), nr. 28 aug.,

330 PLANCQUAERT Joseph, Sous les taillis de l'Enclus, Revue bimestrielle Sphinx, jg. 6 (1950), nr. 2, p. 20-22

331 VAN DER MEERSCH D.J., Geschiedkundige aenteekeningen omtrent eenige oudheden, ontdekt op het grondgebied der stad Ronse, in den zomer van 1836, Audenaerde, 1837, 33 p., en Feuille d'Annonces d'Audenaerde, (1837), nr. 9 apr., losse notities

333 JOTTRAND G., L'Industrie de la fabrication des meules en Belgique avant et après la conquete romaine, Bul. Soc. Anthropologie, Bruxelles, dl. 13 (1894-1895), p. 390-408, losse notities, bibl. 333.

334 DE LAET Sigfried J., Archeologie en haar problemen, Antwerpen-Amsterdam, 1957, p. 142-143, losse notities. 334 MARIËN M.E., Oud-België, Antwerpen, 1952, p. 188-491, losse notities.

335 DE SMET, Rapport sur les antiquités trouvées près de Renaix, Bul. Acad. roy. des Sciences et Belles-Lettres, Bruxelles, dl. 5 (1838), losse notities

337 MARIËN M.E., Coup d'oeil sur l'étude de l'âge du bronze en Belgique, Hand. Maatsch. Geschied. en Oudheidkunde Gent, dl. 5 (1951), p. 215-224, losse notities,

338 DE LAET Sigfried J., De bronstijd en het begin van de ijzertijd in Vlaanderen in het licht van recente opgravingen, Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis, dl. 15 (1954), p. 161-187, losse notities, bibl.

338. 339 DE LAET Sigfried J. & ROOSENS H., Opgraving van een bronstijdgrafheuvel op de Kluisberg (gemeente Ruien, prov. Oost-Vlaanderen), Cultureel Jaarboek Prov. Oost-Vlaanderen, Gent, dl. 4 (1951), band 2, p. 45-59, losse notities,

344 HUGOT Leo, Rheinische ausgrabungen 2, Kornelimünster, Untersuchung über die baugeschichtliche Entwicklung der ehemaligen Benediktinerklosterkirche, Kõln, 1968, p. 7-20 en 102-131, reproductie, bibl. 344.

345 DE WILDE R., De muntschat uit het museum van Ronse, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsthesis, 1965, 7 p., reproductie

365 HUYSECOM E., Les sépultures mégalithiques en Belgique, Inventaire et essai de synthèse, Bul. Soc. roy. belge Anthrop. Préhistorique, dl. 93 (1982), p. 63-65 en 75-85, reproductie, bibl. 365.

366 DELCOURT A., Les pierres à batir et à paver du sous-sol belge aperçu géologique, Catalogue de l'exposition organisée à l'occasion du Colloque national du Centre d'Archéologie Industrielle le 20 novembre 1976 à Maffle, p. 15-32, reproductie,

367 DELCOURT Albert, Problèmes de chronologie en préhistoire, Overdruk Bul. Soc. d'Études et de Recherches Préhistorique, Les Eyzies, (1975), nr. 25, p. 1-8

452 N.N., Catalogue des Monnaies, Médailles, Méreaux, Jetons, Insignes, Décorations, Livres de Numismatique, de Généalogie, etc. formant les collections délaissées par feu Monsieur Joly, ancien Avocat à Renaix et provenant de diverses autres mortuaires, La vente aux enchères publiques aura lieu le 7 octobre 1895 par le ministère du Notaire De Wée, en la Maison Dupriez, Place de Brouckère 26 à Bruxelles, Malines, 1895, 48 p., bibl. 452.

453 N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Wapens en Wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1968, Brussel, 1968, 94 p. + ill

477 N.N., Discours prononcés aux funérailles d'Émile Delvaux, ancien président de la Société Géologique de Belgique (1885-1886), Ann. Soc. Géologique de Belg., Liège, dl. 29 (1902), 10 p., losse notities

503 ORTLIEB J., CHELLONNEIX E., Étude géologique des collines tertiaires du Département du Nord comparées avec celles de la Belgique, Lille, 1870, 228 p.

522 RUTOT A., Les puits artésiens de la région de Tirlemont, Overdruk Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 13 (1886), Mémoires, p. 336-353

522 RUTOT A., Résultats de nouvelles observations sur le sous-sol de Bruxelles, Sur la présence de sédiments fluviaux infra-sénoniens sous Bruxelles et sous Denderleeuw, Documents nouveaux concernant les alluvions modernes et quaternaires sous l'agglomération bruxelloise, Overdruk Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 13 (1886), Mémoires, p. 268-295,

522 RUTOT A., Note sur le sous-sol des villes de Grammont et de Ninove, Overdruk Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 13 (1886), Bulletin, p. CII-CVI 522 RUTOT A., Sur une question concernant l'hydrographie des environs de Bruxelles, Overdruk Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 13 (1886), Bulletin, p. LXXIV-LXXXIII,

522 RUTOT A., Compte rendu de la course géologique effectuée le dimanche 1er juillet 1888 dans les vallées de la Petite Geete et de ses affluents, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), p. 264-268

522 RUTOT A., Description de la faune de l'oligocène inférieur de Belgique (terrain Tongrien inférieur de Dumont), Etrait Ann. Soc. Malacologique de Belg., dl. 11 (1876), p. 5-67, platen I-IV, bibl. 522.

522 RUTOT A., Compte-rendu de la course géologique du dimanche 20 mai 1888, à Anderlecht, Dilbeek et Itterbeek, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), p. 127-132, bibl. 522.

522 RUTOT A., Sur l'age du grès de Fayat, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 1 (1887), p. 42-48, bibl. 522.

522 RUTOT A., Compte-rendu de la course géologique du 28 août 1887 d'Esemael à Tirlemont par Gossoncourt, Autgaerden et Hoegaerde, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 1 (1887), p. 171-177

522 RUTOT A., La géologie des environs de Lonzée, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 1 (1887), p. 67-72, bibl. 522.

522 RUTOT A., Compte-rendu de la course géologique du dimanche 10 juin 1888, à Onoz-Spy et Vélaine, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), p. 195-202, bibl. 522.

522 RUTOT A., Contribution à la géologie de Bruxelles, Les puits artésien de la Distillerie Raucq, rue Haute, à Bruxelles, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), Mémoires, p. 101-108, bibl. 522.

522 RUROT A., Note sur la limite orientale de l'étage Ypresien dans le nord-est de la Belgique suivie de considérations hydrologiques découlant de la connaissance de l'étendue du bassin Ypresien, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paleontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), Mémoires, p. 202-248, bibl. 522.

522 RUTOT A., Les eaux arsenicales de Court-Saint-Étienne, Étude posthume de Alfred Rucquoy, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 3 (1889), Mémoires, p. 188-206

522 RUTOT A., Sur l'age des silex taillés recueillis à Mesvin près Mons, Overdruk Bul. Soc. d'Anthropologie de Bruxelles, dl. 4 (1885-1886), p. 3-19,

522 RUTOT A., Présentation d'un nouvel appareil photographique pour explorateurs, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 3 (1889), p. 165-168, bibl. 522.

522 RUTOT A., Le puits artésien de Blankenberghe, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dl. 2 (1888), Mémoires, p. 260-270, bibl. 522.

522 RUTOT A., La carte géologique détaillée de la Belgique à l'échelle de 1/20000 (Communication faite à la Section de Bruxelles de l'Association des Ingénieurs sortis de l'École de Liège, le 3 mars 1884), Overdruk Revue Universelle des Mines, etc., dl. 15 (1884), p. 295

522 RUTOT A., Résultats de nouvelles observations sur le sous-sol de Bruxelles, Sur la présence de sédiments fluviaux infra-sénoniens sous Bruxelles et sous Denderleeuw, Documents nouveaux concernant les alluvions modernes et quaternaires sous l'agglomération bruxelloise, Etrait Ann. Soc. géologique de Belg., dl. 13 (1886), Mémoires, p. 267-295,

522 RUTOT A., Les découvertes paléontologiques de Bernissart (Communication faite à la Section de Bruxelles de l'Association des Ingénieurs sortis de l'École de Liège, le 5 janvier 1884), Overdruk Revue Universelle des Mines, etc., dl. 15 (1884), p. 201 524 N.N., Procès-verbaux de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 1-112,

524 SACCO Frederico, La géo-tectonique de la haute Italie occidentale, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 3-28, bibl. 524.

524 BÉCLARD F., Sur la rhynchonella pengelliana, Davids, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 29-32, bibl. 524.

524 RUTOT A., Constitution géologique des collines d'Hekelghem et d'Esschene entre Assche et Alost, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 33-58, bibl. 524.

524 HOVELACQUE Maurice, Sur la nature végétale de l'aachenosaurus multidens, G. Smets, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 59-72, bibl. 524.

524 GOURRET Paul, La faune tertiaire marine de Carry, de Sausset et de Couronne (près Marseille), Facies des étages tertiaires dans la Basse-Provence, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 73-143,

524 FOUQUÉ & LÉVY Michel, Note sur la structure des roches éruptives, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 144-150, bibl. 524.

524 DOLLO Louis, Première note sur les mosasauriens de Maestricht, Overdruk Mémoires Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 4 (1890), p. 151-169 bibl. 524.

524 VAN DEN BROECK Ernest, Note critique sur les levés géologiques à grande échelle de MM. O. Van Ertborn et Cogels et spécialement sur le levé de la feuille d'Aerschot suivie de réponses à MM. de la Vallée Poussin et Cogels, Liège, 1886, 23 p.,

524 VAN DEN BROECK Ernest, Note sur un nouveau mode de classification et de notation graphique des dépots géologiques basé sur l'étude des phénomènes de la sédimentation marine, Overdruk Bul. Musée roy. d'Hist. naturelle de Belg., dl. 2 (1883), p. 341-370,

524 VAN DEN BROECK Ernest, Compte-rendu de l'excursion faite à Anvers les 27 & 28 juillet 1879 par la Société Malacologique de Belgique, Overdruk Ann. Soc. Malacologique de Belg., dl. 14 (1879), bibl. 524.

524 VAN DEN BROECK Ernest, L'argile de Boom, Causerie géologique faite à l'occasion de l'Excursion à la fabrique de ciment de la Société de Niel-on-Rupel, Bruxelles, 1887, 11 p., bibl. 524.

524 VAN DEN BROECK Ernest, Observations sur la Nummulites planulata du Paniselien, Overdruk Bul. Soc. géologique de France, 3e serie, dl. 2, p. 559-566,

524 VAN DEN BROECK Ernest, Quelques mots sur l'origine des minerais de fer du Boulonnais, Overdruk Bul. Soc. géologique de France, 3e serie, dl. 8,

524 VAN DEN BROECK Ernest, Note sur l'altération des roches quaternaires des environs de Paris par les agents atmosphériques, Overdruk Bul. Soc. géologique de France, 3e serie, dl. 5, p. 298

530 DE NADAILLAC, L'homme et le Singe, L'évolution est-elle la loi générale de la vie, Questions Scientifiques, n° 46-47, Paris, 1907, 121 p

536 DE LAET Sigfried J., NENQUIN Jacques A.E., SPITAELS Paule, Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oostvlaanderen, Overdruk Cult. Jaarboek Prov. Oost-Vlaanderen, Gent, (1960), band 2, 130 p. + X platen

541 ROOSENS H., Bij de tentoonstelling Merovingische Ambachtskunst, Groei en uitbloei van de Merovingische grafveldencultuur, Overdruk Brabantia, jg. 10 (1961), p. 158-173,

543 DE BLOCK F., Le littoral belge avant l'histoire, Overdruk Bul. Naturalistes de Mons et du Borinage, dl. 36 (1953), nr. 5-6, 4 p.

549 DE LAET Sigfried J., De Hallstatt-Kultuur en het begin van de IJzertijd (Muziekberg en Pottelberg), Wetteren, 1979 (2e ed.), p. 488, 493-495, bibl. 549.

550 HOEBEKE M., Een Toponymisch uitstapje naar Flobecq, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, Leuven, jg. 4 (1972), nr. 1-2, p. 163-167; jg. 5 (1973), nr. 1-2, p. 71-83,

551 VERBECELTE Henri, Les gisements préhistoriques du Pottelberg à Flobecq, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 8 (1974), nr. 37-38, p. 314-339

555 VERBECELTE Henri, Le Paléolithique, Flobecq (Pottelberg, fouilles 1965), Exposition Musée d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 28 oct.-26 nov. 1972, Répertoire systématique des documents exposés, Overdruk Bul. Cercle d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 6 (1972), nr. 1, p. 13,

555 VERBECELTE Henri, Le Néolotique, Flobecq (Lumen, fouilles 1962), Exposition Musée d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 28 oct.-26 nov. 1972, Répertoire systématique des documents exposés, Overdruk Bul. Cercle d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 6 (1972), nr. 1, p. 18,

555 VERBECELTE Henri, Époque Gallo-Romaine, Flobecq (Puvinage, fouille 1968), Deux fibules en bronze, Exposition Musée d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 28 oct.-26 nov. 1972, Répertoire systématique des documents exposés, Overdruk Bul. Cercle d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 6 (1972), nr. 1, p. 24-25,

556 VANDERSANDE A. & F.L., Flobecq (Hainaut): Fosses et puits (Puvinage, fouille 1976), Exposition l'Archéologie en Wallonie, Découvertes récentes (1976-1978), Comines: Maison de la Culture, 28 août-10 sept. 1980, et Nivelles: Crypte de la Collégiale, 13-23 sept. 1980, Overdruk Bul. Cercle d'Arch. de Comines-Nivelles, (1980), p. 85-87

557 MATTHYS A., L'abbaye du Val-des-Vierges à Aubecq (Flobecq), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 83-90,

557 MATTHYS A., Le Château de Flobecq, Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 90-97,

557 N.N., La campagne de fouilles 1974 confirme l'importance du Château de Flobecq, Le Courrier de l'Escaut, (1974), nr. 21 augustus 559 BONENFANT Pierre P., La Préhistoire, Actualité de la préhistoire, aperçu de la préhistoire en Hainaut occidental, Overdruk Bul. Cercle d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 9-12, bibl. 559.

559 VERBECELTE Henri, Épipaléolithique et Mésolithique, Flobecq (Pottelberg), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 19-20,

559 VERBECELTE Henri, Paléolithique, Flobecq (Pottelberg, fouille 1975), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 17, bibl.

559 VERBECELTE Henri, Néolithique, Ellezelles, Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 23, bibl. 559.

559 VERBECELTE Henri, Néolithique, Flobecq (Rhodes, Lumen), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 23-24, bibl. 559.

559 VERBECELTE Henri, Néolithique, Flobecq (Queneau), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nrl. 2, p. 24, bibl. 559.

559 VERBECELTE Henri, Néolithique, Frasnes, Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 24-25, bibl. 559.

559 VANDERSANDE A. & VERBECELTE H., Flobecq (Puvinage), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 31,

559 VANDERSANDE A., VERBECELTE H., AMAND M., Flobecq (Puvinage, fouille 1976-1978), Exposition l'Archéologie en Hainaut occidental de la préhistoire au moyen-âge, Flobecq, 23 sept.-22 oct. 1978, Overdruk Bul. Cercle roy. d'Hist. et d'Arch. d'Ath, jg. 12 (1978), nr. 2, p. 36-38,

560 DECONINCK Jacques, Sur quelques sites Préhistoriques du Renaisis, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 35 (1986), p. 21-31

562 CROMBÉ Isabelle, Beschrijving archeologisch voorwerp: Flobecq, 2de Kandidatuur Geschiedenis, Academiejaar 1985-1986, 14 p.,

564 DECONINCK Jacques, Le gisement mésolithique du Pottelberg de Flobecq, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 15 (1966), p. 119-125,

577 DESPRIET Ph., Romeinse wegen in Zuid-West-Vlaanderen, Enkele kritische Beschouwingen, Verslagen en Mededelingen De Leiegouw, Kortrijk, jg. 25 (1983), p. 59-77, reproductie

578 ROGGE Marc, De terra sigillata van Kester uit het gemeentelijke museum van Ronse, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 19 (1970), p. 123-132,

579 ROGGE Marc, De Gallo-Romeinse tumuli van Calmont, gemeente Kluisbergen (Oost-Vlaanderen), Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 21 (1972), p. 109-135

581 MATAGNE Léon, Un trésor Hennuyer de monnaies romaines (Wodecq, La Pierre), Overdruk Revue belge de Numismatique, dl. 126 (1980), p. 69-95, reproductie,

582 ROGGE Marc, Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeins wegennet in de streek tussen Schelde en Dender, Overdruk Helinium, jg. 11 (1971), afl. 2, p. 124-153,

583 FAIDER-FEYTMANS G., Les bronzes romains de Belgique (Flobecq, Pottelberg, coll. E. Joly), Mainz, 1979, dl. 1, pp. 16, 153 + plaat 113, reproductie

585 VERBECELTE Henri, Flobecq à la période néolithique, Mise au point, Overdruk Bul. Soc. roy. Belge d'Antropologie et de Préhistoire, dl. 69 (1958), p. 211-213

587 POURCELET-LIENART J., Le Pottelberg du village de Flobecq, Overdruk Ann. Cercle d'Arch. de Mons, dl. 29 (1900), p. 249 e.v., losse notities.

587 VERBECELTE Henri, Notice sur les découvertes d'objets préhistoriques dans la région de Flobecq, Le Postillon, (1946), nr. 5 sept.,

588 CROMBÉ Ph., Een prehistorische site te Kerkhove (Mesolithicum - Neolithicum), Overdruk Westvlaamse Archaeologica, jg. 2 (1986), afl. 1, p. 3-39,

589 DE LAET Sigfried J., Quelques précisions nouvelles sur la civilisation de Hilversum en Belgique, Overdruk Helinium, jg. 1 (1961), p. 120-126,

590 DE LAET Sigfried J. & ROGGE Marc, Une tombe à incinération de la civilisation aux gobelets campaniformes trouvée à Kruishoutem (Flandre Orientale), Overdruk Helinium, jg. 12 (1972), afl. 3, p. 209-224, bibl. 590.

591 DE CEUNYNCK R., VAN DER PLAETSEN P., VAN MOERKERKE J., VAN STRYDONCK M., VERBRUGGEN C., Neolithicum - Bronstijdvondsten aan de Donk te Oudenaarde, Archaeologia Belgica, jg. 1 (1985), afl. 1, p. 67-79, reproductie

594 DECONINCK Jacques, Découvertes Archéologiques à Renaix, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 13 (1964), p. 126-129 595 DECONINCK Jacques, Le problème préhistorique à Renaix, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 10 (1960), p. 21-34

597 LOBJOIS Gilbert, Outil préhistorique qui es-tu, Cannes, 1957 (ed. École Moderne Française), 70 p.,

598 LETOCART L., Cours d'initiation à la préhistoire, Le silex et sa taille, Société de recherche Préhistorique en Hainaut, Syllabus nr. 1, s.d., 8 p.,

599 ADAM André, Cours d'initiation à la préhistoire, Le Paléolothique, Société de recherche Préhistorique en Hainaut, Syllabus nr. 2, 1958, 13 p.,.

600 NOENS Jos. H., Contribution à l'étude du préhistorique de la Basse Belgique, Relevé des stations préhistoriques actuellement connues dans les environs d'Audenarde et de Renaix, s.d

605 N.N., Correspondance entre Émile Delvaux et Victor Dupont, Renaix, 1888-1900, losse notities 606 COGELS P. & VAN ERTBORN O., Contribution à l'étude des terrains tertiaires en Belgique, Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), 2 p., losse notities,

606 VANDEN DAELE H., Sur la découverte de fossiles Wemmeliens dans les ferrugineux de Saint-Sauveur (Planchette de Frasnes), Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), p. 115-116, losse notities, bibl. 606.

607 DELVAUX É., Note sur quelques niveaux fossiliferes appartenant aux système Ypresien, Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), p. 121-126, losse notities,

606 DELVAUX É., Contribution à l'étude de la paléontologie des terrains tertiaires, Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), p. 147-153, losse notities,

606 RUTOT A., Note sur des observations nouvelles faites aux environs de Renaix, Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), p. 161-163, losse notities,

606 DELVAUX É., Note sur la découverte d'ossements appartenant à , des especes éteintes, dans le quaternaire de Mons et de Renaix, Overdruk Ann. Soc. roy. Malacologique de Belg., dl. 17 (1882), p. 185-188, losse notities, bibl. 606. 607 DV. [DE VENTER] Marc, Boorput Associated Weavers Ronse blijft droog, Weekblad Plus, (1987), nr. 26 febr.,

608 RUTOT A., Sur un sondage effectué par M.T.C. Moulan au Mont de l'Hootond, près de Renaix, Overdruk Bul. Soc. Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie (Bruxelles), dl. 3 (1889), p. 16-19, reproductie,

610 DECONINCK Jacques, Les mégalithes du Renaisis, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 32 (1983), p. 211-219, 611 .N.N., Alle gronden staan op bodemkaarten, persknipsel, s.d.,

612 GOB A., Les industries microlithiques dans la partie sud de la Belgique, Peuples chasseurs de la Belgique Préhistorique dans leur cadre naturel, Bruxelles (ed. CAHEN Daniel & HAESAERTS Paul), 1984, p. 195-210, bibl. 612.

613 JOLY Édouard, Antiquités celto-germaniques et gallo-romaines, trouvées sur le territoire de Renaix et dans les communes environnantes, Overdruk Messager des Sciences Historiques et Archives des Arts de Belgique, Gand, (1845), p. 93-112; (1848), p. 387-406; (1850), p. 45-58

614 GOB André, Inventaire découverte archéologique Pottelberg Flobecq, collection Deconinck J., manuscript, 1976, 615 DECONINCK Jacques, Découverte archéologique à Ellezelles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 39 (1985), p. 68-70, 615 ROGGE Marc, Beschrijving van het romeins aardewerk afkomstig van het site op de plaats Koekamer te Ellezelles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 39 (1985), p. 71,

615 CROMBÉ Philippe, Een prehistorische site op de plaats Koekamer te Ellezelles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 39 (1985), p. 72-79, .

616 DELCOURT Albert, La Préhistoire dans la région de Flobecq, Overdruk Bul. Soc. d'Études et de Recherches Préhistoriques, Les Eyzies, nr. 23 (1973), p. 1-3,

617 DELVAUX É., Notice explicative de la feuille de Flobecq, Overdruk Bul. Soc. d'Anthropologie de Bruxelles, dl. 7 (1888-1889), p. 60-85,

618 SITTIAUX Chr., Le gisement mésolihique du Pottelsberg - Flobecq, Overdruk Romana Contact, (1969), p. 13-14, 619 GLASBERGEN W., Rapport prospectie Vlaanderen (22-24 februari 1965), Universiteit Amsterdam, Instituut voor Prae- en Protohistoire, 1966, 5 p.,

620 FOURNY M., Le "Muziekberg" à Renaix, Nouvelle contribution à l'étude de la nécropole de la civilisation de Hilversum/Drakenstein (âge du bronze ancien/moyen), Examen des anciennes collections du Musée du Centenaire à Mons, Overdruk Vie Archéologique, dl. 19 (1985), p. 41-68,

621 DECONINCK Jacques, Découverte d'un site préhistorique sur Vertes Feuilles, territoire de Saint-Sauveur, manuscript, 1980, 2 p

622 CROMBÉ Isabelle, Beschrijving archeologisch voorwerp: Schorisse, 2de Kandidatuur Geschiedenis, Academiejaar 1985-1986, 38 p.,

623 NOTEBAERT Alexandre, Les chartes de l'abbaye de la Cambre concernant les biens et les droits de l'abbaye de Kornelimünster (Inde) à Kumtich, Overdruk Album Carlos Wyffels, Bruxelles, 1987, p. 361-375, bibl. 623.

624 CAMBIER Albert, De Hoge Mote en haar betekenis in de geschiedenis en topografie der stad Ronse, [Ronse], [1966], 6 p.

625 LUYKX Theo, Rond het eerste huwelijk en de daaruit gesproten kinderen van Gwijde van Dampierre, Overdruk Gedenkschriften Oudh. Kring Land van Dendermonde, (19[51]), p. 161-179, bibl. 625.

626 VAN BUTSELE Paul, Essai de généalogie des premiers seigneurs de Wattripont, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 26 (1979), nr. 202, p. 302-317; nr. 203, p. 380-394, bi

627 DE LANNOY Albert, Les de Corde ou de Cordes, marchands puis nobles, seigneurs du Biez, de la Marlière et de Guissignies, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 26 (1979), nr. 204, p. 433-468,

628 DE LANNOY Albert, Essai généalogique sur la famille de Fa(s)trissart, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 15 (1968), nr. 137, p. 243-253,

629 L.A., Alliance Perrenot-Granvelle, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 20 (1973), nr. 165, p. 167-169, 630 DE LANNOY Albert, de la Hamaide, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., (1937), nr. 10, p. 481-482; jg. 17 (1970), nr. 149, p. 248-250,

630 DEBRABANDERE F., De familienaam Ameye, Overdruk Verslagen en Mededelingen De Leiegouw, Kortrijk, jg. 22 (1980), nr. 1, p. 144,

631 DE LANNOY Albert, Les Danvaing ou d'Anvaing, Overdruk Le Parchemin, Bul. Assoc. Roy. Off. Généalogique et Héraldique de Belg., jg. 25 (1978), nr. 193, p. 9-21,

634 GAUBLOMME Valère, De Kartuize St Martens-Bos te St Martens-Lierde en de ontbonden Gilden van Geraardsbergen in 1330, Overdruk Land van Aalst, jg. 14 (1962), nr. 4, p. 165-177,

638 BOCKSTAL Henri J., Les inscriptions funéraires de l'ancienne église Saint-Martin à Renaix considérés au point de vue héraldique, [Renaix], [1961], 10 p., reproductie

640 COURTEAUX F., ...de beghinen van Sente katelinenhove ... te Aalst (1261-1961), Onze begijnhoven facet van eigen kultuur, Overdruk Land van Aalst, jg. 14 (1962), nr. 2, p. 58-86,

641 DE BROUWER J., Bijdrage tot de reguliere en sekuliere gemeenschappen in het Land van Aalst gedurende de 17e en 18e eeuw (Berchem, Ronse, Schorisse), Overdruk Land van Aalst, jg. 26 (1974), nr. 3, pp. 163-167 en 223-229; nr. 5, p. 282-297; nr. 6, pp. 317-323, 337-339 en 350-354,

642 GADEYNE Guido, Inventaris van het archief van het Sint-Magriethospitaal te Schorisse (Maarkedal), Inventarissen Rijksarchief Ronse, A.R.A., Brussel, 1979, 64 p. 643 GADEYNE Guido, Inventaris van het archief van het klooster der Zwarte Zusters (Sint-Anna) te Ronse, Inventarissen Rijksarchief Ronse, A.R.A., Brussel, 1981, 44 p.,

644 BRUGGEMAN C., De "Praehistorie" van ons College. Was Eerwaarde Vader Glorieux de Voorloper van het klassiek onderwijs te Ronse, Overdruk Echo, Organe Assoc. Anciens Elèves Collège St. Antoine de Padoue, (1954), nr. 8, p. 2-17,

645 LEBEER Louis, Catalogue raisonné des estampes de Bruegel l'ancien, Kon. Bibl. Brussel, 1969, p. 180-182, 194, 196, 201

646 BERGMANS Simonne, Un fragment peint du pélerinage des épileptiques à Molenbeek-Saint-Jean, oeuvre perdue de Pierre Bruegel l'ancien, Overdruk Belg. Tijdschr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, Brussel, (1974), p. 41-57, bibl. 646

647 VAN BASTELAER René, Peter Bruegel l'ancien son oeuvre et son temps, Étude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessiné et gravé, Bruxelles, 1907, reproductie, bibl. 647.

648 VAN BASTELAER René, Les estampes de Peter Bruegel l'ancien, Bruxelles, 1908, reproductie, 649 DECONINCK Jacques & Johny, Que signifie le nom Renaix, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 14 (1965), p. 81-101, bibl.

649. 650 DE TOLLENAERE F., Ronses(ch), Ronsens(ch) of Ronsisch-Ronsies, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 1 (1969), afl. 2-4, p. 127-137, bibl.

650. 651 GYSSELING M., De vroegste geschiedenis van het Nederlands: een naamkundige benadering, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 2 (1970), afl. 3-4, p. 157-180,

652 DEVLEESCHOUWER J., Nervische hydroniemen, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 4 (1972), afl. 1-2, p. 21-25, bibl. 652.

653 HOEBEKE M., De romanisering in Zuid-Oost-Vlaanderen in de spiegel der plaatsnamen van dit gebied, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 9 (1977), afl. 3-4, p. 121-138,

654 GYSSELING Maurits, Inleiding tot de toponymie vooral van Oost-Vlaanderen, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 10 (1978), afl. 1-2, p. 1-24, bibl. 654.

655 DEVLEESCHOUWER J., Het ontstaan der Nederlands-Franse taalgrens, Overdruk Med. Inst. Naamkunde Leuven en Comm. Naamkunde en Nederzettingsgeschied. Amsterdam, jg. 13 (1981), afl. 1-4, pp. 188-199, 222-225; jg. 15 (1983), afl. 1-4, p. 192-208,

656 ROEKELOOS A., Esquisse de l'histoire de Renaix, [Renaix], [1958], 2 p., 657 DE SEYN E., Dictionnaire historique et géographique des communes belges (Renaix), Bruxelles, 1934 (2e ed.), dl. 2, p. 1031-1034, reproductie,

658 N.N., Kataloog tentoonstelling Aalsters openbaar en privaat kunstbezit van voor 1800, 26 sept.-10 okt. 1964, 1964, 3 p.,

659 DV [DE VENTER] Marc, Het buitenland likkebaard wellustig, Ronse bezit de mooiste Horta-villa, Weekblad Plus, (1987), nr. 177, p. 6,

660 DELGHUST Oscar, L'Hôtel de Ville de Renaix, s.d., 1 p., reproductie,

661 N.N., L'essor industriel de Renaix, manuscript, s.d., 5 p.

662 N.N., Vade-mecum voor de bezoeker van het Ronsese Museum, s.d., 4 p.

663 ROEKELOOS A., Het Museum voor Folklore en Regionale Geschiedenis te Ronse, Overdruk Touring, (1952), p. 203,

675 NIEL Fernand, Dolmens et menhirs, Collection "Que sais-je", n° 764, Presses Universitaires de France, Paris, 1958, 117 p

697 RONSE Fr.Th., Les fonts baptismaux de Zedelghem et les fonts romans tournaisiens du XIIe siècle, Étude comparative et illustrée, Bruges, 1929, 73 p.,

705 DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWYCK, Les fouilles de Calmont, Overdruk Ann. Cercle Arch. & Hist. d'Audenaerde, dl. 2 (1908), 1e afl., 32 p.

708 DE LAET Sigfried J., ROOSENS H., Een bronstijdgrafheuvel op de Kluisberg (Gem. Ruien, Prov. Oost-Vlaanderen), Overdruk Cult. Jaarboek Prov. O.-Vl., (1952), band 2, p. 45-59; Archeologia Belgica, nr. 14 713 BAUWENS-LESENNE Monique, Oudheidkundige repertoria - Répertoires archéologiques, dl. 2: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oostvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), Brussel, 1962, 282 715 LESENNE Monique, Répertoires archéologiques - Oudheidkundige repertoria, Serie A: Répertoires bibliographiques, dl. 13: Répertoire bibliographique des sites et trouvailles archéologiques de la province du Hainaut (depuis la préhistoire au VIIIe siècle après J.C.) (arr. d'Ath, de Mouscron et de Tournai), Bruxelles, 1985, 142

747 MARIËN M.E., À travers la Belgique Ancienne, La céramique en Belgique de la préhistoire au moyen age, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, s.d., 83 p.

749 VANVINCKENROYE W., Gallo-Romeins Aardewerk van Tongeren, Publikaties Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren, nr. 7, Tongeren, 1967, 70 p. + 26 platen,

751 VANVINCKENROYE W., Gallo-Romeins Grafvondsten uit Tongeren, Publikaties Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren, nr. 6, Tongeren, 1963, 171 p. + platen,

752 VANDERHOEVEN M., De Romeinse Glasverzameling in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Het Romeins glas uit Tongeren van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Publikaties Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren, nr. 2, Tongeren, 1962, 74 p. + platen,

761 WILL Ernest, Bavai cité gallo-romaine, Douai, 1957, 48 p., 766 LA BAUME Peter, Colonia Agrippinensis, Het Romeinse Keulen, Publikaties Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren, nr. 10, Tongeren, 1966, 95 p

810 CROMBÉ Philippe, Archaelogische inventaris Vlaanderen, band 8: Maarke-Kerkem, Gent, 1987, 272 p. 829 VAN HILLE W., Poorterij en Nationaliteit, Familia et Patria Handzame, 1969, 28 p.

870 ROOSENS H., Les recherches Archéologiques à Renaix, Le Courrier de Renaix, (1949), nrs. 9 oktober-6 novembe 966 DE SMET Robert, Catalogus tentoonstelling Muziek op de Muziekberg, Toon-Dicht-Kunst uit de Ameye-Kring, Domein Nitterveld Louise-Marie 1 sept.-4 nov. 1974, Kruishoutem, 1974, reproductie, 1

1058 BIÉVELET Henri, L'exploration archéologique de Bavai, Le mur à double paroi du grand portique, Overdruk Ann. du Congrès Arch. et Hist. de Tournai, 1949, 12 p

1088 VAN ROEYEN Jean-Pierre (red.), Uit Vlaamse bodem, 10 archeologische verhalen, Sint-Niklaas, 1996, 140 p

1200 VAN ISTERDAEL Herman, De invloed van de fiscaliteit op het inkomen van de plattelandsbevolking van Het Land van Aalst in de 17de en 18de eeuw, Overdruk Hand. Eerste Congres Fed. Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te Hasselt 19-22 aug. 1982, Mechelen, 1988, p. 291-308,

1415 ROGGE M. & BEECKMANS L. (eds.), Geld uit de grond, Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen, Publ. Prov. Arch. Museum Zuid-Oost-Vlaanderen - Site Velzeke, Buitengewone reeks nr. 2, Zottegem, 1994, 216 p.

1509 Mélanges d'archéologie nationale offerts au R.P.A.Wankenne, 1985

1560 DE GROOTE e.a., Vlekken en kruimels, archeologie Aalst, 2004

1564 Opgravingen tumuli op de Muziekberg - Missionaris F.Muylle - Ronse van een dreigend gevaar gered (1944) - Losse notities va O.Delghust - Eglise Saint-Pierre (Echo de Renaix 1843) - Collège des Oratoriens à Renaix, - Drukproeven: La nouvelle église Saint Martin , Le cercle catholique de Renaix, Le bois Joly, Le collège Saint Antoine de Padoue.

1567 ROOSENS H. en MERTENS J. De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, 1950
1637 In 't Ven I. e.a., Een lijn door het landschap, archeologie, dl.I, 2005

REK C19   ARCHEOLOGIE II
1638 In 't Ven I. e.a., Een lijn door het landschap, archeologie, dl.II, 2005
1639 ONIJN A. en DEVOS A., Ephrem Delmotte, 2006
2109 Ronse en omgeving tijdens de prehistorie, Renaix et les environs, Tentoonstelling ; 1989
2272 Solva, archeologie, de Stadstuin, 2013
2273 L'archéosite d'Aubeschies, 1992
2274 Site Velzeke, Provinciaal archeologisch museum, 1996
2276 Callebaut D., Ename, Oudenaarde, Mullem, archeologisch-historische route, 1988
2294 Meulemeester J., Alle wegen leiden naar...Romeinse wegen in Vlaanderen, 2004
2295 Roumegaux Y, Kemmet - Cassel. De vroegste bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse heuvels, 1993
2296 De Mulder G. en Rogge M., De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I, 1999
2302 Van Doorselaer A., de Merowingische beschaving in de Scheldevallei, 1981
2303 Crombé P., Maarke-Kerkem, archeologische inventaris, 1987
2314 Rogge M. e.a., Opgravingen in Oost-Vlaanderen, Kultureel Jaarboek O.-Vl., 1978
2315 Rogge M., Romeinse tuin te Velzeke, 1997
2318 Lefebvre A., Histoire d'un fleuve : L'Escaut, 400 km de villes et de cultures, 2000
2454 Vanvinckenroye W., Gallo-Romeinse Grafvondsten uit Tongeren, 1963
2459 Vondsten uit de Leie te Deinze, 1976
2471 Heyman H., Sociale en politieke democratie, 1925
2472 Van der Gucht K., Semmerzake, Merovingische ceramiek, 1982
2512 Van Bockstaele G, Beeckmans L., Inventaris van de kerkarchieven Herzele, 2010
2677 Verslag Schepencollege Ronse, 25 januari 1957
2800 Bechelette J., Manuel d'Archéologie, dl.1, 1908
2801 Craey F., Les Bruegel, 1928
2898 Moeraert R., De Vlaamse Ardennen, 2015
2916 Sept années de Fouilles, Hainaut Occidental, Ath, 2015
3081 Planquaert J., L'Homme, notre ancêtre, 1962
3095 Rogge M., Gallo-Romeins wegennet tussen Dender en Schelde, 1971
3149 Devos E., Het Middeleeuwse Ronse, 2015 - RONSE
3255 Van de Weerd, Gallo-Romeinse archeologie der Nederlanden, 1944
3281 Crombé P, Archeologie Maarke-Kerkem, 1986 3331 Instiuut van Archeologisch Patrimonium, Ename, 1994
3341 L'archéologie en Hainaut occidental (1973-1978), Ath 1978
3594 DECONINCK J., Notes en rapport de l'étude des matériaux préhistoriques
3589 OOSTENDE, stadsvernieuwing en archeologie, 2005
3590 RONSE, Tentoonstelling Prehistorie, 1989
3591 RONSE, week van de archeologie, 2002
3592 Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen, VII, 1976
3595 Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII, 1978
3593 DESPRIET Ph., 25 jaar Kortrijkse opgravingen, 1996
3596 DESPRIET Ph., Kortijk 1302, De Artillerietoren, 2006
3597 LESPAGNOL G., L'Evolution de la terre et de l'homme, z.d.
3598 JOLY E., Le paléolithique Tournaisis (Pays des Collines), 1958
3559 LETOCART L., Le silex et sa taille
3600 DELAET S.,ROOSENS H., Een bronstijdgrafheuvel op de Kluisberg, 1952
3601 de GHELLINCK, Les fouilles de Calmont, 1908
3602 RONSE, De Vrijheid, fase 2, 2019
3603 SOLVA, Ronse Centrum, Kleine Markt, 2017
3604 SOLVA, Ronse Centrum Watermolenstraat, 2017
3605 SOLVA, De Stadstuin, 2013
3606 Prehistorie, Hogerlucht - Hoogerlucht
3607 Revue des archéologues de Louvain, 1986
3608 Annales archéologie ULB 3281 Crombé P, Archeologie Maarke-Kerkem, 1986

REK C20 - ARCHEOLOGIE , Tijdschriften
Archeologie in Vlaanderen I - VIII, 1991-2002
Relecta 1-12 , 2006-2015
Relecta: Beginning Europe, 2012 Relecta; Raversyde, 2013 Exitu: 4 exemplaren, 2012-2013

REK C21 -ARCHEOLOGIE , Tijdschriften
Archeologia Belgiçca, 13 exemplaren , Tournai 1972-1984
VOBOV - Info 1964-1986, 19 exemplaren D
REK D1 -Staten van goed van Oudenaarde - Paul Vanbutsel
1810 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1402-1413, 1990
1811 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1378-1402, 1986
1815 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1515-1524, 1988
1816 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1524-1530, 1991
1817 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1531-1533, 1987
1803 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1573-1575, 1993
1804 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1575-1578, 1994
1805 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1578-1581, 1994
1818 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1561-1564, 1992
1819 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1564-1567, 1992
1820 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1568-1570, 1993
1821 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1504-1510, 1988
1822 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1510-1515, 1988
1823 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1413-1421, 1990
1806 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1461-1476, 1989
1807 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1475-1489, 1989
1808 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1553-1556, 1989
1824 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1581-1584, 1994
1825 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1575-1573, 1993
1826 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1558-1561, 1992
1827 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1489-1510, 1988
1809 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1421-1434, 1989
1810 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1431-1441, 1989
1811 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1441-1452, 1989
1828 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1452-1460, 1989
1829 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1500-1504, 1988
1830 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1540-1542, 1988
1831 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1542-1542, 1988
1812 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1534-1535, 1987
1813 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1536-1540, 1988
1814 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1556-1558, 1991
1815 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Oudenaarde - anno 1547-1553, 1989
De zegels van Burgemeesters en schepenen van Oudenaarde
888 VAN BUTSELE Paul, Het Struuckboek van Oudenaarde 1550, manuscript, 1966, 223 p.,
VAN BUTSELE Paul, Het Struuckboek van Oudenaarde , manuscript,
VAN BUTSELE Paul, Genealogische analyze op huw, scheid, en defloraties van Oudenaarde 1440-1658
Overzicht archieven van Ronse overheidsinstellingen en Notarissen deel 1

REK D2

861 VAN BUTSELE Paul, Indices op het Groot Poortersboek van Oudenaarde of Poortersbouc der Stede en Caele van Audenaerde (a° 1288-a° 1550), 1988, 28 p
1812 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1514-1545, 1982
1813 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1352-1421, 1979
1814 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1421-1472, 1980
1807 Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1571-1593, 1983
1808 Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1543-1571, 1984
1812 VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1514-1545, 1982
VAN BUTSELE P. Alfabetische klappers met genealogische analyses opde Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde - anno 1469
192 VAN BUTSELE Paul, Poorterboeken van de Zuidelijke Nederlanden, dl. V, Poorter- & Struuckboek van Pamele-Oudenaarde, 1319-1590, hernieuwd 1529, Familia et Patria, Handzame, 1972, 245 p

REK D3 -KLAPPERS - Staten Van Goed BUITEN RONSE
1- Alfabetische klappers Melden 1560-1795
2- Alfabetische klappers Melden 1560-1795 II
3- Huwelijken Zottegem 1623-1810
4- Dopen Zottegem 1797-1810
5- Overlijdens Zottegem 1645-1797
6- Alfabetische klappers Eine 1625-1779
7- België onder het consulaat en het keizerrijk
8- Lijst der heerlijkheden van het land van Aalst
9- Poorter en struuckboek van Pamele-Oudenaarde
10- Klapper op de minuten van Etikhove
11- Het bouc van der coemannen gulde van Oudenaarde
12- Klapper op de minuten van Maarke -Kerkem
13A Peter Willequet I
13B Peter Willequet II
14- Parochieregister van Melden 1752-1770
15- Struuckboek Oudenaarde I
16- Het groot poortersboekvan Oudenaarde II
17- SVG - Zulzeke - Kwaremont - Ruien. 18- Klapper op staten van goed Melden-Nukerke
19- De doorbraak van de christen democratie 1890-1932 casus Ronse
20- Deux souveraines descendantes des seigneurs d'Enghien
21- Staten van Goed Melden & Nukerke I-II handschrift
22- Staten van Goed Nukerke 1550-1600 & Ronse 1556
23- Inventaire des archives de la famille de Locquenghien
24- La famille Mahieu
25- Genealogie De Cock
26- Het Zuidvlaamse geslacht Anrijs
27- Woordenboek van de Vlaamse dialekten I & II
28- Inventaris abdij van Ename I & II
29- Indices PR Idegem
30- Indices PR Zulzeke

REK D3

31- Recueil de l'office Généalogique et Héraldique de Belgique IV
32- Indices Hainaut
33- Poortersboek van verzitten van Oudenaarde
34- Poortersboek van Oudenaarde Pamel
35- Archivalia betreffende de Onze Lieve Vrouwkerk van Pamele
36- Poortersboeken van Oudenaarde struuckboek deel 2
37- Inventaris oud archief Oudenaarde 2è boek van G tot K
38- Kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Gent en Mechelen 1570-1795
39- L'Arrestation d'un faux monnayeur à Lessines en 1289
40- Inventaris van het archief St Martens Lierde
41- Inventaris van het archief Geraardsbergen 1&2
42- Inventaris van het archief, abdij van Beaupre te Grimminge
43- Inventaris van het archief, abdij van Beaulieu te Petegem
44a Fragment kiezerslijst 1793
44b Petitie over de kerken jaar VI
44c Renten van het hospitaal 1431-1452-1509
45- Nukerke
46- Remlinger : De duitse fotograaf die Oudenaarde voor de WO- I potretteerde
47- De koninklijke familie
1227 STEEGHERS Wilfried, Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaren 1508-1513, 5 dln., Stadsarchief Gent, 1982-1984 5x
270 N.N., Indices Parochieregisters Moorsele, geboorteakten, Rijksarchief Kortrijk, Toegangen genealogie, reeks 1, Brussel, 1990,
2166 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed Voorde (1627-1796)
2165 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed St.-Lievens Esse en Ter Erpen
2156 Decrits M. en Van Isterdael H.,Idegem (1610-1800), parochieregisters, 2000
2157 Decrits M. en Van Isterdael H.,Ruien parochieregisters, 2000
1458 DECRITS Marc & VAN ISTERDAEL Herman, Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van Berchem (Kluisbergen) [1559]-1830, VVF Vlaamse Ardennen, Ronse, 2001, 107 p3 delen : Généalogie Facile pour débutants ! 15 delen kerkfabrieken : St Pieter-St Marten & St Hermes

REK D4 -INFO LOSSE FARDEN GENEALOGIE BUITEN RONSE
1 - Oudenaards mengelingen -Kopie Paul VB
2 - Acta Sanctorum Opera diplomatica -Chartes St Pierre, Gand
3 - Staat van Goed Gavere 1671-1723
4 - L'archidiacomat de Btabant dans le diocese de Cambrai
5 - Les terres de débat, v, vancampen
6 - Archives de Gand : cahiers du 1/5 denier
7 - Annales du cercle Archeologique de Mons Tome 34 - Abbaye de Groeninghe -Courtrai
8 - La poste int de Belgique
9 - Les troubles des Pays Bas
10 - De vluchttelingen in de WO I , congres VVF 2005
11- Genealogische opzoekingen in het Vlaamse en Franse Westhoek, congres VVF 2005
12- Folkloristische sprokelingen uit Gent
13- Genealogie in Zutphen -D-
14- Mémorial des chevaliers de la Toison d'or
15- info over Popp
16- timbre poste au armes des Tours & Tassis
17- Stam Lobkowics
18- Stam van Brabant
19- Flobecq & Wodecq
20- Une légende pour les Lebrun du Hainaut
21- De Heren van Anvaing
22- Familles du Hainaut
23- Chatelin de Lille
24- Une page sur Vichy
25- Abdij van Boneffe
26- INFO overlijden 1592-1873
27- Abdij van Ename St Sauveur
28 - Graantellingen Oudenaarde
29- Folio's Stadsarchief Oudenaarde
30- Svg Pamele
31- Struucboek 1550-1736
32- lijst poorters van Pamele Oudenaarde
33- Acten & contracten I 1586
34- Acten & contracten II
35- Nota's Oudenaarde
36- les seigneurs de Pamele Audenaarde
37- Ename De vroeg middeleeuwse havenstad
38- De wapenramen van het kloosterpand der minderbroeders te Oudenaarde
39- Het rood cartelarium van de Heren van Oudenaarde
40- Maagdendale Oudenaarde
41- Grafschriften van Pamele
42- Arch Dep te « Rijsel »
43- Abbaye de Magdendale
44- Inventaris Abdy Ename

REK D7 - 12 -TOPO HISTORISCH ( Decrits )

REK D13 -18 -FONDS BOCKSTAL

REK D19 - -Overlijdens prentjes & Overlijdens brieven
Die lijst staat op onze website.

REK D23 - -Genealogie & Volkskunde Tijdschriften

REK D28 - -Ronsische lotelingen onder Napoleon
Die lijst staat op onze website, elk soldaat heeft een dossier,
Gift van Noël Deconinck,
Bronnen 
REK E1 -Wereldgeschiedenis
1865 Christian Zentner, Grote geillustreerde wereldgeschiedenis, 1972
2080 Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.1, 1960
2081 Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.2, 1961
2082 Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.3, 1962
2083 Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.4, 1963
2084 Petit M., Histoire générale des peuples, dl.2, 1926
2085 Petit M., Histoire générale des peuples, dl.3, 1926
2086 Petit M., Histoire générale des peuples, dl.1, 1925
2284 Lust H., Piessevaux J., Van Es J., Ronse , Jubelfeesten, z.d.
2415 Gosman M., Heilige oorlogen, collectief religieus geweld, 1991
2831 Jongen L., Wulpse wijven, geile gasten, Davidsfonds, 2014
2883 Poirier P., La peinture flamande, 1963

2884 Rolland P., Les origines de la commune de Tournai, 1931
REK E2

137 DAUZAT Albert, La toponymie Française, Buts et méthodes, Questions de peuplement, Les bases pré-indo-européennes, Noms de rivières, Un dépouillement régional: Auvergne et Velay, Paris, 1946 (nieuwe herziene ed.), 335 p.,

745 A.M.D.G., Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin de l'empire d'occident, À l'usage des Maisons d'Éducation, Nouvelle édition augmentée d'un appendice contenant les moeurs et coutumes des Romains, Tournai, [1847], 217 p

879 N.N., Ronsenummer, De autotoerist, orgaan van de Vlaamse Automobilistenbond v.z.w., jg. 13 (1960), nr 1024 ROLAND Jules, Atlas d'histoire avec Tableaux-Résumés, Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen, Namur, 1898 (3e ed.),

1129 VAN DOREN, Histoire de l'église à l'usage des collèges, des écoles normales et des pensionnats, Gand, 1900, 328 p.

1358 DE MECHELEER L., POUSSEUR C. & DEVOLDER K., Van badhuis tot eroscentrum, Prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 24 okt. 1995 tot 20 jan. 1996, A.R.A., Educatieve Dienst, Catalogus, nr. 135, Brussel, 1995, 78 p 1480

DELEHAYE Hippolyte, Étude sur le Légendier Romain, les saints de novembre et de décembre, Subsidia Hagiographica 23, Brux. 1936 (imp. anastatique 1968), 272 p 2309 Le Goff e.a., Rome et le Moyen-Age jusqu'en 1328, Bordas, 1966 2419 Lewis , Het Midden -Oosten, 2000 jaar geschiedenis, 2008 2893 Wereldgeschiedenis , foto's en data, 1978
2959 Dottin G., Les Celtes, 1977
2995 Aerts J., De katakomven van Rome, 1948 en Bordas, L'Epoque contemporaine, 1971
3291 Rogge M. en Kathy Sas, Quo,vadis? Wegennet van de Romeinen, 2006
3637 Kalendarium wereldgeschiedenis - jaartallen
3635 Geschiedenis 20ste eeuw van AZ spectrum, 1991
3632 Meidenbauer J,, Historische misverstanden, 2004
3632 Gevaert M,, Beruchte zelfmoorden, 2011
3634 Braudel , Ecrits sur l'histoire, 1969
3636 Wereldgeschiedenis Prehistorie -Egypte
3638 Opkomst van de beschaving,
3639 L'Histoire Romaine, 1936
3640 L'Antiquité et le Haut MoyenAge, 1959
3641  FOUBERT L., Agrippine, 2006
3642 De Eerste Heldendichten , 1997
3643 De Schatkamer van het Oude Griekenland, 1994
LEKTURAMA 7 dln; Oorsprong- Oude culturen- Oude Grieken- Romeinse Rijk- Middeleeuwen- Europa: Gouden Eeuw- Grote revoluties
REK E3 -MIDDELEEUWEN

455 N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Middeleeuwse Beeldhouwkunst behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1969, Brussel, 1969, 248 p.,

1412 DUVOSQUEL J.-M. & DIERKENS A. (eds.), Villes et campagnes au Moyen Age, Mélanges Georges Despy, Liège, 1991, 837 p. 1588 DANIEL-ROPS, L'église des temps barbares, 1950

1598 DUMONT G., Marie de Bourgogne, 1943 1620 DENUIT D., Jacaqueline de Bavière, z.d. 1658 HOMMEL L., Marie de Bourgogne ou le grand heritage, 1945

1797 PIRENNE H. Histoire de l'Europe des invasions au XVI°siècle, 1936 1863 BERNARD NAUDIN, St François D'Assise 1927

1868 GUENOT C. Sigismer , La marche des Francs 1899 En toch was ze rond... Middeleeuws mens-en wereldbeeld, 1990

2097 Le Goff J., De cultuur van middeleeuws Europa, 1987 2308 Verhulst A. e.a., Het dagelijkse leven in de Middeleeuwen, 2001 2310 Huizinga J., Herfstij van de Middeleeuwen, 1957

2321 Haustraete H., Ronse en de taalfaciliteiten, RUG, 2008 2400 Les Templiers, Historia, 385bis 2410 Heylen V., De minnebrieven van Abélard en Héloïse, 1980 2433 Jundt P., Les Hohenstaufen, 1969 2441 Kurth G., Les origines de la civilisation moderne, deel 1, 1923

2441 Kurth G., Les origines de la civilisation moderne, deel 2, 1923

2442 Nigg W., Benediktus en zijn tijd, 1980 2642 De Maesschalck E., De Bourgondische Vorsten, 1315-1530

2662 Burrows G., The Curse of Central Africa, 1903 2827 Cuppy W., Historische humor, 1962 2832 Cazes N., Nous, les enfants de 1944, 2012 ( Decraene - Liddy Tierens) 2874 Du Parc, Jeanne d'Arc, 1949
2875 Capellmann H., Kornelimünster, z.d.
3220 Bartlett R., De Middeleeuwen, kunst, cultuur, dagelijks leven, 2014
3242 Van Schaik, Katharen, feit en fictie, 2007
3644 De Middeleeuwen: Kunst en Beschaving, Artis en Historia plakboek
3645 De Middeleeuwen: Kunst en Beschaving, Artis en Historia plakboek
3539 L' Inquisition, 2008
3646 Geschiedenis van de Landbouw
3647 CLOQUET L., De Basilieken, 1912
3648 Benedictus, Pater Europa, 480-1980
3649 WADELL H,, Vaganten in de Middeleeuwen, 1966
REK E4 -MODERNE TIJDEN 1500-1700

397 N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Muziekinstrumenten uit de XVIe en XVIIe eeuw behorend tot het Instrumentenmuseum van Brussel, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1972, Brussel, 1972, 181 p

470 N.N., Charles-Quint et son temps, Exposition organisée par l'administration communale de Gand en collaboration avec le Ministère de l'Instruction Publique de Belgique, Musée des Beaux-Arts Gand, 3 avril-30 juin 1955, Gand, 1955, 187 p

774 MONGRÉDIEN Georges, La Vie Privée de Louis XIV, Colletion "Les Vies Privées", Hachette, Paris, s.d., 252 p. 1053 ROBERTSON Guillaume, Histoire d'Écosse, sous les règnes de Marie Stuart, et de Jacques VI jusqu'à l'avénement de ce prince à la couronne d'Angleterre, Avec un abrégé de l'histoire d'Écosse, dans les temps qui ont précédé ces époques, dl. 2, Londres, 1872 (nieuwe ed.), 440 p

1121 N.N., Tekeningen van Maria Noppen de Matteis geschonken door de kunstenares aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Catalogus tentoonstelling Kon. Bibl. Albert I, Brussel, 1984, 17 p

1360 JANSSENS Luc & MEURRENS Marc (red.), De post van Thurn und Taxis 1489-1794, Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 3 okt. tot 19 dec. 1992, A.R.A., Educatieve Dienst, Catalogus, nr. 116, Brussel, 1992, 76 p 1473 VAN HOUTTE J.A., Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis, Antwerpen - Utrecht, 1944 (3e druk), 278 p

1584 Menk F., Nassau-Galerie zu Siegen, 1975, p.36-39 1589 DANIEL-ROPS, L'église de la renaissance et de la réforme, 1955

1594 MENK F., Wilhelm Hyazinth Nassau-Siegen (1667-1743) 1970, 1607 BORDEAUX H., Marie Mancini, 1943

1608 DE LEVIS MIREPOIX, François I, 1943 1618 ANTHONY K., La reine Elizabeth (1533-1603), 1931

1623 de SAINT-AULAIRE, Mazarin, 1946 1624 ZWEIG S., Marie Stuart, 1945 1655 CASTELNAU, Marguerite de Navarre, la reine Margot, 1946

1686 COGNET L., Saint Vincent de Paul, 1959 1749 FLORQUIN J., Ten Huize van ... dl.5, 1969

1774 DARIA O., Les Romanov, 1968 1989 SARGENT D., Thomas More, 1940 2426 Erlanger P., Louis XIV, 1966, deel 1 : 1637-1661

2430 Erlanger P., Louis XIV, deel 3 1680-1689, 1965 2440 Kurth G., Les origines de la civilisation moderne, deel 1, 1923

2449 Halkin J, Het hedendaagse tijdvak, 1927

2451 Schmets N ?, De Belgische geschiedenis 1947

2819 Decroly O., La fonction de la globalisation et l'enseignement, 1929

3000 Bain R., The Clans of Scotland, 1950 - en Vander Straeten E., Aldenardiana , deel 2 1876

3085 Bordas, Les temps Modernes, 1970 3119 More Thomas, Utopia, 16°eeuw, 2016

3264 Nolibos A., Arras, 2003, GOKRTI-uitstap 2018 3289 Scheurs E., De schatkamer van Alamire, mueirk en miniaturen van Karek V, 1998
3650 GEVAERT M,, Liefde buiten de lijntjes
REK E5 -18de eeuw

1044 DE SAINT-AMAND Imbert, Les femmes des Tuileries, Marie-Antoinette et l'agonie de la royauté, Paris, 1882, 444 p.

1045 DE SAINT-AMAND Imbert, Les femmes des Tuileries, La dernière année de Marie-Antoinette, Paris, 1885, 344 p. 1143 TAINE H., Un séjour en France de 1792 à 1795, Lettres d'un témoin de la Révolution Française, Paris, 1872 (2e ed.), 301

1611 GAXOTTE P., Le siècle de Louis XV, 1946

1616 VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV, dl.2, Histoire du parlement, z.d. 1617 de SAINT AULAIRE, Talleyrand, 1936 1748 VANDE WINKEL R. en BILTERTYST D., Filmen voor Vlaanderen, Vlaamse Beweging 1768 Dossier 1940-1945, De Gaulle, alleen voor Frankrijk, z.d. 1781 HENRI-ROBERT, Louisz XVI, 1928 2427 Gaxotte P., Le siècle de Louis XV, 1966 +2432

2434 Rioux JP., Les Bonaparte, 1969

2826 Huizinga J., Herfsttij van de Middeleeuwen, 1986 3186 Lenotre et Castelot, La révolution Française, L'agonie de la Royauté, 1962 3187 Lenotre et Castelot, id., La mort de roi, 1962
3188 Lenotre et Castelot, La Terreur, id., 1962
3189 Lenotre et Castelot, La veuve Capet, 1962
3190 Lenotre et Castelot, Thermidor, 1962
3191 Lenotre et Castelot, 18 Brumaire, 1962
3651 La Gazette de la révolution française Le Soir

REK E6  vervolg 18 de eeuw

1046 DE SAINT-AMAND Imbert, Les femmes des Tuileries, La jeunesse de l'Impératrice Joséphine, Paris, 1884, 248

3241 Decaux A., Histoire des Françaises, La soumission, 1972, 500-1650

1023 VAN NECK Léon, Waterloo Illustré (Campagne de 1815), Spécialement au point de vue de la Belgique, Bruxelles, 1903, 205

2846 De Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten, dl.A-K, z.d.

2847 De Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten, dl.L-Z, z.d.

1981 GEFFROY G., L'enfermé (Auguste Blanqui - 1848), 1926

2428 Bainville J., Napoléon, 1958

2429 Bainville J., Napoléon, 

3185 Knack, Historia, De geheimen van het Vatikaan, 2018-05-03

3128 Wondere beroerten Vrankrijk ( Frankrijk) 1790-1816. Franse bezetting, 1816

1656 ZWEIG S., Joseph Fouché, 1946

1062 SCHELTENS, Souvenirs d'un grognard belge, Les Mémoires du Colonel Scheltens (1804-1848) publiés avec une introduction historique par le Vicomte Charles Terlinden, Bruxelles, s.d., 254 p

3202 Las Cases Le mémorial de Sainte-Hélène (Napoleon) dl.III, 1942

3312 Decaux A., Ben Barka, Sabordage Toulon, Eichmann, Petit-Clamart, Budapest '56, Turijn, Cicero, Cuba 1962

4000 Complete geschiedenis van de 20ste eeuw, 2000

4027 CONTE A,, Le premier janvier 1900, 1960

3655 Aula-reeks, De Nieuwste Geschiedenis, 1990

3656 TUCHMAN B., De Trotse Toren ( aanloop 1914), 2007

3653 La Femme du premier Consul, 1884

3654 KNACK-Historia, Van Bonaparte tot Napoleon, 2020

REK  E7  vervolg

450 CHURCHILL Winston S., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, dl. 1: L'Heure tragique, Mai-Décembre 1940, 1e deel: La Chute de la France, 1949, Paris, 387 p

450 CHURCHILL Winston S., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, dl. 2: L'Heure tragique, Mai-Décembre 1940, 2e deel: Seuls, Paris, 1949, 421 p

931 DE MUYNCK Gust, Winston Spencer Churchill, Paris-Bruxelles, 1944, 255 p., bibl. 931.

1625 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 1, z.d. 1626 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 2, z.d.

1627 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 3, z.d.

1628 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 4, z.d.

1629 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 5 z.d.

1630 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 6, z.d.

1631 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 7, z.d.

1632 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 8, z.d.

1633 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 9 z.d.

1634 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 10, z.d.

1635 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 11, z.d.

1636 CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 12, z.d.

1609 BARRÈS P., Charles II de Gaulle, 1945

3675 PEYREFITTE A., Le mal français, 1983

3657 DE GAULLE C, Le fil de l'épée, 1971

3658 DE GAULLE C, Lettres, notes et carnets

3659 DE GAULLE C., Mémoires de guerre, l'Appel, 1940-1942, 1954

3660 DE GAULLE C,, Mémoires de guerre, l'Unité, 1942-1944, 1956

3661 DE GAULLE, Mémoires de guerre, le Salut, 1944-1946, 1959

3662 DE GAULLE, Mémoires d'Espoir, leRenouveau, 1958-1962, 1970

3663 DE GAULLE, Méoires d'Espoir, l'Effort1962,,,, 1971

3664 DE GAULLE C,, Discours et messages, l'Attente, 1970

REK E8 vervolg

3100 1900-2000 Cent ans, foto's, 2001

3137 Aanzien 1900-1920 , fotoboek, 1977

3138 Aanzien 1920-1930, fotoboek, 1976

3217 Mak G., In Europa, reizen door de twintigste (20) eeuw, 2004

499 LECLERCQ Jacques, La révolution de l'homme au XXe siècle, Tournai, 1964 (2e ed.), 208 p

1742 De ROUCK H. België en Kongo, 1961 2077 Barrez D., Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw, 11.11.11, 1999

2743 Kleve, W.Maywald, Die splitter des Spiegels, 1985

2833 Vanderkimpen J., Sint-Martinus 1896-1996 en 1287 - 1996, 1996

3059 Historia - Knack 1917 De Russische Revolutie, 2018-02-16

3082 Vandepitte en Vermander, Tijdspegel 6, twintigste eeuw, 1988

3084 Bordas, L'Epoque contemporaine, 1971

3668 MITTERAND F,, Paris - Match, magazine, 1994

4033 MITTERAND (redactie), Montestament, 1995

3512 Les Juifs, Historia, magazine

3523 Elsevier Historische Atlas, Christiane Tieren, 1963

3525 Les Français contre les Français, magazine, 1974

3526 RONSE T,, Rambo , Amerika - USA, een reus op lemen voeten, de jaren '90, 1992

3528 MAK G,, Grote verwachtingen - In Europa 1999-2019, 2020

3686 BRT, Supermachten USA, 1985

3530 BONIFACE P,, 50 Idées reçues, 2020

4041 BROSSE A,, Leve de Idioten, 2013

4042 KNACK-Historia, Kolonialiseren, 2020

4043 KNACK- Amerika - verkiezingsnummer 2020

REK E9 vervolg

3665 Wereldatlas 2000, 1995

3666 MANCHESTER W,, Mort d'un président (Kennedyy), 1967

3667 OTAN, documentation, NATO, 1971

3668 HANENBERG, Aktuell 2008, das Jahtbuch, 2007

3670 GORDON T,, De crach van Wall Street 1929, 2013

3671 VAN ISTERDAEL G,, Mijn Nederland, 2005

3672 MADSEN A,, Simone De Beauvoir et J.P.Sartre, 1981

3673 PIKETTY T, e,a,, KNACK- historia, Naar een democratisch Europa, 2017

3674 KNACK-historia, Van de Chinese tot de Berlijnse muur, 2019

3676 PAUWELS J., De grote mythen van de moderne geschiedenis, 2019

3677 DE CEULAER J., Hoera, De democratie is niet perfect, 2019

3678 DE TEMMERMAN E., Rwanda, de doden zijn niet dood, 1995

3679 TAVOILLET P.H., Comment gouverner un peuple-roi, 2019

3680 BREGMAN R., De meeste mensen deugen, 2019

3681 LECOMTE J., Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez, 2017REK E11

322. N.N., Crédit Communal, Rapport au Gouvernement sur le rôle de la société pendant l'occupation allemande 1914-1918, Bruxelles, 1919, 32 p. 804.

N.N., Mémoires du Maréchal Joffre (1910-1917), dln. 1-2, Paris, 1932, 491 p. en 468 p.,

805. FOCH, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918, dln. 1-2, Paris, 1931, 281 p. en 337 p. 806. PERSHING John J. (vertaling JACOB Ch.), Mes souvenirs de la guerre, dln. 1-2, Paris, s.d., 424 p. + 400 p. 890. TASNIER Louis, Notes d'un combattant de la campagne 1914-1918, Bruxelles, 1928, 205 p.

891. POINCARÉ Raymond, Les responsabilités de la guerre, Quatorze questions par René Gerin, Quatorze réponses par Raymond Poincaré, Collection de Mémoires, Études et Documents pour servir à l'Histoire de la Guerre Mondiale, Paris, 1930, 186 p.,

892. JOFFRE, FOCH et LUDENDORFF, Les Deux Batailles de la Marne 5-11 septembre 1914 - 15-18 juillet 1918, Collection de Mémoires, Études et Documents pour servir à l'Histoire de la Guerre Mondiale, Paris, 1928, 182 p 910 .N.N., Guides Illustrés Michelin des Champs de Bataille, L'Yser et la Côte belge, Paris, 1920, 127 p

1156. HANTSON Raoul, Le Centenaire de l'Enseignement Officiel à Renaix 1851-1951, Journal de Renaix, jg. 99 (1951), nr. 25, reproductie 1159 .N.N., Ein Jahr Ronse, 4. Mai 1915-4. Mai 1916, reproductie,

2655 .De Doncker H., de wieg van Cypriaan, 2015-05-27

2758. Van Damme P., Vriend over vijand , De Grote Oorlog in spotprenten, 2013

2759 .Het dialect van Anzegem en omstreken, Davidsfonds, z.d. 2762 .Distelmans W., Een waardig levenseinde (euthanasie...), 2014

2765. Clerbout G., En nu gaan ze boeten ( repressie 1944), 2015

2835. Van Laere S. en Craeninckx F. en J., Meenzel-Kiezegem, Klein dorp, 2004 2842. 1914, Historia Knack, 2014 2843. De Groote Oorlog in West-Vlaanderen, Historia Knack, 2014 2844 .Borchert T., Bosch in detail, 2016

2849. Parker T., Degas en Toulouse Lautrec, z.d. 2984. Gids voor de Slagvelden 1914-1918, Marne, Champagne, Chemin-des-Dames, Michelin, 2014 -

P.Devos, het huis van de Burger-Meester ( Stadhuis Ronse, monumentendag 1992
3060. Historia - Knack, 1917 Passchendaele (Passendale), 3°slag Ieper, Totale oorlog, 2018-02-16
3362. 1918, Historia, Knack 2018-12-03
3031 .Stille Getuigen, Kunst 1914-1918
3693 KNACK Passendale 1917
3687 WO I en WO II, DELEU, Vele malen zal ik wenen, gedichten, 2014
3688 SERRIEN P,, Het Elfde uur 11/11/1918 - Spaanse griep
3689 AMEZ B,, Je préfère être fusillé 3691 La Guerre racontée par nos Généraux 1914-1918 ( 2dln,)
3694 Le Camp de Göttingen, 1916

4008 Spinney L,, De Spaanse griep, 2017


REK E26

79. DEMANY Fernand, Mourir debout, Souvenirs du Maquis, Bruxelles, 1945, 186 p.,

85. LELOIR Léon, Buchenwald, Paris, 1945, 295 p.

297 .FAIDER-FEYTMANS G., Enseigne romaine découverte à Flobecq (Hainaut), Overdruk Helinium, jg. 20 (1980), afl. 1, p. 2-43, reproductie 493 .

SIBLEY Roger, FRY Michael, Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog, Rommel de Woestijnvos, Antwerpen-Utrecht, 1975 (Standaard Uitgeverij), 159 p. 778.

CHURCHILL Winston S., La Deuxième Guerre Mondiale, L'Orage approche, dl. 1: D"une Guerre à l'autre 1919-1939, Paris, 1948, 436 p., dl. 2: La "drôle de Guerre" 3 sept. 1939-10 mai 1940, Paris, 1948, 390

786 .SOUMAGNE Henry, Les Grands Procès, Chiennes d'Enfer, Bruxelles, 1943, 354 p.

787. MC MILLAN Richard (vertaling BUYSSENS Eric), Montgomery et ses Hommes, Histoire de la 8e Armée en Afrique, Bruxelles, s.d., 262 p

794. JANNE Henri, L'Antialcibiade ou La Révolution des Faits, Les problèmes de l'heure nouvelles perspectives sur le monde d'après-guerre, Bruxelles, 1946 (2e ed.), 302 p

795. MC MILLAN Richard (vertaling VINCENT Édith), Le Miracle devant Paris, Avec Montgomery d'Arromanches à Copenhague (6 Juin 1944-4 Mai 1945), Paris, 1946, 300 p

796. D'YDEWALLE Charles, Hommes et Aspects de la IIème Guerre Mondiale, Dunkerque, De Gaulle, De Lattre, Le Clerc, Churchill, Montgomery, Patton, Weygand, Pétain, le Cte de Paris, Paris, 1945, 182 p

797. N.N., Destin d'un homme, Journal de Campagne du Major Louis Legrand, D.S.O., Bruxelles-Paris, s.d., 378 p

798. MONTGOMERY (vertaling VEILLET- LAVALLÉE Francis), Avec la VIIIe Armée D'El Alamein à l'Adriatique, Paris, 1948, 192 p

799. RÉMY, Mémoires d'un agent secret de la France libre, Comment meurt un Réseau (Fin 1943), Monte-Carlo, 1947, 193 p

801. ANDERS Wladyslaw (vertaling RZEWUSKA J.), Mémoires (1939-1946), Paris, 1948, 478 p. 802. CROUQUET Roger, La Bataille des Ardennes, au jour le jour, Bruxelles, 1945, 236 p.

803. DE BÉNOUVILLE Guillain, Le Sacrifice du Matin, Genève, 1945, 606 p. 807. PASSY, Souvenirs, dl. 1: 2e Bureau Londres, Monte-Carlo, 1947, 236 p.; dl. 2: 10, Duke Street Londres, Monte-Carlo, 1948, 387 p.

808. RÉMY, Une Affaire de Trahison, Suite des mémoires d'un agent secret avec un poème de Jean Cayrol, Monte-Carlo, 1947, 384 p

809. RÉMY, Mémoires d'un agent secret de la France libre (Juin 1940-Juin 1942), Monte-Carlo, s.d., 552 p 814. RÉMY, Le livre du Courage et de la Peur (Juin 1942-Nov. 1943), dln. 1-2, Paris, 1947, 218 p. + 169 p

855. CIANO Galeazzo, Journal Politique 1939-1943, dln. 1-2, Neuchâtel, 1946, 330 p. + 299 p.,

894. BENOIST-MÉCHIN, Éclaicissements sur "Mein Kampf", La doctrine d'Adolf Hitler, Paris, 1941, 184 p 895. TOUSSEUL Jean, Méditations sur la guerre, Bruxelles, 1941, 196 p.

896 .MASCARET Paul, Cinq de l'armée Blanche, Anvers, 1945, 238 p 898. LEVY Paul M.G., Les heures rouges des Ardennes, Bruxelles, 1946, 80 p.

899. GEDYE G.E.R., Suicide de l'Autriche, La tragédie de l'Europe centrale, "Guerre 39" Les documents européens de la guerre européenne, Compiègne, 1940, 348 p.

901 .MIKSCHE F.O., Blitzkrieg, Étude sur la tactique Allemande de 1937 à 1943, Edingburgh, 1944, 207 p
902. CORNILLE René, La Guerre Aérienne, "Non stop offensive" et Guerre éclair, tactique Anglaise et tactique Allemande, Paris, s.d., 143 p
907. N.N., Un Martyr de Flossenburg, L'Abbé Maurice Fievez, Curé de Pont-À-Celles, s.d., 123 p 908. BÉTHEGNIES Robert, La défense de Dunkerque (1940), Lille, 1950, 412 p.,

REK E27

911 .DE LATTRE DE TASSIGNY, Histoire de la Première Armée Française, Rhin et Danube, Paris, 1949, 670 p
912 .CLOSTERMANN Pierre, Le Grand Cirque, Souvenirs d'un pilote de chasse français dans la R.A.F., Paris, 1948, 306 p
916. NYF Augustin, 1940-1944, Instantanés de zone occupée, Gand, 1944, 164 p.
917. BENOIST-MÉCHIN, Histoire de l'Armée Allemande, dl. 1 (1918-1919), dl. 2 (1919-1938), Paris, 1936-1938, 409 p. + 672 p
940 .LELOIR Léon, Les paradoxes du retour, Bruxelles, 1945, 75 p.
948. CLOSTERMANN Pierre, Feux du Ciel, Paris, 1951, 271 p
1138 .DE CORTE Marcel, Du fond de l'abime, Essai sur la situation morale de notre pays au lendemain de la libération, Bruges, 1945, 115 p.
1553 .ERICSON S., Flygaren (Zweeds), 1968
1562 .CIANO G., Journal politique 1939-1943, deel II(1941-1943), 1946
1603. Photos documentaires de la guerre mondiale (WO II) z.d
1772. D'ESMET J., Leclerc, deuxième division blindée, 1948
1777.  De GAULLE N, Carnaval der desperado's, gellieerden agenten en verzetcellen, 1948
2064 .MACMILLAN R., Van D-dag tot V-dag, 1947
2087. Speer A., Au coeur du troisième Reich, 1971
2104. Petitfrère R., Hitler pas à pas, 1973
2105. Mann A., Oordeel te Nürnberrg, 1962
2106. Crouquet x; Le procès de Nuremberg; 1946
2058. Depuis 1939, Office d'informations de guerre des Etats-Unis, 1944
2688. Maes A., 175 Goede Werken, O.-L.-Vrouw van Lourdes, Broeders Oostakker TID
2757. Gaaff A., Financiering van de Eerste Wereldoorlog, 2015-11-11
2823. Deweer J.P., De militaire geschiedenis van Oudenaarde tot 1900, 2008
2860. Nefors P., Breendonk 1940-1945, 2004
2900. Devos L, De Tweede Wereldoorlog, Davidsfonds, 2004
2945. Ryan C., Le jour le plus long (D-day - 6 juni 1944), 1960
2976. De Vos L., De Tweede Wereldoorlog, Kaarten , z.d. en 2976 Armée secrète, Affaire Ledoux, 1947 2977. De Vos L., De Tweede Wereldoorlog , tekst , WO II, z.d. en 2976, Filips van de Elzas, 1976

REK E28

3139 .Signaal, Nazipropaganda, 1943, deel 1
3140 .Signaal, 1943, deel 2
3141 .Signaal, Duitse propaganda WOII, 1944
3142 .Signaal, 1941
3143 .Signaal 1942
3508 RONDEAU A, Soldaat van Hitler, 2020
3511 HISTORIA, Les sodats de la liberté (1944), 2004
3695 HEIFERMAN R,, La seconde guerre 1939-1945
3524 BOLDT G,, La fin de Hitler, 1949
3532 FEST J,, Hitlers laatste dagen, 2002
3698 KERSHAW J,, Hitler, 2006 SUPERTOP
3699 BEVOR A,, The Second War , 2012
3700 ATLAS WO II, 2019
3701 HISTORIA 2013, Churchill, Eén man tegen Hitler, 2013
3702 Histoire de guerre des Nations Unies ( alliées) - WO II, 1947
3703 DEVOS L,, De tweede Wereldoorlog, Davidsfonds, 2020
3704 Les Français contre les Français ( burgeroorlogen), National Geographie, 2004
3705 KNACK, Einde WO II, begin nieuwe wereld?, 2020
3706 de JONG , De Bezetting ( van Nederland), 1973
3708 HISTORIA, D-day, Operatie Overlord, 2004
3709 KERSHAW I,, Tot de laatste man 1945, 2014
3710  KNOPP J,, Geheimen van het Derde Rijk, 2013
3711    Het Proces van Nürnberg, 1954

3712 BOYLE D,, WO II in foto's, 1999

REK E29 WERELDOORLOG II, Lekturama, 6delen 
Literatuur
Kunst & tijdschriften
Toerisme

REK  F

REK F1 Wereld Literatuur

REK F3 INVENTARISSEN

REK F5 Hulpwetenschappen

REK F6 PLASTISCHE KUNST

REK F7 Openbaar kunstbezit

REK F8 Woordenboeken

REK F9 vertaal

REK F 11 Toerisme

REK F 12 Toerisme

REK F 13 Religie

REK F 14 Varia

REK F 16 Winkler Prins

REK F 17 Grosse Herder

REK F 18 Collier

REK F 19 Jaarboeken Henegouwen

REK F 20 Jaarboeken Gaverstreek

REK F 21 Jaarboeken Oudenaarde I

REK F 22 Jaarboeken Oudenaarde II

REK F 23 Jaarboeken Aalst

REK F 24 Jaarboeken Gent I

REK F 25 Jaarboeken Gent II

REK F 26 Jaarboeken Waasland -Zottegem

REK F 27 Jaarboeken Meetjesland

REK F 28 Jaarboeken Deinze

REK F 29 Jaarboeken Dendermonde

REK F 30 Businarias & Triverius


REK G   Giften van
Albert Cambier
Wilfried & Armand. Vancoppenolle
Adelin Devos
Albert Noël
Noël Huysman

Junior Club

LoretteREK H Annalen - Reserve
REK H1 
1948-1978
REK H2
1979-1983

REK H3 1993-1997

REK H4 -2007-2011

REK H6 1970-1974

REK H7 1984- 1990

REK H8 1998-2003
REK H9 2012-2016

REK H11 1975-1978

REK H12 1991-1992

REK H13 2004-2006

REK H14 2017-2019


REK H 26 VIDEO'S DECRAENE

REK H29 Van 1 tot 37

REK H30 38-74

REK H31 75-109
110-141

REK H21 142-173

REK H22 174-206

REK H23
REK H24 207-238

REK H25 239-276
277-310

REK H16 311-341

REK H17 342-376

REK H18
REK H19 377-414

REK H20 415-450
451-484 M 485-520

REK  M   (muur)

REK M7 521-586

REK M8
REK M9

REK M10 van 554-587

REK M11 588-624 626-660

REK M1 661-696

REK M2 697-790

REK M3
REK M4 791-765

REK M5 770-803

REK M6 video varia
DVD
Audio Decraene
video varia

Muurtafel- 1 Boeken groot formaat
Via Crucis Demeulemeester
Vlaanderen in Oude Kaarten
Oorlogskranten WO II 1 tot 100
Oorlogskranten WO I 26 tot 50
Flandria Illustrata Sanderus I & II
Ferraris
Affiches WO I en WO II- Oorlogskranten

Muurtafel- 2  rekken  van Paul Vanbutsele

Fichen van Ronse en omstreken

                                    Catalogus 5: Het fonds  weekbladen, Inventaris Decrits   Lees hier

                                  Catalogus 6: Dagbladknipsels Van Wynen  Lees hier

                                    Catalogus 7 .Schenking H.J.BOCKSTAL Lees hier

                                    8.  Topo-Icono  Lees hier

                                    9.  Schenkingen Paul Van Butsele   Lees hier

 Niet te missen

 De Kring zoekt nog steeds oude overlijdens prentjes en brieven    van   Ronsenaars.

             Abonnementen :

                   30  €, met terugbetaling van 5 € indien de Annalen worden afgehaald

                *     Steunende leden  35 €

                                  Rekeningsnummer  BE55 4436 5318 2144, GKR